ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

Search Sites :
powered by

Relate Keyword for ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัติ. ต่อ ไปนี้. ๑.๑ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ หรือดํารง.

Tags :

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (รุ่นที่ 10)ระหว่างวันที่ 19 -วันที่ 23 กย 2556 ...

Tags : คณะศึกษาศาสตร์

รายชื่อตำแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (รุ่นที่ 2) - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร ...

ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ สําหรับ ศึกษานิเทศก์ ... ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (รุ่นที่ 2) ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2555 ดังนี้.

Tags : รุ่นที่

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ | Facebook

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ. 5 คนที่ถูกใจ. ตำแหน่งงาน. ... ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ. ความเป็น ส่วนตัว · ข้อตกลง. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ. ตำแหน่งงาน. 5 คนถูกใจสิ่งนี้. ต้องการถูกใจเพจนี้  ...

Tags : Facebook

Untitled Document - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

-นวัตกรรมประเภทศึกษานิเทศก์ ระดับ Platiunm นางอนงค์ รอดแสน. 30-31 พฤษภาคม 2556 นางอนงค์ รอดแสน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จัดกิจกรรม ASEAN Show สพป. เพชรบูรณ์ ...

Tags : Untitled Document สพปเพชรบูรณ์ เขต

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - สำนักงานเขตพื้นที่ ...

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. นางวิ รัตน์ ขวัญยืน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ, นายกลิ่น สระทองเนียม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

Tags : สำนักงานเขตพื้นที่

บุคลากร กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสุรวุฒิ หงษ์ทอง หัวหน้าหน่วยนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ ...

Tags : บุคลากร

มาตรฐานกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งศึกษานิเทศก์ - MyFirstBrain.Com

ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1, ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ผู้ใดผ่านการประเมิน มีวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ...

Tags : MyFirstBrainCom
This page loaded in 1 seconds.