วันออกพรรษา

Search Sites :
powered by

วันออกพรรษา 2558 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร

วันออกพรรษา 2558 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 ประวัติ ความเป็นมาของวันออกพรรษา เกิดอะไรขึ้นในวันออกพรรษาเมื่อสมัยครั้งพุทธกาล ...

Tags : วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา

วันออกพรรษา - วิกิพีเดีย

วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งใน ประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท ...

Tags : วันออกพรรษา วิกิพีเดีย

วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา ประเพณีวันออกพรรษา - Scoop MThai

ประเพณีวันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา เป็นวันที่สิ้นสุดการจำพรรษา เป็นเวลา ๓ เดือน นับตั้งแต่ วันเข้าพรรษา โดย วันออกพรรษา นับ.

Tags : วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา ประเพณีวันออกพรรษา Scoop MThai

วันออกพรรษา - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - ธรรมะไทย

วันออกพรรษานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" คำว่า"ปวารณา"แปลว่า "อนุญาต" หรือ "ยอมให้" คือ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกัน ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ...

Tags : วันออกพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ธรรมะไทย

วันออกพรรษา 2558 ประวัติวันออกพรรษา - Kapook - กระปุก

22 ก.ค. 2008 ... วันออกพรรษา 2558 ตรงกับวันที่ 27 ตุลาคม วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษามีความเป็น มาอย่างไร การปฏิบัติตนในวันออกพรรษา ...

Tags : วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา Kapook กระปุก

วันออกพรรษา

ความสำคัญ วันออกพรรษา ได้แก่ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ในวันนี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรม ซึ่งเรียกว่า วันมหาปวารณา คือ ...

Tags : วันออกพรรษา

วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา กิจกรรมที่ควรปฎิบัติในวันออกพรรษา

วันออกพรรษา ในภาษาอังกฤษคือ End of The Buddhist Lent Day สนุก!นำเสนอ ประวัติ ความสำคัญ และกิจกรรมที่พึงควรปฏิบัติ รวมไปถึงข่าวสารต่างๆในวันเข้าพรรษาปี 2557 นี้.

Tags : วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา

ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 วันออกพรรษา

วันออกพรรษา หมายถึง วันครบกำหนดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นวินัยให้พระ ภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาประจำที่หรือในวัดแห่งเดียวตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน โดยเริ่มตั้งแต่ วัน แรม ...

Tags : ค่ำเดือน วันออกพรรษา
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด