ระบบบริการการศึกษา

Search Sites :
powered by

ระบบบริการการศึกษา - มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อน ว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F ...

Tags : ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศเรื่อง. 1. ประกาศสำหรับรายวิชาปรับแผนของนิสิต ภาคฤดูร้อนปี 2557 ช่วงที่ 2(ด่วน ที่สุด). รายวิชาปรับแผนจะปรับค่าใช้จ่ายให้กับนิสิตหลังช่วงเพิ่มลดออนไลน์ ...

Tags : ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศเรื่องการจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...

ให้นักศึกษาทำการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 *** หมายเหตุ ถ้า นักศึกษาไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่สามารถดูเกรดของตนเองผ่านระบบบริการการศึกษา ได้ ...

Tags : ภาคเรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หน้าแรก

เมนูหลัก. เข้าสู่ระบบ · วิชาที่เปิดสอน · ปฎิทินการศึกษา · หลักสูตรที่เปิดสอน · ตอบคำถาม · ข่าวประกาศ · ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา ...

Tags : หน้าแรก

มหาวิทยาลัยพะเยา - ระบบบริการการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญา ตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ.2557 ...

Tags : มหาวิทยาลัยพะเยา ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข่าวประกาศ. วัน พุธที่ 14 มกราคม 2558 ขั้นตอนการขอแจ้งสำเร็จการศึกษา ::ที่นี้ ระบบแจ้ง ขอสำเร็จการศึกษา ::ที่นี้. วัน พฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2557

Tags : ระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กอง บริการ การ ศึกษา

กรณีที่คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วปรากฏข้อความตามด้านล่าง ให้คลิกที่ข้อความในกรอบค่ะ ... และในกรณีที่พบว่าผลการศึกษาที่ปรากฏในระบบบริการการศึกษานี้ไม่ถูกต้อง ...

Tags : บริการ ศึกษา

ระบบบริการการศึกษา - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การปรับปรุงสถานะทางการเงินค่าสมัครหรือเงินค่าลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ชำระเงินผ่านทาง ... กำหนดการเข้าบันทึกมคอ.3, มคอ.4 โดยระบบออนไลน์ (เพิ่มเติม) ... ปฏิทินการศึกษา ...

Tags : ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด