กพ.ทบ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการกอง กพ.ทบ.

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา เจ้ากรมกำลังพลทหารบก

งานนำเสนอ"กองการ เตรียมพล แผนก แผนเตรียม พล แผนก จัดหากำลัง พล ...

งานนำเสนอ"กองการ เตรียมพล แผนก แผนเตรียม พล แผนก จัดหากำลัง พล ... กพ. ทบ

Logo1.gif

Logo1.gif การจัดและหน้าที่.

ร.ท.รังสรรค์ เตรียมเออลี่ ต.ค.55 [Engine by iGetWeb.com]

ร.ท.รังสรรค์ เตรียมเออลี่ ต.ค.55 [Engine by iGetWeb.com] อ้างถึงวิทยุราชการทหาร กพ.ทบ.

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (6) - YouTube

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (6) - YouTube กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (6)

กพ.ทบ. | Triton TV

กพ.ทบ. | Triton TV กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (8)

PANTIP.COM : P13013399 สุกำพล ถาม มาร์ค ไม่อายหรือหนีทหาร-ใช้ ...

PANTIP.COM : P13013399 สุกำพล ถาม มาร์ค ไม่อายหรือหนีทหาร-ใช้ ... พ.อ.

More กพ.ทบ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

จก กพ ทบ ให้สัมภาษณ์รายการจับประเด็นข่าวร้อน เรื่อง การดูแลสิทธิกำลังพลชั้นผู้น้อย

จก กพ ทบ ให้สัมภาษณ์รายการจับประเด็นข่าวร้อน เรื่อง การดูแลสิทธิกำลังพลชั้นผู้น้อย - จก.กพ.ทบ. ให้สัมภาษณ์รายการจับประเด็นข่าวร้อน เรื่อง การดูแลสิทธิกำลั...


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (1)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (1) - (1) โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด.


กพ.ทบ. ชี้แจงการปฏิบัติ (9)

กพ.ทบ. ชี้แจงการปฏิบัติ (9) - (9) การขอรับสิทธิกำลังพลจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (3)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (3) - (3) การจัดทำและส่งรายงานสถานภาพกำลังพลประจำเดือน.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (11)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (11) - (11) การขอให้รับรองเวลาราชการของกำลังพล.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (8)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (8) - (8) แนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (4)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (4) - (4) แผนพัฒนากำลังพลด้วยการศึกษา พ.ศ.2555 - 2559.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (10)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (10) - (10) การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรกำล...


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (2)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (2) - (2) โครงการจัดหานายทหารประทวนจากทหารกองหนุนให้กับหน่วยในส่วนกำลังรบแ...


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (5)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (5) - (5) การรายงานขออนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา.


กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (7)

กพ.ทบ.ชี้แจงการปฏิบัติ (7) - (7) แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน.


กิจกรรม กพ.ทบ.

กิจกรรม กพ.ทบ. - การประกวดสารคดีสั้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 "มหาราชแห่งราชอาณาจักรสยาม"...


MCOT : ทบ. ชี้แจงผู้ช่วยทูตทหารเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย 11/2/2558

MCOT : ทบ. ชี้แจงผู้ช่วยทูตทหารเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย 11/2/2558 - กองทัพบก 11 ก.พ.-ทบ.ชี้แจงผู้ช่วยทูตทหาร กว่า 25 ประเทศ ถึงสถานการณ์การเมือ...


ยศ.ทบ.ตรวจการฝึก ร.6

ยศ.ทบ.ตรวจการฝึก ร.6 - ๑๓ ก.พ.๕๕ ให้การต้อนรับ พล.ต.นิวัตร มีนะโยธิน รอง.จก.ยศ.ทบ. และคณะ ในโอกาส...


4.ข้อมูลชี้แจงหน่วยปี 57 (ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงาน พ.ศ.2556)

4.ข้อมูลชี้แจงหน่วยปี 57 (ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงาน พ.ศ.2556)


กกพ.สบ.ทบ.1.mpg

กกพ.สบ.ทบ.1.mpg


กำนันสุเทพ พูดถึง ผบ.ทบ.

กำนันสุเทพ พูดถึง ผบ.ทบ. - กำนันสุเทพ เคลียร์ กับพี่น้องมวลมหาประชาชน กรณีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร...


9 ก ค จทบ บุรีรัมย์จัดฝึกอบรมทหารกองหนุนเพื่อความมั่นคง

9 ก ค จทบ บุรีรัมย์จัดฝึกอบรมทหารกองหนุนเพื่อความมั่นคง


นายร้อย สบ.สบ.ทบ..wmv

นายร้อย สบ.สบ.ทบ..wmv - รุ่น 63.


ฝึก สบ.ทบ..MPG

ฝึก สบ.ทบ..MPG - ทบทวนการฝึก สบ.ทบ.


More กพ.ทบ

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด