กองการเจ้าหน้าที่ มข

Search Media :
powered by

Relate Keyword for กองการเจ้าหน้าที่ มข

Images (click here to hide/see results)

กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ...

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ... มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ มข. ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ ” การ

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ มข. ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ ” การ กองการเจ้าหน้าที่ มข.

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ มข. ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ ” การ

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ มข. ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ ” การ ภาพ/ ข่าว : ศิริจรรยา แก้วสาร

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ...

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ... มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย รูปประกอบข่าว

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมคณะ

Kommiracle - HRD,Training,KM & Sharing - ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพ ...

Kommiracle - HRD,Training,KM & Sharing - ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพ ... photo

More กองการเจ้าหน้าที่ มข

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Leader Talk ด่วนที่สุด ชี้แจงการปรับเงินเดือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leader Talk ด่วนที่สุด ชี้แจงการปรับเงินเดือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น - ด่วน!! ด่วนที่สุด ชี้แจงข้อสงสัย "ไม่ได้ทุกคน ได้ไม่เท่ากัน" กับการปรับเงินเดือน บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรั...


Leader Talk บ้านพักสวัสดิการของบุคลากร

Leader Talk บ้านพักสวัสดิการของบุคลากร - Leader Talk สัปดาห์นี้พบกับ รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนายสถิตย์ แก้วบุตตา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...


Leader Talk ระบบตรวจสอบภาระผูกพันกับทางราชการ

Leader Talk ระบบตรวจสอบภาระผูกพันกับทางราชการ - Leader Talk สัปดาห์นี้พบกับ รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนายสถิตย์ แก้วบุตตา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...


More กองการเจ้าหน้าที่ มข

Sites (click here to hide/see results)

More กองการเจ้าหน้าที่ มข ..

Google+ (click here to hide/see results)

หมวดหมู่ยอดฮิต