แฟ้มสะสมผลงาน

Search Media :
powered by

Relate Keyword for แฟ้มสะสมผลงาน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Images (click here to hide/see results)

ปกแฟ้มสะสมผลงานปีการศึกษา 2554

ปกแฟ้มสะสมผลงานปีการศึกษา 2554

ไปหาเกียรติบัตรมาทำแฟ้มสะสมผลงาน. เจอผลงานอันเน่าสุดของชีวิตที่กล้าทำได้ไงไม่รู้. ปกที่เขียนชื่อตัวเองด้วยสีพาสเทลแบบขี้เกียจ #จำใจมาเข้าค่ายเลยไม่อยากทำ แต่พอมาอ่านเมสเสจที่เพื่อนโรงเรียนอื่นเขียนให้ #โอ้จอร์จ #สตั๊นที่คำว่าคิดว่าสวยหรือประมาณ5วินาที #คิ

ไปหาเกียรติบัตรมาทำแฟ้มสะสมผลงาน. เจอผลงานอันเน่าสุดของชีวิตที่กล้าทำได้ไงไม่รู้. ปกที่เขียนชื่อตัวเองด้วยสีพาสเทลแบบขี้เกียจ #จำใจมาเข้าค่ายเลยไม่อยากทำ แต่พอมาอ่านเมสเสจที่เพื่อนโรงเรียนอื่นเขียนให้ #โอ้จอร์จ #สตั๊นที่คำว่าคิดว่าสวยหรือประมาณ5วินาที #คิ

Pisit Portfolio

Pisit Portfolio

Pisit Portfolio

Pisit Portfolio

Pisit Portfolio

Pisit Portfolio

Pisit Portfolio

Pisit Portfolio

Pisit Portfolio

Pisit Portfolio

Pisit Portfolio

Pisit Portfolio

More แฟ้มสะสมผลงาน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ขั้นตอนการทำแฟ้มสะสมงาน - YouTube

ขั้นตอนการทำแฟ้มสะสมงาน - YouTube


สอนทำแฟ้มสะสมผลงานด้วย Photoshop - YouTube

สอนทำแฟ้มสะสมผลงานด้วย Photoshop - YouTube


เว็บไซต์แฟ้มสะสมผลงาน ออนไลน์ (My Portfolio) - YouTube

เว็บไซต์แฟ้มสะสมผลงาน ออนไลน์ (My Portfolio) - YouTube


1/3 การใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) - YouTube

1/3 การใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) - YouTube


แฟ้มสะสมผลงาน MIS - YouTube

แฟ้มสะสมผลงาน MIS - YouTube


2/3 การใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e Portfolio) - YouTube

2/3 การใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e Portfolio) - YouTube


แฟ้มผลงาน - YouTube

แฟ้มผลงาน - YouTube


รีวิวลิขวิด กับ แฟ้มสะสมผลงาน - YouTube

รีวิวลิขวิด กับ แฟ้มสะสมผลงาน - YouTube


More แฟ้มสะสมผลงาน

Google+ (click here to hide/see results)