ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

พ. ระบบเปิด 8.30 น. รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา". ประกาศโดย กองทะเบียนฯ วันที่ ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2558. 2. ประกาศการรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ...

Tags : ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบบริการการศึกษา - มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อน ว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F ...

Tags : ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศเรื่องการจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา. ประกาศเรื่อง. 1. ประกาศขยายวันขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคกศ.บป (ชำระเงินผ่านกองคลังเท่านั้น) (ด่วนที่สุด).

Tags : ภาคเรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หน้าแรก

เมนูหลัก. เข้าสู่ระบบ · วิชาที่เปิดสอน · ปฎิทินการศึกษา · หลักสูตรที่เปิดสอน · ตอบคำถาม · ข่าวประกาศ · ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา ...

Tags : หน้าแรก

กอง บริการ การ ศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษา · คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ ... ประกาศโดย กองบริการการศึกษา วันที่ประกาศ 10 ตุลาคม 2557. 2.

Tags : บริการ ศึกษา

ระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข่าวประกาศ. วัน พุธที่ 14 มกราคม 2558 ขั้นตอนการขอแจ้งสำเร็จการศึกษา ::ที่นี้ ระบบแจ้ง ขอสำเร็จการศึกษา ::ที่นี้. วัน พฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2557

Tags : ระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยพะเยา - ระบบบริการการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญา ตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ.2557 ...

Tags : มหาวิทยาลัยพะเยา ระบบบริการการศึกษา

เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศเรื่อง. 1. ตัวอย่างวิธีการสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต (ด่วนที่สุด). คลิกดู ตัวอย่างที่นี่. ประกาศโดย กองบริการการศึกษา วันที่ประกาศ 7 มกราคม 2552. 2.

Tags : เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด