สมัครเล่น

Search Sites :
powered by

NBTC: ข่าวและกิจกรรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น

ประกาศสำนักงาน กสทช.เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบเพื่อรับประกาศนียปัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ครั้งที่ 1/2558 ประจำปี พ.ศ. 2558 ...

Tags :

NBTC: ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

... กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม >กิจการโทรคมนาคม >ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม> ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ...

Tags :

มือสมัครเล่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า ...

ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มือสมัครเล่น-, ... Example: คุณประพันธ์ได้เอื้อเฟื้ออาสาเป็นมัคคุเทศก์มือสมัครเล่นให้กับพวกเรา, Count unit : คน.

Tags : มือสมัครเล่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า

RAST

ประชาสัมพันธ์. สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการติว เพื่อเตรียมพร้อมสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

Tags :

นักวิทยุสมัครเล่น - วิกิพีเดีย

"นักวิทยุสมัครเล่น" ภาษาอังกฤษเรียกว่า "amateur radio operator" หมายถึงบุคคลที่ได้รับ ใบอนุญาตการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากรัฐบาลหรือจากผู้ที่มีอำนาจของแต่ละประเทศ ...

Tags : นักวิทยุสมัครเล่น วิกิพีเดีย

วิทยุสมัครเล่น - วิกิพีเดีย

วิทยุสมัครเล่น (อังกฤษ: Amateur radio หรือ Ham radio) คือ งานอดิเรกอย่างหนึ่งของผู้ที่มี ความสนใจเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารด้วยการส่งคลื่นวิทยุ มีกิจกรรมประกอบด้วย ...

Tags : วิทยุสมัครเล่น วิกิพีเดีย

สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี | Facebook

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนงานในการจัดอบรมและสอบในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 สถานที่ ...

Tags : Facebook

สมัคร - Garena ประเทศไทย - Connecting the dots

ขอให้ท่านสนุกกับการเล่นเกม และ พูดคุยกับเพื่อนทางการพิมพ์และผ่านเสียง อย่าง เพลิดเพลิน.

Tags : สมัคร Garena ประเทศไทย Connecting
This page loaded in 1 seconds.