มสธผลสอบ

ประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 ต.ค. 2014 ... สำนักพิมพ์ มสธ. การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ. ... กำหนดวันประกาศผล สอบนักศึกษาและผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2556 · ผลการสอบซ่อมภาค 2 ...

Tags :

ผลการสอบประจำภาคการศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประกาศผลการสอบครั้งนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่เข้าสอบเท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ...

Tags : ผลการสอบประจำภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ มสธ. ประกาศผลการสอบซ่อมภาค 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2556; การประเมินผลโครงการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 ...

Tags :

การตรวจสอบผลการเรียนทั้งหมด - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7 พ.ค. 2011 ... จัดทำโดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์ มีปัญหาเรื่องระบบโปรดแจ้ง Watcharet.kun@stou.ac.

Tags :

Home--สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เว็บไซต์สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. ... STOU Online · บริการจัดสอบ/ออกข้อสอบ · ติดต่อ สำนักทะเบียนฯ ... รวมทั้งให้บริการทางวิชาการด้านการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ...

Tags : Homeสำนักทะเบียนและวัดผล

วันประกาศผลสอบซ่อมภาค 1/2556--สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.

13 ก.พ. 2014 ... ชุดวิชา. วันประกาศผลการสอบ. ชุดวิชาการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(STOU-EPT). ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗. ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย. ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗.

Tags : วันประกาศผลสอบซ่อมภาค

ข่าวสารงานทะเบียน--สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.

มหาวิทยาลัยเลื่อนการประกาศผลสอบประจำภาคการศึกษา 2/2556 ชุดวิชาที่เป็นข้อสอบ แบบปรนัยล้วน จากเดิมประกาศวันที่ 11 มิ.ย เป็นวันที่ 18 มิ.ย.

Tags :

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ--สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.

13 มี.ค. 2558, วันประกาศผลการสอบไล่ (ชุดอัตนัย). 2 – 3 พ.ค. 2558, วันสอบซ่อมประจำ ภาคการศึกษา 1/2557. 12 มิ.ย. 2558, ประกาศผลการสอบซ่อม (ชุดปรนัย). 22 มิ.ย.

Tags : มสธสำนักทะเบียนและวัดผล
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต