กลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ASEAN must act on climate change อาเซียนต้องลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศ

ASEAN must act on climate change อาเซียนต้องลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศ

ASEAN must act on climate change อาเซียนต้องลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศ

ASEAN must act on climate change อาเซียนต้องลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศ

ASEAN must act on climate change อาเซียนต้องลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศ

ASEAN must act on climate change อาเซียนต้องลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศ

DSC_0269

DSC_0269

DSC_0002

DSC_0002

DSC_0202

DSC_0202

DSC_0200

DSC_0200

DSC_0198

DSC_0198

More กลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

แนะนำ10ประเทศอาเซียน

แนะนำ10ประเทศอาเซียน


แนะนำ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน

แนะนำ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน - ช่วยแนะนำด้วยนะคะ.


การทักทาย กลุ่มอาเซียน

การทักทาย กลุ่มอาเซียน - การทักทายกลุ่มอาเซียน จัดทำโดยคุณครูรินทร์นภา ตลาดเงิน ขับร้องโดยคุณครูพรอุมา แผ่นสุวรรณ โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา.


การทักทายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

การทักทายของประเทศในกลุ่มอาเซียน - นักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สอนน้องอนุรักษ์การไหว้อย่างไทย เพื่อก้าวไกลสู่อาเซียน โดยสอนการทักทายด้วยภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศและสอนการไหว...


เพลงคำทักทายในอาเซียน

เพลงคำทักทายในอาเซียน - การผลิตสื่อมัลติมีเดีย Flash Animation เรื่อง ประชาคมอาเซียน ผู้จัดทำ 1. นางสาวญาณิศา ทิพย์มา 53410127 เลขที่ 11 2. นางสาวมาริสา คำเวิน 53410349 เลขที่ 31 สา...


10 ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน

10 ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน


อาหารประจำชาติ ใน 10 ประเทศอาเซียน

อาหารประจำชาติ ใน 10 ประเทศอาเซียน - อาหารอาเซียน เมนูเด็ดของ 10 อาหารประจําชาติอาเซียน การก่อตั้งอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประเทศสมาชิก คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเล...


คำทักทาย 10 ประเทศอาเซียน

คำทักทาย 10 ประเทศอาเซียน - คำทักทาย 10 ประเทศอาเซียน เพลง คำทักทายในกลุ่มอาเซียน มารู้จักกล่าวคำทักทาย คำทักทาย กลุ่มอาเซียน มารู้จักกล่าวคำทักทาย เรามาเรียนรู้กัน สวัสดีคือประเทศไทย เ...


AEC: อาหารอาเซียน เมนูเด็ดประจำชาติ

AEC: อาหารอาเซียน เมนูเด็ดประจำชาติ - วันนี้เราจะพาไปดู อาหารประจําชาติอาเซียน ตามไปดูว่ามีเมนูอะไรเด็ดๆ ของแต่ละประเทศในอาเซียนบ้านเรา.. AEC มาแล้วเราต้องรับมือกันอย่างไร หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...


[SSRU TV Online] สวัสดีอาเซียน ตอน คำทักทายใน 10 ประเทศอาเซียน

[SSRU TV Online] สวัสดีอาเซียน ตอน คำทักทายใน 10 ประเทศอาเซียน - สวัสดีอาเซียน ตอน คำทักทาย เทป 1 สามารถรับชมรายการอื่นๆได้ที่ www.iptv.ssru.ac.th ผลิตโดย สสสร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.


HL อาเซียน 10 การแบ่งกลุ่มการผลิตสินค้าของกลุ่มประเทศอาเซียน

HL อาเซียน 10 การแบ่งกลุ่มการผลิตสินค้าของกลุ่มประเทศอาเซียน


เพลงสัตว์อาเซียน

เพลงสัตว์อาเซียน - โดยครูยศ ท่าข้าม(ปกรณ์ณัชญ์ เกษีสังข์) โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน.


อาเซียน : เรียนรู้ประเทศบรูไน

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศบรูไน - เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศบรูไน ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียน ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2012.


การสอนภาษาอาเซียน 10  ประเทศ

การสอนภาษาอาเซียน 10 ประเทศ - สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวกิ่งแก้ว นามโคตร 5414101302 2.นางสาวสุภารัตน์ เกตุมา 5414101303 3.นางสาวเนตรนภา วิเศษสังข์ 5414101307 4.นางสาวอรุณี กวดขันธ์ ...


รายการสารคดีวิทยุ ตอน เมืองหลวงอาเซียน 10 ประเทศ

รายการสารคดีวิทยุ ตอน เมืองหลวงอาเซียน 10 ประเทศ - เผยแพร่เมื่อ 2 เม.ย. 2013 วิดิโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา B430 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3 สมาชิ...


ชุดการแต่งกายประจำชาติ 10 ประเทศ (อาเซียน)

ชุดการแต่งกายประจำชาติ 10 ประเทศ (อาเซียน) - ชุดประจำชาติ กลุ่มอาเซียน เด็กเล็ก.


โครงงานวัฒนธรรมประเพณี 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน

โครงงานวัฒนธรรมประเพณี 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน - โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง วัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยและ ๑๐ ประเทศอาเซียน ๑. นายณัฐกิจ จันทร์หอม เลขที่ ๔ ๒. นางสาวกรรณิก...


เมืองหลวงประเทศอาเซียน

เมืองหลวงประเทศอาเซียน - เมืองหลวงในประเทศกลุ่มอาเซียน10 ประเทศ โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สาขาการจัดการ ปี4 น.ส ศิลินทิพย์ สระไกร น.ส ลินดา บุนสาน น.ส กนกอร จันบาล น.ส...


ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน

ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน - รายการโทรทัศน์ ที่กล่าวถึงความแตกต่างทางศาสนาของประเทศในกลุ่มอาเซียน แม้จะมีความแตกต่าง แต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข.


สารคดีชุดตระเวนอาเซียน ประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2 สินแร่

สารคดีชุดตระเวนอาเซียน ประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2 สินแร่ - สารคดีชุดตระเวนอาเซียน ประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2 สินแร่ เผยแพร่เพื่อให้ความรู้ในทุกมุมมองของ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ผลิตสารคดีโดย นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสต...


More กลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)