อาเซียน

ASEAN

ASEAN Moves Forward with Public-Private Partnership; ASEAN Welcomes New Master Trainers and Assessors for Food & Beverage Service; The Ministerial ...

Tags : ASEAN

อาเซียน 10 ประเทศ ประวัติ ธงชาติ, ภาษา, และวัฒนธรรมต่างๆ - AEC Thailand

สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ มีประเทศใดบ้างและมีข้อมูลภูมิศาสตร์ ลักษณะประชากร สังคม ศาสนา ธงชาติ และข้อควรรู้อย่างไร แบบย่อๆ.

Tags : อาเซียน ประเทศ ประวัติ ธงชาติ และวัฒนธรรมต่างๆ Thailand

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - วิกิพีเดีย

อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน ปฏิญญากรุงเทพ ...

Tags : วิกิพีเดีย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร - อาเซียน คืออะไร - กระปุก

อาเซียน ประวัติอาเซียน ข้อมูลอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ความสำคัญของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คําถามเกี่ยวกับอาเซียน อาเซียน  ...

Tags : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร อาเซียน คืออะไร กระปุก

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

สรุปการประชุมหารือระหว่างรัฐบาลไทยกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย สิทธิมนุษยชนในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในไทย ...

Tags : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ผู้นำ อาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้ง ...

Tags :

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน :: กรมประชาสัมพันธ์

ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนหน.. คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการสำหรับการประชุม ASEAN Plus Three Health ...

Tags : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

ASEAN DNA | Facebook

ASEAN DNA. 34366 likes · 59 talking about this. ASEAN DNA is a site to promote a better understanding and appreciation of shared values and common...

Tags : ASEAN Facebook
This page loaded in 1 seconds.

หมวดหมู่ยอดฮิต