แบบบันทึกความดี

Search Sites :
powered by

ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม - SlideShare

11 มี.ค. 2013 ... 0 แบบเสนอผลงานเพือรับการประเมิน ่ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของข้ า ราชการครู และบุคลากร …

Tags : SlideShare

การทำความดีและการสะสมความดี - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...

ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง. สื่อ/แหล่งเรียนรู้. - แบบบันทึกความดี. - รูปภาพพฤติกรรมต่างๆ (การกระทาความดีและสิ่งที่ไม่ควรกระทา). - วีดีทัศน์.

Tags :

สมุดบันทึกความดี - โรงเรียน วัด ห้วย จร เข้ วิทยาคม

เอกสารดาว์นโหลด. รูปโลโก้โรงเรียน · วิธีแก้ Sulabaya · แบบฟอร์มแผนงานและโครงการ · สมุดบันทึกความดี · ปกรายงานผลการดำเนินงาน · โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ...

Tags : สมุดบันทึกความดี โรงเรียน วิทยาคม

คลิกดาว์นโหลด

(ตัวอย่าง). สมุดบันทึก. ผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา. (สำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ). ชื่อข้าราชการ.

Tags : คลิกดาว์นโหลด

แบบฟอร์มสมุดพกคุณงามความดีของข้าราชการ

กระทรวง........................................................... แบบบันทึกผลงานและคุณงามความดีของ ข้าราชการ. (ข้าราชการเจ้าของประวัติเป็นผู้บันทึก). ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล. ชื่อ นามสกุล.

Tags :

แบบบันทึกสำหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปความเห็นเกี่ยวกับผลงานและคุณงามความดี

1. บันทึกสำหรับผู้ประเมิน. เพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดี และพฤติกรรมการทำงาน. ของ ข้าราชการ ... แบบบันทึกสำหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปความเห็นเกี่ยวกับผลงานและคุณงามความ ดี.

Tags :

ศธ.กระตุ้นเด็กเยาวชนทำความดี - ++++++++ETV Channel+++++++

ปลัด ศธ.ย้ำแบบบันทึกความดีทั้งพาสปอร์ตความดีและสมุดพกความดีเป็นแค่รูปแบบการ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนทำความดี ยังไม่ใช่ข้อสรุปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเด็กเข้าเรียน. ดร.

Tags : Channel

สมุดบันทึกความดี Dbook | Facebook

หากต้องการเชื่อมต่อกับ สมุดบันทึกความดี Dbook สมัครใช้งาน Facebook วันนี้ ... ขอ ตัวอย่าง สมุด บันทึกความดีได้ไหม ค่ะ ^_^ ... รูปแบบปกในของสมุดบันทึกความดี.

Tags : สมุดบันทึกความดี Dbook Facebook
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด