ประถมต้น

ประถมศึกษา - วิกิพีเดีย

ประถมศึกษา (ย่อว่า ป.; อังกฤษ: elementary education; primary education) เป็นลำดับ การศึกษาขั้นที่ 2 ถัดจากการศึกษาปฐมวัย และแบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงประถมศึกษาปีที่ ...

Tags : ประถมศึกษา วิกิพีเดีย

พัฒนาการด้านสติปัญญาวัยประถมต้น Primary school children cognitive ...

บทนำ. เด็กวัยประถมต้น (6-9 ขวบ) มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาที่ Jean Piaget เรียกว่า Concrete Operation คือ มีความสามารถคิดเหตุผลเชิงตรรกะได้ ...

Tags : Primary school children cognitive

พัฒนาการด้านสังคมวัยประถมต้น Primary School Children Social ...

พัฒนาการด้านสังคมวัยประถมต้นสำคัญอย่างไร? กระบวนการปรับตัวทางสังคม ( Socialization process) เป็นกระบวนการสำคัญที่เด็กจะเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตัวในสังคม ที่ถูกต้อง ...

Tags : Primary School Children Social

อนุบาล-ประถมต้น

แหล่งความรู้และพัฒนาการสำหรับวัยอนุบาลถึงประถมต้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเชาน์ ปัญญา.

Tags : อนุบาล ประถมต้น

ข้อสอบคณิต ประถมต้น - สสวท.

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2554. exam_yellow3m, ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2553. exam_white3m, ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2552. exam_red3m

Tags : ข้อสอบคณิต ประถมต้น

ข้อสอบวิทย์ ประถมต้น - สสวท.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2554 รอบที่ 1. exam_geen3s. ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2553 รอบที่ 1. exam_red3s. ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2552 รอบที่ 1 .

Tags : ข้อสอบวิทย์ ประถมต้น

ระบบการศึกษา - สำนักงาน ก.พ.

แบ่งเป็น 4 ระดับใหญ่ ๆ คือ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ... ประถม ศึกษาตอนต้น (Primary) รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 6 ปี หรือ 7 ปี มีระยะเวลาศึกษา 3 ปี ...

Tags : ระบบการศึกษา สำนักงาน
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด