ราคามาตรฐาน

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - สำนักงบประมาณ : สำนักนายกรัฐมนตรี

มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง. อัตราราคางานต่อหน่วย. อัตราราคางานต่อหน่วย (มิถุนายน ๒๕๕๗) · อัตราราคางานต่อหน่วย (มิถุนายน ๒๕๕๖) เล่ม ๑ · อัตราราคางานต่อหน่วย (มิถุนายน ๒๕๕๖)  ...

Tags : ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

31 มี.ค. 2014 ... เอกสารราคามาตรฐานครุภณฑฉบบบ จคทาขนเพอไซเบ่มเเบวทาง ... รฐวสาหกจ และหมวย งานอนของรฐ มแนวทางปฏบตงานใหเปนมาตรฐานเคยวกบ. | ส่ ง่ ้ ฮ่ ย ...

Tags : ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม

合肥工业大学视觉形象识别系统管理手册(试行

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17 ...

Tags : 合肥工业大学视觉形象识别系统管理手册试行

มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557 - SlideShare

คํานํา ฮั สื ๓ อี้ คั ง อึ้ ลื่ ปื เอกสารราคามาตรฐานครุภณฑฉบบน จคท ขบเพอใซเปี่บเเนวทาง ใบการจั้คการงบประมาฌรายจํายประจําปิ เพึอใหัเจั้าหน้าทืสํานักงบประบาณ ส่วบราซการ ...

Tags : มาตรฐานครุภัณฑ์ SlideShare

โยธาไทย: ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2557 โดยสำนักงบประมาณ

22 เม.ย. 2014 ... ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับล่าสุด ใช้ในการบริหารงบประมาณภาครัฐ ใช้ในการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างของราชการ กรณีครุภัณฑ์จัดซื้อ เป็นข้อมูลล่าสุด เดือน ...

Tags : ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม โดยสำนักงบประมาณ

ครุภัณฑ์มาตรฐาน

ดัชนีราคา. ลงทะเบียน. เข้าสู่ระบบ. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ... ขนาด ครุภัณฑ์, ราคา. รอก. เครื่องผสมคอนกรีต. เครื่องสั่นคอนกรีต. เครื่องตบดิน. รถขุดตีนตะขาบ.

Tags : ครุภัณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์ราคาพื้นฐาน - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557 ... คุรุภัณฑ์ ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน งบประมาณปี 2556 เอกสารเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน ประกาศ ณ ...

Tags : เกณฑ์ราคาพื้นฐาน

ระเบียบ ข้อบังคับ - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์. pa_claim_form2.pdf · Download. Details. Display Num. 5, 10 , 15, 20, 50, All. Powered by Phoca Download ...

Tags : ระเบียบ ข้อบังคับ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต