ภาค

Search Sites :
powered by

ภาคกลาง (ประเทศไทย) - วิกิพีเดีย

นอกจากการแบ่งตามราชบัณฑิตยสถานแล้ว หน่วยงานอื่นยังมีการกำหนดขอบเขตของภาค กลางแตกต่างกันออกไป คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ...

Tags : ภาคกลาง ประเทศไทย วิกิพีเดีย

ภาคเหนือ (ประเทศไทย) - วิกิพีเดีย

ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย มีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค อื่น ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ...

Tags : ภาคเหนือ ประเทศไทย วิกิพีเดีย

ภาคใต้ (ประเทศไทย) - วิกิพีเดีย

ภาคใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่ง ตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก มีเนื้อที่รวม 70,715.2 ตารางกิโลเมตร ...

Tags : ภาคใต้ ประเทศไทย วิกิพีเดีย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป. และวิชาภาษาไทย. คลิกที่นี่. ทดลองทำ แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ. คลิกที่นี่. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ที่ผ่านมา. คลิกที่นี่  ...

Tags :

กรมอุตุนิยมวิทยา - อากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก), อากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก), พยากรณ์อากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

Tags : กรมอุตุนิยมวิทยา อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก

กรมอุตุนิยมวิทยา - อากาศภาคเหนือ

Thai Weather แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ. พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ. สัญลักษณ์อากาศ. สภาพอากาศภาคเหนือ. พยากรณ์อากาศ, เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้ ...

Tags : กรมอุตุนิยมวิทยา อากาศภาคเหนือ

กรมอุตุนิยมวิทยา - อากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก), อากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันตก), พยากรณ์อากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

Tags : กรมอุตุนิยมวิทยา อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

20 ก.พ. 2015 ... ณ ห้องสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ หากไม่มาตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ. หลักฐานที่นำมารายงานตัว คือ. ปพ. 1 ถ่ายเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง ...

Tags :
This page loaded in 1 seconds.