แผนการสอนภาษาไทย ป 6

Search Sites :
powered by

แผนการจัดการเรียนรู้ - SlideShare

23 มิ.ย. 2011 ... แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย (ภาษาพาที) ชั้นประถมศึกษา ที่ 6หนวยที่ 7 เรื่อง กลอนกานทจากบานสวน …

Tags : แผนการจัดการเรียนรู้ SlideShare

แผนการสอน | Facebook

หากต้องการเชื่อมต่อกับ แผนการสอน สมัครใช้งาน Facebook วันนี้. สมัครใช้งานเข้าสู่ระบบ ... พอจะมีแผน ภาษาอังกฤษ ม. .... แผน หน้าที่พลเมือง .1-6, ม.1-3 และ ม.ปลาย (ไฟล์ ...

Tags : แผนการสอน Facebook

แผนการจัดการเรียนรู้ และ Audio - หน้าสำหรับครู : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจ ...

เว็ไซต์เพื่อสร้างสรรค์ และส่งเสริมวงการศึกษาไทย แหล่งรวมความรู้ด้านการศึกษา สำหรับ ครู ... ไฟล์แผนการสอนและเสียงประกอบการสอนในระดับทุกระดับชั้น (อนุบาล, ประถมฯ, มัธยมฯ) ทุกวิชา สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว สำหรับวิชาที่เป็นวิชาช่วงชั้น เช่น ประวัติศาสตร์ ไทย ม.4-ม.6 ... เลือกกลุ่มสาระฯ ------, 01_ภาษาไทย และ ไฟล์ Audio, 02_คณิตศาสตร์, 03_ ...

Tags : แผนการจัดการเรียนรู้ Audio หน้าสำหรับครู บริษัทอักษรเจริญทัศน์

ภาษาไทย ชั้น .6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ภาคเรียนที่ 2 ... หนังสือเรียนชุดพื้นฐาน ภาษา วรรณคดีลำนำ .... แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.

Tags : ภาษาไทย

แผนการสอน

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน ... ธรรมชาติรอบ ตัว สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ...

Tags : แผนการสอน

แผนการสอนภาษาไทย แผนการสอน รวมแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น ทุก ...

แผนการสอนภาษาไทย แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอน นักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น ... การบวก ลบ คูณ หารระคน .3 ... หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

Tags : แผนการสอนภาษาไทย แผนการสอน รวมแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น

แผนการเรียนรู้รายชั่วโมงภาษาไทย ป.1-6

1. 01 แผนรายชั่วโมง ภาษาไทย หลักภาษา .6 (หน่วย 1-8). ไฟล์ .rar (ขนาด 9.175MB ) Download. 2. 02 แผนรายชั่วโมง ภาษาไทย วรรณคดี .6 (หน่วย 1-8). ไฟล์ .rar (ขนาด ...

Tags :

ภาษาไทย - eDLTV :: e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ...

ภาษาไทย ป.6, สารบัญ. คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) · การเขียน 1 · การ เขียน 2 · การเขียน 3 · การฟัง ดู พูด · การอ่าน 1 · การอ่าน 2 · วรรณคดี / วรรณกรรม 1.

Tags : ภาษาไทย eDLTV eLearning
This page loaded in 1 seconds.