วิจัยชั้นเรียน

Search Sites :
powered by

ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี PDF - Drive - Google

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเด็กที่ไม่รักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ.pdf. 3/3/14. PDF. การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยกลัก สัปปุริสธรรม ของ. pdf.

Tags : Drive Google

รวมวิจัยในชั้นเรียนทุกวิชา - Google Sites

รวมวิจัยในชั้นเรียนทุกวิชา. เลือกไซต์นี้ .... 4 วิจัย การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ.doc. (38k) ... 4 วิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์. doc.

Tags : Google Sites

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ลำดับที่, เรื่อง, ผู้วิจัย, ปีการศึกษา, บทคัดย่อ. 1, ผลการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยใช้ 10 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนอนุบาล 3/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ...

Tags : ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

Downloads | งานวิจัยชั้นเรียน - โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

งานวิจัยชั้นเรียน_โสภณัฐ ขันทองhot! Tooltip 06/04/2011 Hits: 7377. การพัฒนาแบบฝึก ทักษะการพิมพ์โปรแกรม Microsoft Word สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ ...

Tags : Downloads งานวิจัยชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน - SlideShare

25 ธ.ค. 2012 ... วิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6/1 ้ ปีการศึกษา 2554 เรื่องการไม่ส่งงาน /…

Tags : SlideShare

วิจัยในชั้นเรียนเจตคติวิทยาศาสตร์ - SlideShare

1 พ.ค. 2014 ... 1. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตรของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ...

Tags : SlideShare

kc-research | เผยแพร่และสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโคราช

เผยแพร่และสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา. ... [ ตัวอย่าง] งานวิจัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (267 เรื่อง). |> [You tube ] อ ...

Tags : kcresearch

การ วิจัย ใน ชั้น เรียน - มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การวิจัยในชั้นเรียน. คำอธิบาย การใช้ระบบสืบค้นบทความ. สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : ชื่อ เรื่อง ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีการศึกษา โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ...

Tags : วิจัย เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
This page loaded in 1 seconds.