แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1

Search Sites :
powered by

ภาษาไทย - KARN.tv

แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย สำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษา เริ่มตั้งแต่บัญชีคำ แบบฝึกการ อ่าน เขียน การแต่งเรื่องจากภาพ ... ข้อสอบมาตรฐาน ภาษาไทย ป.1 ชุด 1, 123 KB, [PDF].

Tags : ภาษาไทย KARNtv

แบบฝึกหัดสาธิต - KARN.tv

แบบฝึกหัด โรงเรียสาธิต. ... หน้าแรก; คณิตศาสตร์; ภาษาไทย; ภาษาอังกฤษ; วาดภาพ ระบายสี; งานประดิษฐ์; นิทาน; facebook ... แบบฝึกหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วิชาภาษา ไทย.

Tags : แบบฝึกหัดสาธิต KARNtv

แบบทดสอบ - แบบฝึกหัด

2 วันก่อน ... ข้อสอบภาษาไทย ป.2 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 11 เด็กดี - แบบทดสอบ - เฉลย. ข้อสอบภาษาไทย ป.2 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 11 เด็กดี - แบบทดสอบ ...

Tags : แบบทดสอบ แบบฝึกหัด

แบบฝึกทักษะภาษาไทย ป.1 การอ่านและเขียนคำ ผลงานครูปรีดาภรณ์ จันทร์ ...

5 พ.ย. 2012 ... ข่าว/บทความ > ผลงานวิชาการเล่มเต็ม > แบบฝึกทักษะภาษาไทย ป.1 การอ่านและเขียนคำ ผลงานครูปรีดาภรณ์ จันทร์สนิทศรี ...

Tags : แบบฝึกทักษะภาษาไทย การอ่านและเขียนคำ ผลงานครูปรีดาภรณ์ จันทร์

แบบฝึกการเรียนสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย (สระ อ - โรงเรียนบ้านนาอินทร์ ...

22 ม.ค. 2012 ... 1. แบบฝึกอ่านชุดที่ 1. แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย (สระ อะ) .... . - ะ. ก. ปัก . 79. . - ะ. ง. ปัง. 80. . - ะ. ด. ปัด. 81. . - ะ. น. ปัน. 82. ผ. - ะ. ก.

Tags : โรงเรียนบ้านนาอินทร์

แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๑ - SlideShare

10 พ.ค. 2013 ... 1. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ..... ลายมอ๓. สี ดง ๘. นกร้ ง๔. บัน ด ๙. วาดร๕. ลา ย ๑๐. นก ก้วแบบฝึกที่ ๗ดี จ ...

Tags : แบบฝึกการอ่านเขียน SlideShare

แบบฝึกอ่านชุดที่ 1 - สพ.อบ.4

นายปิยะศักดิ์ สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ และคณะทางานซึ่งประกอบด้วย. ศึกษานิเทศก์ และครู ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการสอนภาษาไทย รับผิดชอบดาเนินการ.

Tags : แบบฝึกอ่านชุดที่ สพปอบ4

ข้อสอบ แนวข้อสอบ ติว แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ...

แหล่งรวมข้อสอบ แนวข้อสอบ gat pat สอบปลายภาค สอบ O-NET A-NET แบบฝึกหัด สำหรับติว ... ค. 2558, THPB612420, แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่1, 12 ข้อ.

Tags : ข้อสอบ แนวข้อสอบ แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด