กพ.ทบ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ร.ท.รังสรรค์ เตรียมเออลี่ ต.ค.55 [Engine by iGetWeb.com]

ร.ท.รังสรรค์ เตรียมเออลี่ ต.ค.55 [Engine by iGetWeb.com] อ้างถึงวิทยุราชการทหาร กพ.ทบ.

บุคลากรในสำนักงาน

บุคลากรในสำนักงาน พนักงานธุรการ กพ.ทบ. โทร.๙๗๑๗๐

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (6) - YouTube

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (6) - YouTube กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (6)

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการกอง กพ.ทบ.

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา เจ้ากรมกำลังพลทหารบก

พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี - พ.อ.อำนวย จุลโนนยาง

พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี - พ.อ.อำนวย จุลโนนยาง awb_image1712255095309.jpg

PANTIP.COM : P13013399 สุกำพล ถาม มาร์ค ไม่อายหรือหนีทหาร-ใช้ ...

PANTIP.COM : P13013399 สุกำพล ถาม มาร์ค ไม่อายหรือหนีทหาร-ใช้ ... พ.อ.

PANTIP.COM : P12460928 ผมสรุปว่าอภิสิทธิ์ใช้ สด9 ตัวจริงสมัครรับ ...

PANTIP.COM : P12460928 ผมสรุปว่าอภิสิทธิ์ใช้ สด9 ตัวจริงสมัครรับ ... คือ รร จปร+สบ ทบ VS กพ.ทบ.

More กพ.ทบ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (1)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (1) - (1) โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด.


กพ.ทบ. ชี้แจงการปฏิบัติ (9)

กพ.ทบ. ชี้แจงการปฏิบัติ (9) - (9) การขอรับสิทธิกำลังพลจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม.


จก กพ ทบ ให้สัมภาษณ์รายการจับประเด็นข่าวร้อน เรื่อง การดูแลสิทธิกำลังพลชั้นผู้น้อย

จก กพ ทบ ให้สัมภาษณ์รายการจับประเด็นข่าวร้อน เรื่อง การดูแลสิทธิกำลังพลชั้นผู้น้อย - จก.กพ.ทบ. ให้สัมภาษณ์รายการจับประเด็นข่าวร้อน เรื่อง การดูแลสิทธิกำลั...


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (4)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (4) - (4) แผนพัฒนากำลังพลด้วยการศึกษา พ.ศ.2555 - 2559.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (5)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (5) - (5) การรายงานขออนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (11)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (11) - (11) การขอให้รับรองเวลาราชการของกำลังพล.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (3)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (3) - (3) การจัดทำและส่งรายงานสถานภาพกำลังพลประจำเดือน.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (10)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (10) - (10) การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรกำล...


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (8)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (8) - (8) แนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (7)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (7) - (7) แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน.


กิจกรรม กพ.ทบ.

กิจกรรม กพ.ทบ. - การประกวดสารคดีสั้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 "มหาราชแห่งราชอาณาจักรสยาม" รางวัลที่1 น.ส.ชนม์นิภา หวังเลิศพาณิชย์.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (6)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (6) - (6) การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทบ. กับ สถาบันการ...


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (2)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (2) - (2) โครงการจัดหานายทหารประทวนจากทหารกองหนุนให้กับหน่วยในส่วนกำลังรบแ...


MCOT : ทบ. ชี้แจงผู้ช่วยทูตทหารเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย 11/2/2558

MCOT : ทบ. ชี้แจงผู้ช่วยทูตทหารเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย 11/2/2558 - กองทัพบก 11 ก.พ.-ทบ.ชี้แจงผู้ช่วยทูตทหาร กว่า 25 ประเทศ ถึงสถานการณ์การเมือ...


กำนันสุเทพ พูดถึง ผบ.ทบ.

กำนันสุเทพ พูดถึง ผบ.ทบ. - กำนันสุเทพ เคลียร์ กับพี่น้องมวลมหาประชาชน กรณีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร...


เกษียณ54.mpg

เกษียณ54.mpg - ด้วยรักจากใจ กระสุน 1 สพ.ทบ.


กกพ.สบ.ทบ.1.mpg

กกพ.สบ.ทบ.1.mpg


News Hour Weekend ช่วงที่2 ผบ.ทบ.มีคำสั่งปรับย้ายระดับผู้บังคับการกรม-ปรับระดับเงินเดือน

News Hour Weekend ช่วงที่2 ผบ.ทบ.มีคำสั่งปรับย้ายระดับผู้บังคับการกรม-ปรับระดับเงินเดือน - 2014/10/04 News Hour Weekend ช่วงที่2 ผบ.ทบ.มีคำสั่งปรับย้ายระดับผู้บังคับการกรม-ปรับระด...


นายร้อย สบ.สบ.ทบ..wmv

นายร้อย สบ.สบ.ทบ..wmv - รุ่น 63.


มทบ.12

มทบ.12 - พลตรี ประสงค์ ฟักสังข์ ผบ.มทบ.12 สั่งการให้นายทหาร และคณะแพทย์ รพ.ค่ายจัก...


More กพ.ทบ

Sites (click here to hide/see results)

More กพ.ทบ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด