ภงด90

Search Sites :
powered by

Relate Keyword for ภงด90

.ง.ด.90 - กรมสรรพากร

ไม่ประสงค์บริจาค. ประสงค์บริจาคภาษี 100 บาทให้. (ผู้บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองต้อง เป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย). กรมสรรพากรให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบ .ง.ด. 90.

Tags : ภงด90 กรมสรรพากร

ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา - กรมสรรพากร

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป (ปรับปรุงวันที่ 15 มกราคม 2557), Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ .ง.ด.90 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file  ...

Tags : ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร

.ง.ด.94 - กรมสรรพากร

1. .ง.ด. 90, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป ( ปรับปรุงวันที่ 26 ธันวาคม 2557), Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ .ง.ด.90 Click ...

Tags : ภงด94 กรมสรรพากร

กรมสรรพากร ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต

ยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) · สิทธิพิเศษ! ขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 31 ม.ค. 2558 ผู้ประกอบการ [ ตรวจสอบผลการยื่น แบบ .อ. 01 ].

Tags : กรมสรรพากร ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต

ยื่นแบบ .ง.ด.90 / 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2555 ระหว่าง 1 มกราคม - 9 เมษายน 2556. คำแนะนำการยื่นแบบฯ. » .ง.ด.90 / 91. » ภ.ง.ด.91: นายจ้างยื่นแทนฯ.

Tags : ยื่นแบบ ภงด90 ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ .ง.ด.90 - กรมสรรพากร

สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 ( ) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร. ท่านสามารถยื่นแบบ .ง.ด.90 และชำระภาษีหรือขอคืนภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือใช้แบบ .ง.ด.90 ที่พิมพ์ ...

Tags : ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด90 กรมสรรพากร

สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี .ง.ด. 90,91 - กรมสรรพากร

บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี .ง.ด. 90,91. เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา กรุณาใส่ ปี ภาษี, ชื่อ, นามสกุล ตามด้วย เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ เลขประจำตัวประชาชน.

Tags : สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี กรมสรรพากร

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการ .ง.ด. 90

22 ก.พ. 2010 ... ... ที่เกี่ยวข้อง · วิธีการกรอกแบบ .ง.ด. 90/91 · ภ.ง.ด. 91 · .ง.ด. 90 · ยื่นแบบ.ง.ด. 90/91 ปี 2552 · แบบฟอร์มการหักลดหย่อนภาษี · ตัวอย่างการยื่นแบบภ.ง.ด.

Tags : วิธีการกรอกแบบแสดงรายการ
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต