กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Search Media :
powered by

Relate Keyword for กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Images (click here to hide/see results)

ยินดี

ยินดี Logo กรมส่งเสริมการปกครอง

ระบบ

ระบบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ยินดี

ยินดี Logo กรมส่งเสริมการปกครอง

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ...

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ... ส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบบรรจุ 7,900 อัตรา รอบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบบรรจุ 7,900 อัตรา รอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - วิกิพีเดีย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - วิกิพีเดีย Department of Local

ข่าวดี!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบใหญ่

ข่าวดี!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัคร พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัคร พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ... กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

More กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

22-9-2014 ลูกจ้างชั่วคราวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ถูกเลิกจ้าง

22-9-2014 ลูกจ้างชั่วคราวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ถูกเลิกจ้าง - 22-9-2014 ลูกจ้างชั่วคราวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ถูกเลิกจ้าง POOK ..ลูกจ้างชั่วคราวของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) // ในสังกัด อบจ. เทศบาล อ...


มาร์ชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มาร์ชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - Product : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Title : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย Duration : 60 Sec. Agency : บริษัท มัลติมีเดีย เมนเนจเม้น จำกัด.


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบริหารงานอย่างไร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบริหารงานอย่างไร - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบริหารงานอย่างไร.


วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.


นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - บรรยายพิเศษ "ผลกระทบในการจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินภาษี ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2558 " โดย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.


นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - บรรยายพิเศษ "ผลกระทบในการจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินภาษี ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2558 " โดย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.


รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบายการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบายการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 - นายชาญนะ เอี่ยมแสง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบายการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557.


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ.


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - บรรยายพิเศษ "ผลกระทบในการจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินภาษี ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2558 " โดย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.


นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - บรรยายพิเศษ "ผลกระทบในการจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินภาษี ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2558 " โดย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.


วัลลภอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดโรงเรียนเป็นฐานพัฒนาท้องถิ่น

วัลลภอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดโรงเรียนเป็นฐานพัฒนาท้องถิ่น - สมนึก/ร้อยเอ็ด/081-7082129 วัลลภอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดโรงเรียนเป็นฐานพัฒนาท้องถิ่น เมื่อบ่ายวันนี้(12 กันยายน 2556) เวลา 16.00 น. ณ บริเวณเกา...


สปอตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สปอตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - pop nitiroj ป๊อป นิธิโรจน์ สปอต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอบสนองและทำงานตามนโยบายรัฐอย่างไร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอบสนองและทำงานตามนโยบายรัฐอย่างไร - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอบสนองและทำงานตามนโยบายรัฐอย่างไร.


นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - บรรยายพิเศษ "ผลกระทบในการจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินภาษี ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2558 " โดย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 8 ส่งตรวจ แก้ไขภาพ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 8 ส่งตรวจ แก้ไขภาพ - คำอธิบาย.


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 10 ส่งตรวจ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 10 ส่งตรวจ - คำอธิบาย.


Spot กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Spot กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 8 (ส่งตรวจ แก้ไข)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 8 (ส่งตรวจ แก้ไข) - คำอธิบาย.


More กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Sites (click here to hide/see results)

More กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต