ภาค

ภาคกลาง (ประเทศไทย) - วิกิพีเดีย

นอกจากการแบ่งตามราชบัณฑิตยสถานแล้ว หน่วยงานอื่นยังมีการกำหนดขอบเขตของภาค กลางแตกต่างกันออกไป คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ...

Tags : ภาคกลาง ประเทศไทย วิกิพีเดีย

ภาคใต้ (ประเทศไทย) - วิกิพีเดีย

ภาคใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่ง ตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก มีเนื้อที่รวม 70,715.2 ตารางกิโลเมตร ...

Tags : ภาคใต้ ประเทศไทย วิกิพีเดีย

ภาคเหนือ (ประเทศไทย) - วิกิพีเดีย

ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย มีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค อื่น ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ...

Tags : ภาคเหนือ ประเทศไทย วิกิพีเดีย

กรมอุตุนิยมวิทยา - อากาศภาคเหนือ

มีหมอกในตอนเช้ากับหมอกหนาในบางพื้นที่ อากาศหนาวทางตอนบนของภาค ส่วนบริเวณ ยอดดอยและเทือกเขามีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

Tags : กรมอุตุนิยมวิทยา อากาศภาคเหนือ

กรมอุตุนิยมวิทยา - อากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก), อากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก), พยากรณ์อากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

Tags : กรมอุตุนิยมวิทยา อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก

กรมอุตุนิยมวิทยา - อากาศภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก, อากาศภาคตะวันออก, พยากรณ์อากาศภาคตะวันออก.

Tags : กรมอุตุนิยมวิทยา อากาศภาคตะวันออก

กรมอุตุนิยมวิทยา - อากาศภาคกลาง

อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 ...

Tags : กรมอุตุนิยมวิทยา อากาศภาคกลาง

กรมอุตุนิยมวิทยา - อากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก), อากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันตก), พยากรณ์อากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

Tags : กรมอุตุนิยมวิทยา อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก
This page loaded in 1 seconds.