อาหารโรคไต

Search Sites :
powered by

อาหารสำหรับโรคไต - Siamhealth.net

การรับประทานอาหารที่ถูกต้องจะลดการเสื่อมของโรคไตวาย อาหารที่ทำให้ไตเสื่อมมากขึ้น ได้แก่การรับประทานเนื้อสัตว์มากเกินไป การรับประทานอาหารที่มีเกลือโซเดี่ยม ...

Tags : อาหารสำหรับโรคไต Siamhealthnet

การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนั้นต้องใส่ใจในรายละเอียด เช่น การรับประทานยาและสมุนไพรที่ ไม่เป็นอันตรายต่อไต การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกายที่เหมาะสม.

Tags : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ผักผลไม้ ที่ควรระวังในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล

นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงการบริโภคผัก ผลไม้ที่มีปริมาณโพแทสเซียม ... ฉะนั้นผู้ป่วยโรคนี้ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ตับสัตว์ เลือดสัตว์  ...

Tags : ผักผลไม้ โดยคณะเภสัชฯ มมหิดล

อาหารผู้ป่วยโรคไต เลือกทานอะไรดี - สุขภาพ - กระปุก

4 มี.ค. 2014 ... อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต (กลุ่มงานโภชนวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี) ผู้ป่วยที่ประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลง ทำให้ขับของเสียได้น้อย ...

Tags : อาหารผู้ป่วยโรคไต เลือกทานอะไรดี สุขภาพ กระปุก

อาหารบําบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟ - สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

1. อาหารบําบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟอกเลือด. รศ.ชวลิต รัตนกุล. อาจารย์พิเศษ หน่วยไต รพ.จุฬาลงกรณ์. บทนํา. ไตเป็นอวัยวะสําคัญอย่างยิ่ง (Vital organ) ...

Tags : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

อาหารการกินกับโรคไตเรื้อรัง - RakTai

การกินอาหารที่เหมาะกับโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไตควรกินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ ข้าว แป้ง หมู่เนื้อสัตว์ หมู่ผัก หมู่ผลไม้ หมู่นม (ฟอสเฟตสูง) แต่เราต้องทราบก่อนว่า ...

Tags : RakTai

อาหารผู้ป่วยโรคไต - kidneythai.org-บทความจากมูลนิธิฯ

อาหารผู้ป่วยโรคไต. สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนไตในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ. สิทธิ ประโยชน์ในการเปลี่ยนไตในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย ศิริพร สินธนัง. โหลดไฟล์ PDF  ...

Tags : อาหารผู้ป่วยโรคไต

คุมอาหารสำหรับผู้เป็นโรคไต 8Mar12 - YouTube

7 มี.ค. 2012 ... Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PL39326B78C96FF0FB.

Tags : 8Mar12 YouTube
This page loaded in 0 seconds.