สมัครงานการไฟฟ้า

ประกาศรับสมัครงาน - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เสียหาย". warn ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง การหลอกลวงเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ในการเข้าทำงานกับ กฟผ. 09/12/2558. รับสมัครงานบุคคลภายนอกปี 2559.

Tags : ประกาศรับสมัครงาน

สมัครงาน 2559 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ. ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. หัวข้อประกาศรับสมัครงาน.

Tags : สมัครงาน

ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ... ในการ สมัครครั้งนี้มีการให้ผู้สมัครเลือก พื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน และตำแหน่ง ...

Tags : ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศรับสมัครงาน - การไฟฟ้านครหลวง

58009, รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานด้วยคุณวุฒิ ปวส. วันเริ่มรับสมัคร : 29 ต. ค. 58 - 4 พ.ย. 58. ปิดรับสมัคร, 147, ไม่จำกัดจำนวน, 0 ...

Tags : ประกาศรับสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ...

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 1/2559 เรื่อง การรับสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559  ...

Tags :

กฟผ. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าบรรจุเป็นพนักงาน 689 อัตรา

6 ม.ค. 2016 ... การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุ เป็นพนักงาน ปี 2559 จำนวน 689 อัตรา โดยสมัครทางระบบ Online ดังนี้.

Tags : อัตรา

เตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สมัครงาน เปิดสอบ กฟผ - Facebook

เตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สมัครงาน เปิดสอบ กฟผ. ถูกใจ 45951 คน · 251 คนกำลังพูด ถึงสิ่งนี้. เตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต,สมัครงาน...

Tags : เตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สมัครงาน เปิดสอบ Facebook

เตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครงาน เปิดสอบ กฟภ - Facebook

เตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครงาน เปิดสอบ กฟภ. 30455 likes · 474 talking about this. เตรียมสอบไฟฟ้าภูมิภาค,สมัครงาน...

Tags : สมัครงาน เปิดสอบ Facebook
This page loaded in 0 seconds.