อาหารโรคไต

การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนั้นต้องใส่ใจในรายละเอียด เช่น การรับประทานยาและสมุนไพรที่ ไม่เป็นอันตรายต่อไต การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกายที่เหมาะสม.

Tags : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

อาหารผู้ป่วยโรคไต เลือกทานอะไรดี - สุขภาพ - Kapook

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต (กลุ่มงานโภชนวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี) ผู้ป่วยที่ประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลง ทำให้ขับของเสียได้น้อย ...

Tags : อาหารผู้ป่วยโรคไต เลือกทานอะไรดี สุขภาพ Kapook

ผักผลไม้ ที่ควรระวังในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล

นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงการบริโภคผัก ผลไม้ที่มีปริมาณโพแทสเซียม ... ฉะนั้นผู้ป่วยโรคนี้ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ตับสัตว์ เลือดสัตว์  ...

Tags : ผักผลไม้ โดยคณะเภสัชฯ มมหิดล

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรควายเรื้อรัง - Siamhealth.net

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตมีความสำคัญ เนื่องจากไตไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกาย การควบคุมอาหารที่ถูกต้องมีผลทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนน้อยลง ชะลอการเสื่อมของไต ...

Tags : Siamhealthnet

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต - Thaihealth.or.th ... - สสส.

3 มี.ค. 2014 ... ผู้ป่วยโรคไต ร่างกายจะมีประสิทธิภาพขับของเสียได้น้อยลง ดังนั้นเพื่อที่จะชะลอความเสื่อม ของไต รวมถึงยืดเวลาการล้างไตออกไป การควบคุมอาหารเป็นสิ่งจำเป็น ...

Tags : Thaihealthorth

กินอย่างไรเมื่อเป็นโรคไตเรื้อรัง - บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

1 มี.ค. 2006 ... อาหารประเภทโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ และถั่วต่างๆ เป็นกลุ่มอาหารที่คนเป็นโรคไตเรื้อรังที่ยังไม่ ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดต้องกินลดลง ...

Tags : บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

อาหารอันตราย สำหรับคนไตเสื่อม - ชีวจิต

อย่างที่ทราบกันดีว่า การไม่ใส่ใจเรื่องอาหารการกินก็ทำให้โรคไตคุกคามคุณได้ จึงอยากนำ เสนอเรื่อง “อาหารอันตราย สำหรับคนไตเสื่อม” ค่ะ. การเสื่อมของไต อาจเกิดจากหลายสาเหตุ  ...

Tags : อาหารอันตราย สำหรับคนไตเสื่อม ชีวจิต

อาหารโรคไต

1. โรคไต. แพทย หญิงสายพิณ โชติวิเชียร กองโภชนาการ. ไตมีหน าที่หลัก 3 ประการ คือ. 1. ขับถ ายของเสียอันเกิดจากการเผาผลาญอาหารประเภทโปรตีน ...

Tags : อาหารโรคไต
This page loaded in 0 seconds.