พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2552

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา | Office of the Royal Society

พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย คลังความรู้ด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม สังคม วิทยาศาสตร์.

Tags : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Office Royal Society

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

ค้นจากทุกอักษร ตามความหมาย. พิมพ์ความหมายกั้นด้วยเว้นวรรค เช่น ดอก สีแดง หอม (การ ค้นอาจใช้เวลานาน). เลือกกลุ่มคำที่จะอ่านในหมวดอักษร "ก". ก-กระกวด · กระกอง-กระเดี้ย ...

Tags : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

แปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน - พจนานุกรม - Sanook.com

แปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ค้นหาหาคำศัพท์ แปลภาษาได้ง่ายๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ มากมายฟรี!! อักษร ก.

Tags : ไทยไทย ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรม Sanookcom

ดาวน์โหลด โปรแกรม-หนังสือ พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

2 ม.ค. 2013 ... วันนี้ผมมีพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานมาเสนอ ดังนี้ครับ. 2554thaidict ... (1) คลิกขวาที่ไอคอน พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.

Tags : ดาวน์โหลด โปรแกรมหนังสือ พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา. ใช้เครื่องหมาย * แทนตัวอักษรใด ๆ ได้ เช่น ก* , ก*ล*มัง. (การค้น แบบนี้จะใช้เวลานาน แต่ถ้าค้นตามกลุ่มอักษรจะเร็วกว่ามาก). ค้นความหมายของคำศัพท์ หรือ  ...

Tags : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 - วิกิพีเดีย

พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 เป็นพจนานุกรมที่ที่ รวบรวมศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับประเภทของวรรณกรรม ...

Tags : พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน วิกิพีเดีย

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน - วิกิพีเดีย

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นพจนานุกรมอธิบายศัพท์ภาษาไทย ที่ทางราชการจัด ทำขึ้นเพื่อให้การเขียนหนังสือไทยมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ลักลั่น ...

Tags : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน วิกิพีเดีย

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 - วิกิพีเดีย

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เป็นพจนานุกรมภาษาไทยที่ใช้เป็นมาตรฐาน สำหรับการเขียนหนังสือไทยของทางราชการระหว่างปี พ.ศ. 2545-2556 ...

Tags : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน วิกิพีเดีย
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด