สำนักวิทยบริการ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง]

สำนักงานวิทยทรัพยากร (ชื่อเดิม สถาบันวิทยบริการ --> ศูนย์วิทยทรัพยากร) เป็นขุมทรัพย์ ทางปัญญาที่เพียบพร้อม สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีมาตรฐาน ...

Tags : สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุดกลาง

ห้องสมุด - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Academic Resource Center KKU Library. สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้(สำนัก วิทยบริการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Tags : ห้องสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NEW! : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Copyright 2014 |สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Design by www.lib.ubu. ac.th เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

Tags : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี :: เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทาง ...

... แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ. September 23rd, 2014 | Author: admin. สำนักวิทย บริการ (หอสมุดกลาง) แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เริ่ม ตุลาคม 2557 นี้ Share.

Tags : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทาง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมเสนอแนวทางการ ดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ...

Tags : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Home; แนะนำศูนย์วิทยบริการ. ประวัติศูนย์วิทยบริการ .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ... สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ศูนย์วิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ.

Tags : สำนักวิทยบริการฯ
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต

ป้ายเว็ปยอดฮิต