อาหารโรคไต

อาหารสำหรับโรคไต - Siamhealth.net

การรับประทานอาหารที่ถูกต้องจะลดการเสื่อมของโรคไตวาย อาหารที่ทำให้ไตเสื่อมมากขึ้น ได้แก่การรับประทานเนื้อสัตว์มากเกินไป การรับประทานอาหารที่มีเกลือโซเดี่ยม ...

Tags : อาหารสำหรับโรคไต Siamhealthnet

ผักผลไม้ ที่ควรระวังในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล

นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงการบริโภคผัก ผลไม้ที่มีปริมาณโพแทสเซียม ... ฉะนั้นผู้ป่วยโรคนี้ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ตับสัตว์ เลือดสัตว์  ...

Tags : ผักผลไม้ โดยคณะเภสัชฯ มมหิดล

อาหารบําบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟ - สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

1. อาหารบําบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟอกเลือด. รศ.ชวลิต รัตนกุล. อาจารย์พิเศษ หน่วยไต รพ.จุฬาลงกรณ์. บทนํา. ไตเป็นอวัยวะสําคัญอย่างยิ่ง (Vital organ) ...

Tags : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนั้นต้องใส่ใจในรายละเอียด เช่น การรับประทานยาและสมุนไพรที่ ไม่เป็นอันตรายต่อไต การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกายที่เหมาะสม.

Tags : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

อาหารผู้ป่วยโรคไต - มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

อาหารผู้ป่วยโรคไต. สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนไตในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ. สิทธิ ประโยชน์ในการเปลี่ยนไตในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย ศิริพร สินธนัง. โหลดไฟล์ PDF  ...

Tags : อาหารผู้ป่วยโรคไต มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

อาหารโรคไต

1. โรคไต. แพทยหญิงสายพิณ โชติวิเชียร กองโภชนาการ. ไตมีหนาที่หลัก 3 ประการ คือ. 1. ขับถายของเสียอันเกิดจากการเผาผลาญอาหารประเภทโปรตีน ...

Tags : อาหารโรคไต

กินอย่างไรเมื่อเป็นโรคไตเรื้อรัง | ข้อมูลสุขภาพ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

1 มี.ค. 2006 ... อาหารประเภทโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ และถั่วต่างๆ เป็นกลุ่มอาหารที่คนเป็นโรคไตเรื้อรังที่ยังไม่ ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดต้องกินลดลง ...

Tags : ข้อมูลสุขภาพ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

อาหารการกินกับโรคไตเรื้อรัง - RakTai

การกินอาหารที่เหมาะกับโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไตควรกินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ ข้าว แป้ง หมู่เนื้อสัตว์ หมู่ผัก หมู่ผลไม้ หมู่นม (ฟอสเฟตสูง) แต่เราต้องทราบก่อนว่า ...

Tags : RakTai
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต