มมส

Search Sites :
powered by

Mahasarakham University

ระบบบริการการศึกษา. ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต . . . คำแนะนำ : นายอภิชัย ชาญ ศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล ...

Tags : Mahasarakham University

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และ ได้รับการยอมรับ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Tags : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (กรณีโรงเรียนรวบรวมส่ ประกาศ : 4 ...

Tags : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท์ - Mahasarakham-Contant - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อ สิ่งพิมพ์ ... สีและต้นไม้ประจำสถาบัน; เพลงประจำมหาวิทยาลัย; วิดิทัศน์ประจำมหาวิทยาลัย  ...

Tags : โทรศัพท์ MahasarakhamContant มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่. 1.ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ ...

Tags : ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - วิกิพีเดีย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 22 ของประเทศไทย ...

Tags : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิกิพีเดีย

พี่ชวนน้องเรียน มมส (@msu_pr) | Twitter

The latest Tweets from พี่ชวนน้องเรียน มมส (@msu_pr). แนะแนวเรียนต่อ ม.มหาสารคาม #MSU #มมส โดยรุ่นพี่จากมมส.

Tags : พี่ชวนน้องเรียน Twitter
This page loaded in 1 seconds.