ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

Search Sites :
powered by

Relate Keyword for ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัติ. ต่อ ไปนี้. ๑.๑ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ หรือดํารง.

Tags :

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (รุ่นที่ 12). ทำผลงานทางวิชาการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ. ประกาศรายชื่อการฝึกอบรมมาตราฐานที่ 8 ...

Tags : คณะศึกษาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ - คณะศึกษาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

... ตำแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 11 โครงการ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษา ศาสตร์) ...

Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์

งานวิจัยเพื่อครู - หน้าหลัก

ผลงานวิทยะฐานะครู งานวิชาการ งานวิจัย ศึกษานิเทศก์มณนิภาชุติบุตร. ... มณนิภา ชุติบุตร. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย. ผลงานวิชาการ ปี 2548-2553.

Tags : งานวิจัยเพื่อครู หน้าหลัก

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ | Facebook

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ. 5 คนที่ถูกใจ. ตำแหน่งงาน. ... ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ. ความเป็น ส่วนตัว · ข้อตกลง. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ. ตำแหน่งงาน. 5 คนถูกใจสิ่งนี้. ต้องการถูกใจเพจนี้  ...

Tags : Facebook

ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางศศิภา เอี่ยวเจริญ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ. E-mail : pabkk2@gmail.com. 2. นายสมชาย สดับสร้อย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ. E-mail : noinay@gmail.

Tags : ศึกษานิเทศก์

บุคลากร กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

sunee, นางสุนีย์ การสมพจน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ................................................ .................................. wantana ... peera, นายพีระ รัศมีสว่าง ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ

Tags : บุคลากร

เปิดรายชื่อที่ ก.ค.ศ. อนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ...

เปิดรายชื่อที่ ก.ค.ศ. อนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ตั้งแต่ 24 ก.พ. 53. ... ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ ... ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ.

Tags : เปิดรายชื่อที่ กคศ
This page loaded in 0 seconds.