รายชื่อโรงงาน

Search Sites :
powered by

ข้อมูลโรงงาน - กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รายเดือน (Excel) · รายชื่อโรงงานที่ได้เริ่ม ประกอบกิจการ รายเดือน (Excel) · รายชื่อโรงงานที่ถูกจำหน่ายทะเบียน รายเดือน (Excel).

Tags : ข้อมูลโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม Department industrial works

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ - กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หมายเหตุ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเริ่มใช้การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม( ประเทศไทย) ปี 2552 ซึ่งเทียบได้กับ ISIC Rev.4 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป.

Tags : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม - กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of ...

... กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ... ชื่อผู้ประกอบ กิจการ ... แต่ถ้าต้องการโรงงานสีฝัดหรือขัดข้าวในจังหวัดอ่างทองให้ใส่ "00901" ในช่อง ...

Tags : ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม Department

รายชื่อโรงงาน - ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลำดับ, เลขหมู่หนังสือ, รายการ. 1, เว็บไซต์, o ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัททั้งประเทศ 480,000 บริษัท : 2558. 2, เว็บไซต์, o นิคมอุตสหากรรมของไทย : 2558. 3, เว็บไซต์, o ...

Tags : รายชื่อโรงงาน

รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม Directory อุตสาหกรรม ไดเร็คทอรี่

รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม Directory อุตสาหกรรม ไดเร็คทอรี่ .... รับทำตู้สวิตช์บอร์ด, จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ โคมไฟที่ใช้ในอาคาร-บ้านพัก หรือโรงงานอุตสาหกรรม  ...

Tags : รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม Directory อุตสาหกรรม ไดเร็คทอรี่

นิคมอุตสาหกรรม อีส เทิ ร์ น ซี บอร์ด(ระยอง) - News Updates, Hemaraj ...

ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม, ประกอบอุตสาหกรรม, Plot, รายละเอียด ... บริษัท ทาเคิล ซีทติ้ง ( ประเทศไทย) จำกัด, ผลิตเบาะรถยนต์, S-31C/1(พื้นที่อาคารโรงงานบางส่วน), คลิก.

Tags : นิคมอุตสาหกรรม บอร์ดระยอง Updates Hemaraj

AD4 Innovation Directory

Data >> รายชื่อโรงงาน + ข้อมูลโรงงาน !! ใหม่ - เก่า. D-01, Directory รายชื่อ ข้อมูล โรงงานเปิดใหม่ / เพิ่งเปิด ทั่วประเทศ ม.ค. 2554 - ต.ค. 2555 ก่อตั้งมาไม่เกิน 1 ปี ราคา 990  ...

Tags : Innovation Directory

แสดงรายชื่อบริษัท

แสดงรายชื่อบริษัท. จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Record : 436). ลำดับที่, ชื่อบริษัท, ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ, เลขทะเบียนนิติบุคคล, ขนาดธุรกิจ, ประเภทกิจการ, นิคม. 1, บจก.

Tags : แสดงรายชื่อบริษัท
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด