กรมบัญชีกลาง ค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร


News เพิ่มค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ

News เพิ่มค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ - พิกัดข่าวเช้า : เพิ่มค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ ทั้งสถานศึกษารัฐ-เอกชน...


ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล - เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการสูงขึ้นท...


เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับสิทธิข้าราชการ

เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับสิทธิข้าราชการ


การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล


นายทะเบียนฐานข้อมูลบุคลากรฯ-ค่ารักษาพยาบาล 1/4

นายทะเบียนฐานข้อมูลบุคลากรฯ-ค่ารักษาพยาบาล 1/4 - โครงการประชุมชี้แจงนายทะเบียนและผู้มีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร...


แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน 58(บรรจุราชการ)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน 58(บรรจุราชการ) - อย่าช้า!! แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน 58(บร...


ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ.mp4

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ.mp4 - วิชาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ บรรยายโดย พ.ท.โสมทัต อุทัยผล อาจารย์แผน...


สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ - รายการหนี้แผ่นดิน สุขภาพดีกับพรีม่า "แพทย์กับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้...


tape 37 สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลของข้าราชการ

tape 37 สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลของข้าราชการ


ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3/12

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3/12 - หัวข้อ "ลักษณะการเดินทาง" บรรรยายโดย นางกรองจิต แซ่เอี้ย นักวิชาการคลั...


อาจารย์กรองการณ์กรมบัญชีกลาง สมาคมลูกจ้าง สพฐ

อาจารย์กรองการณ์กรมบัญชีกลาง สมาคมลูกจ้าง สพฐ


ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1/12

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1/12 - บรรรยายโดย นางกรองจิต แซ่เอี้ย นักวิชาการคลังชำนาญการ กลุ่มงานวิชากา...


ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2/12

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2/12 - หัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการเบิกจ่าย" บรรรยายโดย นางกรอง...


เน้นๆ!! แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เน้นๆ!! แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ


ค่าเช่าบ้าน ตอนที่ 1

ค่าเช่าบ้าน ตอนที่ 1


แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ ศ  ๒๕๕๑

แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ ศ ๒๕๕๑ - แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงิ...


รู้เรื่องสิทธิข้าราชการ-เบิกจ่ายตรง โดยคุณดาราวรรณ จินดา ผจก.ศูนย์สิทธิประโยชน์ รพ.อบจ.ภูเก็ต

รู้เรื่องสิทธิข้าราชการ-เบิกจ่ายตรง โดยคุณดาราวรรณ จินดา ผจก.ศูนย์สิทธิประโยชน์ รพ.อบจ.ภูเก็ต


โพรงพยาบาลเบญจรมย์ สิทธิการเบิก

โพรงพยาบาลเบญจรมย์ สิทธิการเบิก


ระเบียบค่าเช่าบ้าน.avi

ระเบียบค่าเช่าบ้าน.avi


More กรมบัญชีกลาง ค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131

Google+ (click here to hide/see results)