วุฒิการศึกษาที่ ก.ค.ศ.รับรอง

Search Sites :
powered by

สำนักงาน ...

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภ ต. สำนักงาน ... หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 022802840.

Tags : สำนักงาน

รับรองหลังวันที่ 6 กันยายน 2554 - สำนักงาน ...

สถานศึกษา ... ศ. รับรอง (11), มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ... หนังสือที่ ก ... รับรอง (1), มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ...

Tags : รับรองหลังวันที่ กันยายน สำนักงาน

รับรองก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554 - สำนักงาน ...

คณิตศาสตร์ศึกษา. ที่ ศธ 1305/3749 ลงวันที่ 25 กันยายน 2543. ไทย. สำนักงานสภา สถาบันราชภัฏ. ครุศาสตรมหาบัณฑิต. การจัดการคุณภาพ. ที่ ศธ 1305/5937 ลงวันที่ 15 ธันวาคม ...

Tags : รับรองก่อนวันที่ กันยายน สำนักงาน

ประกาศรายชื่อคุณวุฒิที่ ก... รับรอง

19 มี.ค. 2014 ... หรือดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : ประกาศรายชื่อคุณวุฒิที่ ก... รับรองเพื่อประโยชน์ ในการ บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา.

Tags : ประกาศรายชื่อคุณวุฒิที่ รับรอง

ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก... รับรอง - เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก... รับรอง, ประเภทบริการ : --. ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะ กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ... 1. การศึกษา [ประชาชนทั่วไป] ...

Tags : ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ รับรอง

หนังสือที่ ก... รับรอง

สถานศึกษา · หนังสือที่ ก. ... ที่ ศธ 0206.6/1024 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555. เอกสาร ... ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภ ต.

Tags : หนังสือที่ รับรอง

หลักสูตรที่ ก... รับรองคุณวุฒิ - กองบริการการศึกษา

ลำดับที่. คุณวุฒิ. สาขาวิชาเอก. หนังสือที่ ก... รับรอง. 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์การกีฬาการเป็นผู้ฝึกกีฬา. ที่ ศธ.10305/2213 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2543. 2.

Tags : หลักสูตรที่ รับรองคุณวุฒิ กองบริการการศึกษา

Downloads | หลักสูตรที่ผ่านการพิจารณา ...

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. Download · View · Details · file icon คุณวุฒิที่ ก... รับรอง part 3hot! Tooltip 03/13/ 2012 ...

Tags : Downloads หลักสูตรที่ผ่านการพิจารณา
This page loaded in 1 seconds.