สพปแพร่

Search Sites :
powered by

Relate Keyword for สพปแพร่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ... - สพป.แพร่ เขต 1

สพป.แพร่ เขต ๑ นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และคณะออกติดตาม และประชาสัมพันธ์ ร.ร.ที่เปิดสอนนอกระบบ ยังไม่ได้ขออนุญาต ให้มาขออนุญาตเปิดสอนตาม  ...

Tags : เขต สพปแพร่ เขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 - สพป.แพร่ เขต 2

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป. ... แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง ประชุม ...

Tags : เขต สพปแพร่ เขต

E-office - Phrae1.org

Login. Password. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่เขต๑.

Tags : Eoffice Phrae1org

ข้อมูลเงินเดือนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

บุคลากรย้ายออกไปสังกัดอื่น · โรงเรียนในสังกัด · ข้อมูล ชค.,ชพส. คู่มือการใช้ ... เวอร์ชัน: 3.0.0 วันที่ : 17/10/2551. Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1.

Tags : เขต

สพป.แพร่ เขต 1 - Facebook

สพป.แพร่ เขต 1 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1, Muang Phrae, Thailand. 971 คนที่ถูกใจ · 5 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้....

Tags : สพปแพร่ เขต Facebook

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1. ... มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗. สิ่งที่แนบมาด้วย:.

Tags : สพปแพร่ เขต

กลุ่มนิเทศ ติดตาม สพป.แพร่ เขต 1

05ส.ค.2556. รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555). Download. 13พ.ค.2556. รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1. Download.

Tags : กลุ่มนิเทศ ติดตาม สพปแพร่ เขต

สพม.37

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 2 ถนน แพร่-ลอง ต. ... ++สพป.++, กรุงเทพมหานคร เขต 1, กรุงเทพมหานคร เขต 2, กรุงเทพมหานคร เขต 3, กระบี่, กาญจนบุรี เขต 1 ...

Tags : สพม37
This page loaded in 0 seconds.