สพปบร3

Search Sites :
powered by

Relate Keyword for สพปบร3

สพป.บร.3

นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 และ ม.3 ในการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557 ในระบบของ สทศ. ... สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บ.

Tags : สพปบร3

รายการหนังสือราชการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญ ส่งบุคลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง ...

Tags : รายการหนังสือราชการ สพปบุรีรัมย์ เขต

ระบบเงินเดือน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 - สพป.บร.3

การพิมพ์สลิปเงินเดือนรูปแบบใหม่ สามารถจัด พิมพ์ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 ...

Tags : ระบบเงินเดือน สพปบุรีรัมย์ เขต สพปบร3

หน้าแรก - สพป.บร.3

หัวข้อข่าว, อ่าน, ความคิดเห็น, วันที่. บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.บุ.

Tags : หน้าแรก สพปบร3

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | Facebook

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3. 1313 คนที่ถูกใจ · 159 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3.

Tags : สพปบุรีรัมย์ เขต Facebook

ยินดีต้อนรับสู่ สพป.บร.2

สพป. ผู้บริหารและข้าราชการครูกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพนาเรือง รับมอบนโยบาย"สพป. ... พป.ชลบุรี เขต 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.

Tags : ยินดีต้อนรับสู่ สพปบร2

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

สพป.บร.4 จัดกิจกรรมเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2557 ... กลุ่ม โรงเรียนสตึก 5 บันทึกข้อมูลการอ่านป.3,6 ผ่านระบบโปรแกรม Triple A [ ข่าวกลุ่มร.ร.

Tags : สพปบุรีรัมย์ เขต

สพป.บร.1

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมครูเครือข่ายเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ... 7 - 9 กรกฎาคม 2557 กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนเรียนรวม ...

Tags : สพปบร1
This page loaded in 1 seconds.