ไฟฟ้าเบื้องต้นคือ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

VRZOME - ไฟฟ้าคืออะไร? (tupp3/2)

VRZOME - ไฟฟ้าคืออะไร? (tupp3/2) - รายชื่อสมาชิก 1.นรพัฒน์ เพิ่มพิพัฒน์สกุล เลขที่ 2 2.ประกาศิต ศรีเจริญ เลขที่ 4 3.สิรภพ จันทร์เพชร เลขที่ 20 4.ธนัชชา ชิ้นศิริ เลขที่ 23 5.ฐิตาภา โกสุมสวัสดิ์...


การไหลของกระแสไฟฟ้าเบื้องต้น

การไหลของกระแสไฟฟ้าเบื้องต้น - คลิปอธิบายการไหลของกระแสไฟฟ้า เบื้องต้น ติดตามข้อมูลและคลิปต่างๆได้ใน http://www.batterytraining.thaipuma.com.


More ไฟฟ้าเบื้องต้นคือ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

หมวดหมู่ยอดฮิต