สมัครเล่น

NBTC: ข่าวและกิจกรรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น

ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง เลื่อนวันจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงาน วิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 1/2557 จังหวัดร้อยเอ็ด ...

Tags :

NBTC: ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

... กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม >กิจการโทรคมนาคม >ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม> ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ...

Tags :

สมัครเล่น

ADJ. amateur ant:{อาชีพ} ADJ. amateur def:[เพิ่งเริ่มทำ ยังไม่มีความชำนาญ] ant:{ อาชีพ} sample:[ผมรับเป็นผู้จัดการของคณะนักแสดงสมัครเล่น ...

Tags : สมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่น - วิกิพีเดีย

วิทยุสมัครเล่น (อังกฤษ: Amateur radio หรือ Ham radio) คือ งานอดิเรกอย่างหนึ่งของผู้ที่มี ความสนใจเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารด้วยการส่งคลื่นวิทยุ มีกิจกรรมประกอบด้วย ...

Tags : วิทยุสมัครเล่น วิกิพีเดีย

วิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย - วิกิพีเดีย

วิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย เป็นกิจกรรมอดิเรกที่เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อได้มีการก่อตั้งสมาคม วิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.

Tags : วิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย วิกิพีเดีย

RAST

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ และ กิจกรรมวิชาการ เป็นประจำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นตั้นไป ...

Tags :

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุบลราชธานี HS3AU 144.650 MHz ...

ประกาศ ท่านใดมีธุระติดต่อกับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุบลราชธานีสามารถติดได้ที่ เบอร์โทรของสมาคม 097-2090400 จึงเรียนมาเพื่อทราบ :ประชาสัมพันธ์hs3au.

Tags : HS3AU

สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดลำปาง HS5AM | Facebook

เอกชัย เณรแย้ม เพื่อนท่านใดที่อบรมและสอบที่ลำปาง ผ่านแล้วแต่ไม่สะดวกที่จะไปดำเนิน การขอนามเรียกขานเอง ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นลำปาง เราก็ยินดี ...

Tags : สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดลำปาง HS5AM Facebook
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต