เกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วย

แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม - ครูผู้ช่วย ...

2 มิ.ย. 2014 ... ให้คณะกรรมการแต่ละคนประเมินระดับคุณภาพครูผู้ช่วยทุกรายการ ทั้ง 2 ด้าน ... ให้คณะ กรรมการนำผลการประเมินของกรรมการไปลงสรุปในแบบสรุปการประเมินการ ...

Tags : และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย - SlideShare

1 พ.ค. 2014 ... การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 1. ... กฏหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ อย่างเคร่งครัด ... บนพื้นฐานการประเมิน ตามสภาพจริง ทั้งการทดสอบด้วยแบบทดสอบ ...

Tags : SlideShare

แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่าง - SlideShare

19 พ.ค. 2013 ... แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่าง Document Transcript. 1. 1แบบประเมิน (ครั้งที่ 1-4)ชื่อ – สกุล ผู้รับการประเมิน นางสาวเบญจมาส เข็มพงษ์สถานศึกษา ...

Tags : แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่าง SlideShare

รายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบหลักเกณฑ์การย้าย - สำนักงานเขต ...

ร. จะตั้งกรรมการประเมิน 2 คน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม. ได้หรือไม่ ขอตอบว่า ในหลักเกณฑ์กำหนดว่าให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย  ...

Tags : สำนักงานเขต

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง - kklocal.net

ก่อนการมอบหมายหน้าท็ใหับ่ฎิบาิ ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาเเจ๋งในัครูผู้ช่วยทราบถึงภาระ. งาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ...

Tags : ประกาศหลักเกณฑ์ กทจขอนแก่น เรื่อง kklocalnet

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - สพม.4

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดให้มีการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ จะขออนุมัติเข้าร่วม ... พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ ช่วย ของ สพม.4 จำนวน 14 ราย ... โรงเรียน และหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นๆ อีกหลายฉบับ.

Tags :

แบบฟอร์มการประเมิน - โรงเรียน ปากเกร็ด

คำชี้แจง แบบสรุปการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูนี้ ใช้ สำหรับ .... การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือชุมชน สังคม หรือผู้ปกครองในฐานะที่เป็นข้าราชการ ครู.

Tags : แบบฟอร์มการประเมิน โรงเรียน ปากเกร็ด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินรอบที่4 ..... [ 8 / ต.ค. / 2557 ] รายงานการประเมินโครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านสามแยก ( อ่าน : 24 ) เจ้าของ นายสุริยา ร่มโพธิ์. [ 28 / ก.ย. ... แจ้งผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 6 รายงานตัว 26 ต. ค.

Tags :
This page loaded in 0 seconds.