สอนภาษาไทย ป.1

Search Sites :
powered by

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ป.1-3 | ครูก้อย ! บทเรียนสื่อสังคมออนไลน์ !

ประวัติการศึกษา · ประวัติการทำงาน · การพัฒนาตนเอง · ผลงานจากการสอน · ผลงานที่ภาค ภูมิใจ · รายงานการปฎิบัติงาน · งานวิจัย .... แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ป.1-3 ...

Tags : แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ครูก้อย บทเรียนสื่อสังคมออนไลน์

วิดีโอสอนภาษาไทย ป.1 - VDOLearning

สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น .1 เรื่อง เรียนรู้พยัญชนะ สระและทบทวนเลขไทย. เพลงสระ . สระอำ โดนตะปูตำ เจ็บแล้วต้องจำทีหลังต้องระวัง สระไอ อยากถามว่าไข่ ...

Tags : วิดีโอสอนภาษาไทย VDOLearning

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1

1. ทักษะภาษาด้านการฟัง การดู และการพูด (การอ่าน) พยัญชนะไทย · 2. ทักษะภาษาด้าน การฟัง การพูด การอ่าน) สระไทย · 3. ทักษะภาษาด้านการฟัง การพูด และการอ่านวรรณยุกต์  ...

Tags : ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่

ภาษา ไทย ป.1 - TruePlookpanya.com

วิชาภาษาไทย thai เรียนภาษาไทยออนไลน์ฟรี o-net gat pat ทุกบทเรียน ... การเขียน การ พูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ทุกระดับชั้น ประถม .1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5  ...

Tags : TruePlookpanyacom

ภาษาไทย - KARN.tv

แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย สำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษา เริ่มตั้งแต่บัญชีคำ ... ในชั้นประถม ปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 12 เล่ม ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระหว่างปี พ.ศ.

Tags : ภาษาไทย KARNtv

แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ .1 เทอม 1 - KARN.tv

แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ .1 เทอม 1. ... หน้าแรก; คณิตศาสตร์; ภาษาไทย; ภาษา อังกฤษ; วาดภาพระบายสี; งานประดิษฐ์; นิทาน; facebook ...

Tags : แบบเรียนภาษาไทยมานี KARNtv

ประถมศึกษา : ดาวน์โหลด-แผนการจัดการเรียนรู้ - อักษร

1, .1, ภาษาไทย - หลักภาษา, ดาวน์โหลด. 2, .1, ภาษาไทย - วรรณคดี ... .1, อาเซียนฯ, ดาวน์โหลด. 15, .1, ภาษาอังกฤษ Smile ฉบับอนุญาต Update 20-5-58, ดาวน์โหลด ...

Tags : ประถมศึกษา อักษร
This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด