กรงไก่ไข่ไม้ไผ่

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

พอเพียง พึ่งตนเอง: 2 การ

พอเพียง พึ่งตนเอง: 2 การ 2 การเลี้ยงไก่ไข่

การเลี้ยงไก่ไข่ | น.ส ปัญจา เเสงกล้า ชั้น ม.5/6 เลขที่ 22 โรงเรียน ...

การเลี้ยงไก่ไข่ | น.ส ปัญจา เเสงกล้า ชั้น ม.5/6 เลขที่ 22 โรงเรียน ... หลังจกานั้นก็เอาไม้ไผ่ทำเป็น

ขาย

ขาย ยี่ห้อ

ขาย

ขาย ต้องการกรงจำนวนมาก

แถวบ้านเขาเรียกว่า "ฟาร์มโสกจิก" พะ

แถวบ้านเขาเรียกว่า "ฟาร์มโสกจิก" พะ ต้องเอาไก่ขึ้นกรงให้ได้

เลี้ยง

เลี้ยง กรงเตี้ย ไก่ยื่นหัวมา

การเลี้ยงไก่ไข่ | น.ส ปัญจา เเสงกล้า ชั้น ม.5/6 เลขที่ 22 โรงเรียน ...

การเลี้ยงไก่ไข่ | น.ส ปัญจา เเสงกล้า ชั้น ม.5/6 เลขที่ 22 โรงเรียน ... และแล้วก็ได้ไก่ไว้ในกรงแล้วหละ

ตามไปดู น้องออย เด็กนักเรียนวัย 14 ปี ที่อยุธยา ต่อยอดโครงการ ...

ตามไปดู น้องออย เด็กนักเรียนวัย 14 ปี ที่อยุธยา ต่อยอดโครงการ ... เด็กหญิงสุทธิกมล

More กรงไก่ไข่ไม้ไผ่

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ไก่ไข่  โดย ช่างภาพไทย

ไก่ไข่ โดย ช่างภาพไทย


ฟาร์มไก่ไร้กรงแบบธรรมชาติ(OrganicChickFarm)

ฟาร์มไก่ไร้กรงแบบธรรมชาติ(OrganicChickFarm)


จันทาฟาร์มไก่ไข่

จันทาฟาร์มไก่ไข่


More กรงไก่ไข่ไม้ไผ่

Google+ (click here to hide/see results)