เว็บของกระทรวงศึกษาธิการคือ

Search Sites :
powered by

Relate Keyword for เว็บของกระทรวงศึกษาธิการคือ

กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) - วิกิพีเดีย

... แสงบุญนำ, รองปลัด ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร, หัวหน้าผู้ตรวจราชการ. ลูกสังกัด, ดูใน บทความ. เว็บไซต์. www.moe.go.th. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกระทรวง ... ปัจจุบันคือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย ... กระทรวงศึกษาธิการ; แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ กระทรวงศึกษาธิการ ( ประเทศไทย).

Tags : กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย วิกิพีเดีย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

++ เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ. .... สพม.4 และคณะร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. .... การประชุมระหว่างประเทศของซีมิโอด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 17 ...

Tags : สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ

จัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ (เดิมคือกระทรวงธรรมการ) - ความรู้ - Sanook.com

จัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ (เดิมคือกระทรวงธรรมการ) ทำหน้าที่บริหารงานด้านการศึกษาของ ชาติเป็นสำคัญ รวมเหตุการณ์ วันนี้ในอดีต เรื่องราวสำคัญในอดีต ...

Tags : ความรู้ Sanookcom

แผนยุทธศาสตร์-บทบาทและอำนาจหน้าที่

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ความเป็นมา ... โดยเฉพาะองค์การที่กระทรวงศึกษาธิการติดต่อด้วยมากที่สุด คือ องค์การศึกษา .... พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

Tags : แผนยุทธศาสตร์ บทบาทและอำนาจหน้าที่

เกี่ยวกับอาเซียน - สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง ...

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ... เว็บของสำนักฯ ... นโยบายการดำเนินงานของอาเซียน จะเป็นผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหน้ารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโส อาเซียน ... สำหรับประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวง การต่างประเทศ ...

Tags : เกี่ยวกับอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงข้อเสนอของผู้บริหาร ครู และประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบาย การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้. Read more. 14 122. Picture. April 1, 2014  ...

Tags :

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ... ติดตามข่าวการศึกษาจาก นสพ. ... ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ของศูนย์ SEAMEO SEARCA ประจำปี 2015- 2016 ... ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน ...

Tags :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา :: Office of the Education Council

รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ... รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ สภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาของสำนักงาน ... สืบค้นคำสำคัญในเว็บไซต์  ...

Tags : Office the Education Council
This page loaded in 1 seconds.

ป้ายเว็ปยอดฮิต