ระบบบริการการศึกษา

Search Sites :
powered by

ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบเปิด 8.30 น. รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา". ประกาศโดย กองทะเบียนฯ วันที่ ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2558. 2. กำหนดการภาคปลาย ปีการศึกษา 2557. ช่วงงดเรียนแบบ ติด ...

Tags : ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบบริการการศึกษา - มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศโดย กองบริการการศึกษา วันที่ประกาศ 6 มีนาคม 2558. 2. ... งานคลังได้ตรวจสอบ ข้อมูลธนาคาร กับระบบการเงินของมหาวิทยาลัยแล้ว ...

Tags : ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศเรื่องการจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา ... ประกาศโดย เจ้าหน้าที่ วันที่ประกาศ 27 มีนาคม 2558. 2. โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา (ด่วนที่สุด) ...

Tags : ภาคเรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หน้าแรก

เมนูหลัก. เข้าสู่ระบบ · วิชาที่เปิดสอน · ปฎิทินการศึกษา · หลักสูตรที่เปิดสอน · ตอบคำถาม · ข่าวประกาศ · ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา ...

Tags : หน้าแรก

มหาวิทยาลัยพะเยา - ระบบบริการการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญา ตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ.2557 ...

Tags : มหาวิทยาลัยพะเยา ระบบบริการการศึกษา

กอง บริการ การ ศึกษา

คู่มือการใช้งาน. คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษา ... ประกาศเรื่อง. 1. ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ 2/2557 ชั้นปี 1-4 (ด่วนที่สุด) ...

Tags : บริการ ศึกษา

ระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข่าวประกาศ. วัน พุธที่ 14 มกราคม 2558 ขั้นตอนการขอแจ้งสำเร็จการศึกษา ::ที่นี้ ระบบแจ้ง ขอสำเร็จการศึกษา ::ที่นี้. วัน พฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2557

Tags : ระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระบบบริการการศึกษา - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การปรับปรุงสถานะทางการเงินค่าสมัครหรือเงินค่าลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ชำระเงินผ่านทาง ... กำหนดการเข้าบันทึกมคอ.3, มคอ.4 โดยระบบออนไลน์ (เพิ่มเติม) ... ปฏิทินการศึกษา ...

Tags : ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด