วันออกพรรษา

วันออกพรรษา 2557 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร

วันออกพรรษา 2557 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ประวัติความเป็น มาของวันออกพรรษา เกิดอะไรขึ้นในวันออกพรรษาเมื่อสมัยครั้งพุทธกาล ...

Tags : วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา

วันออกพรรษา - วิกิพีเดีย

วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งใน ประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท ...

Tags : วันออกพรรษา วิกิพีเดีย

วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา ประเพณีวันออกพรรษา - Scoop MThai

ประเพณีวันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา เป็นวันที่สิ้นสุดการจำพรรษา เป็นเวลา ๓ เดือน นับตั้งแต่ วันเข้าพรรษา โดย วันออกพรรษา นับ.

Tags : วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา ประเพณีวันออกพรรษา Scoop MThai

วันออกพรรษา - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - ธรรมะไทย

วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝนซึ่งตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" ...

Tags : วันออกพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ธรรมะไทย

ประวัติความเป็นมาวันออกพรรษา

วันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑. ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ เป็นวันที่พระภิกษุพ้นข้อกำหนดทางวินัยที่จะอยู่จำพรรษา ...

Tags :

วันออกพรรษา

ความสำคัญ วันออกพรรษา ได้แก่ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ในวันนี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรม ซึ่งเรียกว่า วันมหาปวารณา คือ ...

Tags : วันออกพรรษา

วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา กิจกรรมที่ควรปฎิบัติในวันออกพรรษา

วันออกพรรษา ในภาษาอังกฤษคือ End of The Buddhist Lent Day สนุก!นำเสนอ ประวัติ ความสำคัญ และกิจกรรมที่พึงควรปฏิบัติ รวมไปถึงข่าวสารต่างๆในวันเข้าพรรษาปี 2557 นี้.

Tags : วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา

วันออกพรรษา 2557 ประวัติวันออกพรรษา - Kapook - กระปุก

22 ก.ค. 2008 ... วันออกพรรษา 2557 ตรงกับวันที่ 8 ตุลาคม วันออกพรรษา ประวัติ วันออกพรรษา 2557 มี ความเป็นมาอย่างไร อ่าน ประวัติวันออกพรรษา ความสำคัญ ...

Tags : วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา Kapook กระปุก
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต

ป้ายเว็ปยอดฮิต