กระทู้ธรรมชั้นเอก สุภาษิต

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

VDO_หลักการเขียนกระทู้ธรรม.wmv

VDO_หลักการเขียนกระทู้ธรรม.wmv


20140919  เรียนนักธรรมตรี วิชากระทู้ธรรม ตอนที่ 2

20140919 เรียนนักธรรมตรี วิชากระทู้ธรรม ตอนที่ 2 - โดย: พระมหาดร.สุธรรม สุรตโน (ป.ธ.๙) โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูป...


500903 นักธรรมเอกและธรรมศึกษาเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ปริจเฉทที่12 ว่าด้วยพระโสณโกฬิวิสะและ

500903 นักธรรมเอกและธรรมศึกษาเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ปริจเฉทที่12 ว่าด้วยพระโสณโกฬิวิสะและ


ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรม ครั้งที่1

ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรม ครั้งที่1 - บรรยายวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้รับความอนุเคราะห์ไฟล์นี้จากท่านพ...


ธรรมศึกษาชั้นโท ติววิชาธรรม

ธรรมศึกษาชั้นโท ติววิชาธรรม - บรรยายวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้รับความอนุเคราะห์ไฟล์นี้จ...


ด่วน...แฉทุจริตข้อสอบนักธรรมตรี 2

ด่วน...แฉทุจริตข้อสอบนักธรรมตรี 2 - เบื้องหลังเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไร อ่านอย่างระเอียดได้ที่ จุลส...


A ธรรมวิภาค นักธรรมชั้นตรี

A ธรรมวิภาค นักธรรมชั้นตรี - A ธรรมวิภาค นักธรรมชั้นตรี โดย พระภานุมาศ ฐานิโย เชิญเยี่ยมชมและ กด Like...


ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรม ครั้งที่7

ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรม ครั้งที่7 - บรรยายวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้รับความอนุเคราะห์ไฟล์นี้จากท่านพ...


ธรรมศึกษาตรี เบญจศีล เบญจธรรม1

ธรรมศึกษาตรี เบญจศีล เบญจธรรม1 - ธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาเบญจศีล เบญจธรรม1 แหล่งอ้างอิง:www.dmc.tv.


ด่วน...แฉทุจริตข้อสอบนักธรรมตรี 1

ด่วน...แฉทุจริตข้อสอบนักธรรมตรี 1 - เบื้องหลังเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไร อ่านอย่างระเอียดได้ที่ จุลส...


ธรรมศึกษาออนไลน์ ตอน ใจความสำคัญพระพุทธศาสนา กับศีลธรรม

ธรรมศึกษาออนไลน์ ตอน ใจความสำคัญพระพุทธศาสนา กับศีลธรรม - แผ่นดินธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์ แผ่นดินทองพาใจให้เป็นสุข เมื่อไม่ได้พัฒน...


วิชาธรรมวิภาค(พระนพรัตน์).flv

วิชาธรรมวิภาค(พระนพรัตน์).flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPoint เรื่องนี้นี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php...


ติวก่อนสอบวิชาธรรม ธศ.ตรี.flv

ติวก่อนสอบวิชาธรรม ธศ.ตรี.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอน PowerPoint เรื่องนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-158...


ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ - ก่อนทำอะไร ให้คิดก่อน.


หลักการอ่านภาษาบาลีเบื้องต้น.flv

หลักการอ่านภาษาบาลีเบื้องต้น.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอน PowerPoint เรื่องนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-159...


More กระทู้ธรรมชั้นเอก สุภาษิต

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด