กพ.ทบ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ร.ท.รังสรรค์ เตรียมเออลี่ ต.ค.55 [Engine by iGetWeb.

ร.ท.รังสรรค์ เตรียมเออลี่ ต.ค.55 [Engine by iGetWeb. อ้างถึงวิทยุราชการทหาร กพ.ทบ.

บุคลากร

บุคลากร พนักงานธุรการ กพ.ทบ. โทร.๙๗๑๗๐

พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี - พ.อ.อำนวย จุล

พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี - พ.อ.อำนวย จุล awb_image1712255095309.jpg

การ

การ การจัดและหน้าที่.

PANTIP.COM : P13013399 สุกำพล ถาม มาร์ค ไม่

PANTIP.COM : P13013399 สุกำพล ถาม มาร์ค ไม่ พ.อ.

PANTIP.COM : P12460928 ผมสรุปว่าอภิสิทธิ์ใช้ สด9 ตัวจริงสมัครรับ ...

PANTIP.COM : P12460928 ผมสรุปว่าอภิสิทธิ์ใช้ สด9 ตัวจริงสมัครรับ ... คือ รร จปร+สบ ทบ VS กพ.ทบ.

โต๊ะ

โต๊ะ จาก manager.co.th

000791.jpg

000791.jpg พ.อ. อนุชา สังฆสุวรรณ

More กพ.ทบ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (1)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (1) - (1) โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด.


กพ.ทบ. ชี้แจงการปฏิบัติ (9)

กพ.ทบ. ชี้แจงการปฏิบัติ (9) - (9) การขอรับสิทธิกำลังพลจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (2)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (2) - (2) โครงการจัดหานายทหารประทวนจากทหารกองหนุนให้กับหน่วยในส่วนกำลังรบและสนับสนุนการรบ.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (3)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (3) - (3) การจัดทำและส่งรายงานสถานภาพกำลังพลประจำเดือน.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (8)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (8) - (8) แนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (4)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (4) - (4) แผนพัฒนากำลังพลด้วยการศึกษา พ.ศ.2555 - 2559.


จก กพ ทบ ให้สัมภาษณ์รายการจับประเด็นข่าวร้อน เรื่อง การดูแลสิทธิกำลังพลชั้นผู้น้อย

จก กพ ทบ ให้สัมภาษณ์รายการจับประเด็นข่าวร้อน เรื่อง การดูแลสิทธิกำลังพลชั้นผู้น้อย - จก.กพ.ทบ. ให้สัมภาษณ์รายการจับประเด็นข่าวร้อน เรื่อง การดูแลสิทธิกำลังพลชั้นผู้น้อย.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (11)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (11) - (11) การขอให้รับรองเวลาราชการของกำลังพล.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (10)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (10) - (10) การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรกำลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (7)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (7) - (7) แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (5)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (5) - (5) การรายงานขออนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (6)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (6) - (6) การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทบ. กับ สถาบันการศึกษา.


MCOT : ทบ. ชี้แจงผู้ช่วยทูตทหารเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย 11/2/2558

MCOT : ทบ. ชี้แจงผู้ช่วยทูตทหารเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย 11/2/2558 - กองทัพบก 11 ก.พ.-ทบ.ชี้แจงผู้ช่วยทูตทหาร กว่า 25 ประเทศ ถึงสถานการณ์การเมืองไทย หลัง คสช.เข้ายึดอำนาจการบริหารประเทศ พล.ท.ศุภกร สงวนชาติศรไกร ...


4.ข้อมูลชี้แจงหน่วยปี 57 (ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงาน พ.ศ.2556)

4.ข้อมูลชี้แจงหน่วยปี 57 (ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงาน พ.ศ.2556)


กกพ.สบ.ทบ.1.mpg

กกพ.สบ.ทบ.1.mpg


เกษียณ54.mpg

เกษียณ54.mpg - ด้วยรักจากใจ กระสุน 1 สพ.ทบ.


นายร้อย สบ.สบ.ทบ..wmv

นายร้อย สบ.สบ.ทบ..wmv - รุ่น 63.


รางวัลที่ 2 ส.ท.หญิง ชุติกาญจน์ สดใส ฝกพ.

รางวัลที่ 2 ส.ท.หญิง ชุติกาญจน์ สดใส ฝกพ. - การประกวดสารคดีสั้น "พ่อผู้เป็นพลังของแผ่นดิน" รางวัลที่ 2 ส.ท.หญิง ชุติกาญจน์ สดใส ฝกพ.


วีดีโอการพรีเซ็นต์งานของทีม IMD02.wmv

วีดีโอการพรีเซ็นต์งานของทีม IMD02.wmv - วีดีโอบรรยากาศการนำเสนอผลงานของน้องๆ ทีม I.M.D.02 ในงานพิธีประกาศผล Thailand Animation Contest 2009.


สู้เพื่อบ้านเมือง p2 กบข ดุเดือด พ ต วชิรพร พ ต อ สมชัย โดย ดอนแดนสวรรค์ Don dansawan 16 3 55

สู้เพื่อบ้านเมือง p2 กบข ดุเดือด พ ต วชิรพร พ ต อ สมชัย โดย ดอนแดนสวรรค์ Don dansawan 16 3 55


More กพ.ทบ

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด