สำนักงานกศน

สำนักงาน กศน. - คณะกรรมการ (อยู่ระหว่างสรรหาและแต่งตั้ง)

รายงานข่าวด่วน (คสช) · สำนักงาน กศน. ... อำเภอจะนะ จัดกิจกรรม กศน.สร้างสรรค์ ...

Tags : สำนักงาน คณะกรรมการ

กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. - หน้าแรก

ท่านเลขาฯพบกลุ่มแผนงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงาน กศน. อ่านต่อ. 173 ... 2014-01- 15-07-27-50 วันที่ 28 - 29 พฤษจิกายน 2556 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท... อ่านต่อ. 453 ...

Tags : กลุ่มแผนงาน สำนักงาน หน้าแรก

สำนักงาน กศน.กทม.

ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผอ.สนง.กศน.ทม. เป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำ แผนประจำปีงบประมาณ 2558 ของสนง.กศน.ทม.และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 50 เขต ...

Tags : สำนักงาน กศนกทม

Website : : ข่าวกศน. เพื่อนเรียนรู้ : : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ ...

งานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2. นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือ แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2 ...

Tags : Website ข่าวกศน เพื่อนเรียนรู้

สำนักงาน ก ศ น. จังหวัด พิษณุโลก - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ...

สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก มอบของในกิจกรรมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน เข้าชม : [ 258 ]. [เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]. กศน.

Tags : สำนักงาน จังหวัด พิษณุโลก
This page loaded in 1 seconds.

หมวดหมู่ยอดฮิต

ป้ายเว็ปยอดฮิต