เกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วย

แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม - ครูผู้ช่วย ...

2 มิ.ย. 2014 ... ให้คณะกรรมการแต่ละคนประเมินระดับคุณภาพครูผู้ช่วยทุกรายการ ทั้ง 2 ด้าน ... ให้คณะ กรรมการนำผลการประเมินของกรรมการไปลงสรุปในแบบสรุปการประเมินการ ...

Tags : และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย - SlideShare

1 พ.ค. 2014 ... การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 1. ... กฏหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ อย่างเคร่งครัด ... บนพื้นฐานการประเมิน ตามสภาพจริง ทั้งการทดสอบด้วยแบบทดสอบ ...

Tags : SlideShare

แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่าง - SlideShare

19 พ.ค. 2013 ... แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่าง Document Transcript. 1. 1แบบประเมิน (ครั้งที่ 1-4)ชื่อ – สกุล ผู้รับการประเมิน นางสาวเบญจมาส เข็มพงษ์สถานศึกษา ...

Tags : แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่าง SlideShare

รายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบหลักเกณฑ์การย้าย - สำนักงานเขต ...

ร. จะตั้งกรรมการประเมิน 2 คน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม. ได้หรือไม่ ขอตอบว่า ในหลักเกณฑ์กำหนดว่าให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย  ...

Tags : สำนักงานเขต

แบบฟอร์มการประเมิน - โรงเรียน ปากเกร็ด

คำชี้แจง แบบสรุปการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูนี้ ใช้ สำหรับ .... การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือชุมชน สังคม หรือผู้ปกครองในฐานะที่เป็นข้าราชการ ครู.

Tags : แบบฟอร์มการประเมิน โรงเรียน ปากเกร็ด

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง - kklocal.net

ก่อนการมอบหมายหน้าท็ใหับ่ฎิบาิ ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาเเจ๋งในัครูผู้ช่วยทราบถึงภาระ. งาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ...

Tags : ประกาศหลักเกณฑ์ กทจขอนแก่น เรื่อง kklocalnet

อัพโหลดจากมือถือ - ว่าที่ครูผู้ช่วยปี 57 | Facebook

ถ้าประเมินบ่อยๆ ก็หวังว่าจะไม่ต้องเป็นภาระครูในการเตรียมเอกสารรับการประเมินนะครับ. .... จะเอานั้นจะเอานี้ไม่เคยลง มาช่วยเอาแต่ผลงาน เด็กต้องผ่านเกณฑ์ประเมินเท่านั้นเท่านี้ ...

Tags : อัพโหลดจากมือถือ ว่าที่ครูผู้ช่วยปี Facebook

ครูผู้ดูแลเด็ก : arunee.net : อรุณี พิมพิลา

ประวัติ-การปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานของครูอรุณี พิมพิลา .... โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ 2557 รุ่นที่ 25 ... การสร้างเกณฑ์ประเมิน Rubric Sampler

Tags : ครูผู้ดูแลเด็ก aruneenet อรุณี พิมพิลา
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต