พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2552

ราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย คลังความรู้ด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม สังคม วิทยาศาสตร์.

Tags : ราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ - Royin.go.th

ค้นจากทุกอักษร ตามความหมาย. พิมพ์ความหมายกั้นด้วยเว้นวรรค เช่น ดอก สีแดง หอม (การ ค้นอาจใช้เวลานาน). เลือกกลุ่มคำที่จะอ่านในหมวดอักษร "ก". ก-กระกวด · กระกอง-กระเดี้ย ...

Tags : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน Royingoth

ก - พจนานุกรม - Sanook.com

ค้นหาคำศัพท์ ก แปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ มากมาย.

Tags : พจนานุกรม Sanookcom

แปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน - พจนานุกรม - Sanook.com

แปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ค้นหาหาคำศัพท์ แปลภาษาได้ง่ายๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ มากมายฟรี!! อักษร ก.

Tags : ไทยไทย ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรม Sanookcom

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา. ใช้เครื่องหมาย * แทนตัวอักษรใด ๆ ได้ เช่น ก* , ก*ล*มัง. (การค้น แบบนี้จะใช้เวลานาน แต่ถ้าค้นตามกลุ่มอักษรจะเร็วกว่ามาก). ค้นความหมายของคำศัพท์ หรือ  ...

Tags : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 - วิกิพีเดีย

พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 เป็นพจนานุกรมที่ที่ รวบรวมศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับประเภทของวรรณกรรม ...

Tags : พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน วิกิพีเดีย

ราชบัณฑิตยสถาน - วิกิพีเดีย

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน · หลักเกณฑ์การทับศัพท์ ... ชัยอนันต์ สมุทรวณิช (12 เมษายน 2548–11 เมษายน 2552); ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ (12 เมษายน ...

Tags : ราชบัณฑิตยสถาน วิกิพีเดีย

การอธิษฐาน - วิกิพีเดีย - วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

... 2546, หน้า 1324; กระโดดขึ้น ↑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า.

Tags : การอธิษฐาน วิกิพีเดีย วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต