. www.ipst.ac.th genius

Search Sites :
powered by

โครงการ พัฒนา อัจฉริยภาพ ฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556. Link : http://test.ipst.ac.th/FLogin.aspx.

Tags : โครงการ พัฒนา อัจฉริยภาพ

ผลการคัดเลือกเข้ารับเหรียญรางวัล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลการคัดเลือกเข้ารับเหรียญรางวัล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ผลการ คัดเลือกเข้ารับเหรียญรางวัล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กำหนดวัน เวลา ...

Tags : วิชาวิทยาศาสตร์

ข่าวประกาศ สสวท. - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ ...

การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปี 2555. นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ipst.ac.th/genius โดย  ...

Tags : ข่าวประกาศ สสวท

สสวท. เชิญชวนเด็กเก่งสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง ...

1 ส.ค. 2012 ... 2555 สามารถสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac. th ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2555 โดยรับสมัครสอบ 2 วิชา คือ ...

Tags : สสวท

ตัวอย่างข้อสอบ - สสวท.

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ........................ ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ...

Tags : ตัวอย่างข้อสอบ สสวท

สสวท. เชิญชวนเด็กเก่งสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง ...

1 ส.ค. 2013 ... 2556 สามารถเข้าระบบการสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac. th ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2556 โดยรับสมัครสอบ 2 วิชา คือ ...

Tags : สสวท

การรับสมัครออนไลน์ - โครงการ พัฒนา อัจฉริยภาพ ฯ - สสวท.

สิทธิและหน้าที่ในการใช้ระบบรับสมัครออนไลน์. นักเรียน/ผู้ปกครอง. 1. นักเรียน/ผู้ปกครอง มี สิทธิ์และหน้าที่ในการเข้าใช้งานระบบในส่วนของการสมัครสอบอัจฉริยภาพ ...

Tags : การรับสมัครออนไลน์ โครงการ พัฒนา อัจฉริยภาพ สสวท

IpstGenius Ipst | Facebook

Join Facebook to connect with IpstGenius Ipst and others you may know. ... IpstGenius Ipst ... http://ipstgenius.multiply.com · http://www3.ipst.ac.th/genius/ ...

Tags : IpstGenius Ipst Facebook
This page loaded in 1 seconds.