วิทยฐานะครู

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและ ...

1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมโอนเงินค่าลงทะเบียน หลักสูตรวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คนละ 5,000 บาท หลักสูตรชำนาญการพิเศษคนละ4,000บาท โดยโอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ...

Tags : ก่อนแต่งตั้งให้มีและ

เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครู ยื่นคำขอได้สองเวลาในรอบหนึ่งปี

21 ม.ค. 2015 ... เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครู ยื่นคำขอได้สองเวลาในรอบหนึ่งปี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบในหลักการ เกี่ยว ...

Tags :

สายงานการสอน

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ. (หนังสือสํา นักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่30 กันยายน 2552). สํานักงาน ก.ค.ศ.

Tags : สายงานการสอน

การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ ...

การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. โพส เมื่อ : 25 ก.ย. 2557 โดย : Kruthai เปิดอ่าน 12804 | คิดเห็น 0 ...

Tags : ประจำปีงบประมาณ

หน้าแรกศูนย์พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร. เปิดอบรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 26-29 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมวันที่ 20 มกราคม 2558

Tags : หน้าแรกศูนย์พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา

ค่าวิทยฐานะอุปสรรคใหญ่ปฏิรูปการศึกษา - ข่าวไทยพีบีเอส - Thai PBS News

4 ก.ค. 2014 ... จะพยายามปรับหลักเกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะครู โดยพยายามให้ค่าน้ำหนักคะแนนไปที่ ผลสัมฤทธิ์ ผลงานเชิงประจักษ์ ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน มากกว่าด้านอื่นๆ ...

Tags : ข่าวไทยพีบีเอส

Contents - ศูนย์ พัฒนา ทุน มนุษย์

โครงการ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็น วิทยฐานะ. เปิดอบรมพัฒนาหลักสูตรฯเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ

Tags : Contents ศูนย์ พัฒนา มนุษย์

การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่: เกณฑ์อนาคต PA: Performance Agreement ...

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ด้วยการมีและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งในปัจจุบัน มีช่องทางสำหรับก้าวหน้าได้ 2 ...

Tags : เกณฑ์อนาคต Performance Agreement
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด