ภงด90

Search Sites :
powered by

Relate Keyword for ภงด90

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต - กรมสรรพากร

... »ยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช. 1); »ผู้ประกอบการ [ตรวจสอบผล การยื่น แบบ ภ.อ. 01]; »บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี .ง.ด.90/91. 1111, 1161.

Tags : ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากร

.ง.ด.90 / 91 - กรมสรรพากร : ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้มีเงินได้ทุกท่านที่ประสงค์จะใช้บริการยื่นแบบ.ง.ด.90/91 ทางอินเทอร์เน็ต ปีภาษี 2558 ที่ ยังไม่มีหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ขอให้ลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ...

Tags : ภงด90 กรมสรรพากร ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

.ง.ด.90 - กรมสรรพากร

(ผู้บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย). กรมสรรพากร ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบ .ง.ด. 90. ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ...

Tags : ภงด90 กรมสรรพากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - กรมสรรพากร

16 ก.พ. 2016 ... ง.ด. 90, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป (ปรับปรุงวัน ที่ 29 ธันวาคม 2558), Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ .ง.ด.90 ...

Tags : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร

กรมสรรพากร : ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

การลงทะเบียน - เกี่ยวกับรหัสผ่าน - การยื่นแบบ .ง.ด.90/91 · เปลี่ยนรหัสผ่าน · ลืมรหัสผ่าน; พิมพ์แบบฯ-ใบเสร็จ (90/91) (94); แบ่งชำระภาษีเป็นงวด · สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี.

Tags : กรมสรรพากร ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี .ง.ด. 90,91 - กรมสรรพากร

เพื่อความสะดวกในการค้นหา กรุณาใส่ ปี ภาษี, ชื่อ, นามสกุล ตามด้วย เลขประจำตัวประชาชน . ปีภาษี. 2558, 2557. (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบ 1). ชื่อผู้เสียภาษี (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ).

Tags : สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี กรมสรรพากร

ยื่นแบบ .ง.ด.90 / 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

1 ม.ค. 2013 ... ลงทะเบียน [ถ้าเคยลงทะเบียนตั้งแต่ปีภาษี 2550 เป็นต้นมา ให้ใช้ 'หมายเลขผู้ใช้' และ 'รหัส ผ่าน' เดิม โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่]. » .ง.ด.90 / 91. » ภ.ง.ด.91: ...

Tags : ยื่นแบบ ภงด90 ผ่านอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต .ง.ด.90/91

เลือกประเภทแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา “.ง.ด.90/91” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ. ราย ละเอียดให้เลือก “ยื่นแบบ .ง.ด.90/91” ระบบจะแสดงหน้าจอ Login ให้บันทึกหมายเลข.

Tags :
This page loaded in 0 seconds.