กพ.ทบ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการกอง กพ.ทบ.

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (1) - YouTube

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (1) - YouTube กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (1)

งานนำเสนอ"กองการ เตรียมพล แผนก แผนเตรียม พล แผนก จัดหากำลัง พล ...

งานนำเสนอ"กองการ เตรียมพล แผนก แผนเตรียม พล แผนก จัดหากำลัง พล ... กพ. ทบ

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (6) - YouTube

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (6) - YouTube กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (6)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (8) - YouTube

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (8) - YouTube กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (8)

Logo1.gif

Logo1.gif การจัดและหน้าที่.

ร.ท.รังสรรค์ เตรียมเออลี่ ต.ค.55 [Engine by iGetWeb.com]

ร.ท.รังสรรค์ เตรียมเออลี่ ต.ค.55 [Engine by iGetWeb.com] อ้างถึงวิทยุราชการทหาร กพ.ทบ.

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา รองผู้อำนวยการสำนัก

More กพ.ทบ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

จก กพ ทบ ให้สัมภาษณ์รายการจับประเด็นข่าวร้อน เรื่อง การดูแลสิทธิกำลังพลชั้นผู้น้อย

จก กพ ทบ ให้สัมภาษณ์รายการจับประเด็นข่าวร้อน เรื่อง การดูแลสิทธิกำลังพลชั้นผู้น้อย - จก.กพ.ทบ. ให้สัมภาษณ์รายการจับประเด็นข่าวร้อน เรื่อง การดูแลสิทธิกำลั...


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (1)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (1) - (1) โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด.


กพ.ทบ. ชี้แจงการปฏิบัติ (9)

กพ.ทบ. ชี้แจงการปฏิบัติ (9) - (9) การขอรับสิทธิกำลังพลจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (5)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (5)


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (2)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (2) - (2) โครงการจัดหานายทหารประทวนจากทหารกองหนุนให้กับหน่วยในส่วนกำลังรบแ...


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (4)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (4) - (4) แผนพัฒนากำลังพลด้วยการศึกษา พ.ศ.2555 - 2559.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (3)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (3) - (3) การจัดทำและส่งรายงานสถานภาพกำลังพลประจำเดือน.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (6)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (6)


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (11)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (11) - (11) การขอให้รับรองเวลาราชการของกำลังพล.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (8)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (8) - (8) แนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (10)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (10) - (10) การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรกำล...


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (7)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (7) - (7) แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน.


กิจกรรม กพ.ทบ.

กิจกรรม กพ.ทบ. - การประกวดสารคดีสั้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 "มหาราชแห่งราชอาณาจักรสยาม"...


MCOT : ทบ. ชี้แจงผู้ช่วยทูตทหารเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย 11/2/2558

MCOT : ทบ. ชี้แจงผู้ช่วยทูตทหารเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย 11/2/2558 - กองทัพบก 11 ก.พ.-ทบ.ชี้แจงผู้ช่วยทูตทหาร กว่า 25 ประเทศ ถึงสถานการณ์การเมือ...


แถลงผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558

แถลงผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 - งานแถลงผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๘...


ยศ.ทบ.ตรวจการฝึก ร.6

ยศ.ทบ.ตรวจการฝึก ร.6 - ๑๓ ก.พ.๕๕ ให้การต้อนรับ พล.ต.นิวัตร มีนะโยธิน รอง.จก.ยศ.ทบ. และคณะ ในโอกาส...


4.ข้อมูลชี้แจงหน่วยปี 57 (ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงาน พ.ศ.2556)

4.ข้อมูลชี้แจงหน่วยปี 57 (ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงาน พ.ศ.2556)


กกพ.สบ.ทบ.1.mpg

กกพ.สบ.ทบ.1.mpg


เกษียณ54.mpg

เกษียณ54.mpg - ด้วยรักจากใจ กระสุน 1 สพ.ทบ.


กำนันสุเทพ พูดถึง ผบ.ทบ.

กำนันสุเทพ พูดถึง ผบ.ทบ. - กำนันสุเทพ เคลียร์ กับพี่น้องมวลมหาประชาชน กรณีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร...


More กพ.ทบ

Google+ (click here to hide/see results)