ภงด91

Search Sites :
powered by

กรมสรรพากร ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต

สำหรับผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบ .ง.ด. 90,91 ทางอินเทอร์เน็ต สามารถเลือกชำระภาษีอากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป || + ไม่ควรพลาด !

Tags : กรมสรรพากร ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต

ยื่นแบบ .ง.ด.90 / 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2556 ได้ถึง 8 เมษายน 2557. คำ แนะนำการยื่นแบบฯ. » .ง.ด.91: นายจ้างยื่นแทนฯ. โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี. » ภ.ง.ด.90 / 91 ...

Tags : ยื่นแบบ ภงด90 ผ่านอินเทอร์เน็ต

บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี .ง.ด. 90,91 - กรมสรรพากร

บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี .ง.ด. 90,91. • กรณียื่นแบบฯ กระดาษ สามารถตรวจ สอบได้ภายหลังจากวันที่ยื่นแบบฯ แล้ว 1 วัน. เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา กรุณาใส่ ปีภาษี,  ...

Tags : กรมสรรพากร

กรมสรรพากร : ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

ลงทะเบียน · ค้นหารหัสผ่าน · เปลี่ยนรหัสผ่าน; พิมพ์แบบฯ-ใบเสร็จ (90/91) (94)*; สอบถาม ข้อมูลการคืน · แบ่งชำระภาษีเป็นงวด · ค้นหารหัสผ่าน · พิมพ์แบบฯ-ใบเสร็จ · ลงทะเบียน ...

Tags : กรมสรรพากร ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

.ง.ด.91 - กรมสรรพากร

ปีภาษี 2556. สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL. .ง.ด.91. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา. สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน. ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร  ...

Tags : ภงด91 กรมสรรพากร

90/91

Login พิมพ์แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา .ง.ด.90/91. หมายเลขผู้ใช้ : รหัสผ่าน : ลืมรหัส ผ่าน.

Tags :

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - กรมสรรพากร

3 ก.พ. 2015 ... ง.ด.90 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.90. 2. .ง.ด. 91, แบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 ...

Tags : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร

.ง.ด.90 / 91

ผู้มีเงินได้ทุกท่านที่ประสงค์จะใช้บริการยื่นแบบ.ง.ด.90/91 ทางอินเตอร์เน็ต ปีภาษี 2557 ที่ ยังไม่มีหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ขอให้ลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ...

Tags : ภงด90
This page loaded in 1 seconds.