ภงด90

Search Sites :
powered by

กรมสรรพากร ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต

สำหรับผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบ .ง.ด. 90,91 ทางอินเทอร์เน็ต สามารถเลือกชำระภาษีอากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป || + ไม่ควรพลาด !

Tags : กรมสรรพากร ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต

.ง.ด.90 - กรมสรรพากร

ไม่ประสงค์บริจาค. ประสงค์บริจาคภาษี 100 บาทให้. (ผู้บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองต้อง เป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย). กรมสรรพากรให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบ .ง.ด. 90.

Tags : ภงด90 กรมสรรพากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - กรมสรรพากร

1. .ง.ด. 90, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป, Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ .ง.ด.90 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ .ง.ด.90. 2. ภ.

Tags : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร

ปี 2556 - กรมสรรพากร

19 ธ.ค. 2014 ... ง.ด. 90, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป (ปรับปรุงวัน ที่ 15 มกราคม 2557), Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ .ง.ด.90 ...

Tags : กรมสรรพากร

RD - P9091 - ยื่น แบบ แสดง รายการ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา - กรมสรรพากร

ผู้มีเงินได้ทุกท่านที่ประสงค์จะใช้บริการยื่นแบบ.ง.ด.90/91 ทางอินเตอร์เน็ต ปีภาษี 2557 ที่ ยังไม่มีหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ขอให้ลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ...

Tags : P9091 รายการ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ .ง.ด.90 - กรมสรรพากร

สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 ( ) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร. ท่านสามารถยื่นแบบ .ง.ด.90 และชำระภาษีหรือขอคืนภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือใช้แบบ .ง.ด.90 ที่พิมพ์ ...

Tags : ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด90 กรมสรรพากร

ยื่นแบบ .ง.ด.90 / 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2555 ระหว่าง 1 มกราคม - 9 เมษายน 2556. คำแนะนำการยื่นแบบฯ. » .ง.ด.90 / 91. » ภ.ง.ด.91: นายจ้างยื่นแทนฯ.

Tags : ยื่นแบบ ภงด90 ผ่านอินเทอร์เน็ต

ยื่นแบบ .ง.ด.90 / 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต - ยื่น แบบ แสดง รายการ ภาษีเงินได้ ...

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2556 ได้ถึง 8 เมษายน 2557. คำ แนะนำการยื่นแบบฯ. » ภ.ง.ด.91: นายจ้างยื่นแทนฯ. โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี. » .ง.ด.90 / 91 ...

Tags : ยื่นแบบ ภงด90 ผ่านอินเทอร์เน็ต รายการ ภาษีเงินได้
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด