เว็บของกระทรวงศึกษาธิการคือ

Search Sites :
powered by

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ความรู้ หนังสือ การเรียน เล่าเรียน. ... นโยบายการประชาสัมพันธ์ของ กระทรวงศึกษาธิการ. พลเรือเอก ..... เว็บไซต์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์ สมาน).

Tags : กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

เห็นชอบมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดือน พ.ค.นี้ที่พัทยา (17 มี.ค. 58) ...

Tags :

กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) - วิกิพีเดีย

วัชรินทร์ จำปี, รองปลัด กมล ศิริบรรณ, รองปลัด. ลูกสังกัด, ดูในบทความ. เว็บไซต์. www. moe.go.th ... ปัจจุบันคือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ... กระทรวงศึกษาธิการ; แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) .

Tags : กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย วิกิพีเดีย

รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย - วิกิพีเดีย

รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย. จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา. รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ... ศ. 2435. เว็บไซต์, [1] ...

Tags : วิกิพีเดีย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กไทยเก่ง ได้ผลคะแนนสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ของนักเรียนสังกัด สพฐ. ... พร้อม ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการไปร่วมงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 ..... ข่าวประชุมที่พาดหัวข่าวมา ให้ลงที่เว็บเขตพื้นที่ 2013-05-19 11:54 อ่าน(8,521) peera.

Tags : กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา :: Office of the Education Council

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๘ โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ ... อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ CFM พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๒๙ เครื่อง ... [อ่านต่อ] ... สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ คือ ๑. .... สืบค้นคำสำคัญในเว็บไซต์ ...

Tags : Office Education Council

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ..... สรุปผลการ ดำเนินงานด้านการศึกษาในรอบ 3 เดือนของกระทรวงศึกษาธิการ (กันยายน-ธันวาคม 2557) ...

Tags :

สำนักงาน ก.ค.ศ.

เว็บบอร์ด · icon-post.png .... ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น ... ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ...

Tags : สำนักงาน
This page loaded in 0 seconds.