ประวัติย่อ

Search Sites :
powered by

ตัวอย่างประวัติย่อ(แปล)

ตัวอย่างประวัติย่อ. นาย ณัฐพงศ์ กล้าหาญ. ข้อมูลส่วนตัว. ที่อยู่ 27/252 ม . 9 ซอย สุขุมวิท 77 ถ . อ่อนนุช เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ. ปีเกิด 1 พฤษภาคม 2520. อายุ 24 ปี. ศาสนา พุทธ.

Tags : ตัวอย่างประวัติย่อแปล

ตัวอย่างประวัติย่อ (ภาษาไทย)

ข้อมูลส่วนตัว. อายุ ปี เกิด 29 มกราคม 2518. ศาสนา พุทธ. น้ำหนัก ส่วนสูง 45 กิโลกรัม สูง 164 เซนติเมตร. สถานสภาพสมรส โสด. สุขภาพ แข็งแรง ...

Tags : ตัวอย่างประวัติย่อ ภาษาไทย

ตัวอย่างประวัติย่อภาษาไทย - หางาน

ประวัติย่อ นายสมชาย รักบ้านเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 123 หมู่บ้านแลน์ ถ.สุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร ข้อมูลส่วนตัว อายุ ปีเกิด 8 มกราคม 2520 ศาสนา พุทธ น้ำหนัก ส่วนสูง 65 กก.

Tags : ตัวอย่างประวัติย่อภาษาไทย หางาน

ประวัติย่อข้าราชการ

ประวัติย่อข้าราชการ. รูปถ่าย. 1. ยศ – ชื่อ – นามสกุล. 2. หมายเลขประจำตัว. 3. ตำแหน่ง. 4. เหล่า. 5. วัน – เดือน – ปีเกิด. 6. สถานที่เกิด. 7. หมู่เลือด. 8. ส่วนสูง/น้ำหนัก. 9. ศาสนา. 10.

Tags : ประวัติย่อข้าราชการ

ตัวอย่างการเขียน Resume หรือประวัติย่อ ข้อมูลส่วนตัว

ตัวอย่างการเขียน Resume หรือประวัติย่อ ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นายทองก้อน มูลพร้อม ที่อยู่ ปัจจุบัน เลขที่ 16 ซอย 3 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขต กรุงเทพฯ 10210 โทร.

Tags : ตัวอย่างการเขียน Resume หรือประวัติย่อ ข้อมูลส่วนตัว

(ตัวอย่างการพิมพ์ประวัติย่อผู้วิจัย) - มหาวิทยาลัยทักษิณ

(ตัวอย่างการพิมพ์ประวัติย่อผู้วิจัย). ประวัติย่อผู้วิจัย. ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวสลิตา สังข์วิชัย. วัน เดือน ปีเกิด 26 มิถุนายน 2525. สถานที่เกิด จังหวัดปัตตานี. สถานที่อยู่ปัจจุบัน 62/4 ...

Tags : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตัวอย่าง Resume

เอกสารประวัติย่อ สมชาย เกียรติธรรม 98 หมู่ 9 หน่องแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์. ... จังหวัด……………….. ประวัติส่วนตัว : - วันเดือนปีเกิด : 23 กุมภาพันธ์ 2526 - สุขภาพดี

Tags : ตัวอย่าง Resume

การเขียนประวัติย่อ (Resume) คําว่า “Resume” นี มาจากภาษ

หรือ ย่อ ปัจจุบัน นี Resume นับว่ามีความสําคัญเท่า ๆ กับจดหมายสมัครงาน ... ส่งจดหมาย สมัครงานเขียนด้วยลายมือแนบประวัติย่อ ผลการศึกษาและรูปถ่า ยปัจจุบันไปยัง ....).

Tags : การเขียนประวัติย่อ Resume คําว่า “Resume” มาจากภาษ
This page loaded in 0 seconds.