กองการเจ้าหน้าที่ มข

Search Media :
powered by

Relate Keyword for กองการเจ้าหน้าที่ มข

Images (click here to hide/see results)

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่มอบ

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองการเจ้าหน้าที่จัดทำแผนประจำ

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ...

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ... มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองธุรการ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ...

กองธุรการ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ... กองธุรการ ลงนามข้อตกลงความ

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ มข. ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ ” การ

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ มข. ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ ” การ กองการเจ้าหน้าที่ มข.

Kommiracle - HRD,Training,KM & Sharing - ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพ ...

Kommiracle - HRD,Training,KM & Sharing - ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพ ... photo

กองธุรการ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ...

กองธุรการ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ... 51 อ่าน

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ...

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ... มหาวิทยาลัยขอนแก่น

More กองการเจ้าหน้าที่ มข

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การเตรียมตัวรับปริญญา มศว ปี 55 : ชุดครุยและการซื้ออุปกรณ์เครื่องหมาย

การเตรียมตัวรับปริญญา มศว ปี 55 : ชุดครุยและการซื้ออุปกรณ์เครื่องหมาย - สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ ว่าที่บัณฑิต มศว ปีการศึกษา 2555 เรื่องการจอง เช่า และตัดชุดครุยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ด้วยมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายงานสวัสดิการบุคล...


คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส "เปิดศูนย์การท่องเที่ยวชาญฉลาด Smart Tourism Center"

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส "เปิดศูนย์การท่องเที่ยวชาญฉลาด Smart Tourism Center" - คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส "เปิดศูนย์การท่องเที่ยวชาญฉลาด Smart Tourism Center" เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหา.


Leader Talk ด่วนที่สุด ชี้แจงการปรับเงินเดือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leader Talk ด่วนที่สุด ชี้แจงการปรับเงินเดือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น - ด่วน!! ด่วนที่สุด ชี้แจงข้อสงสัย "ไม่ได้ทุกคน ได้ไม่เท่ากัน" กับการปรับเงินเดือน บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรั...


Leader Talk บ้านพักสวัสดิการของบุคลากร

Leader Talk บ้านพักสวัสดิการของบุคลากร - Leader Talk สัปดาห์นี้พบกับ รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนายสถิตย์ แก้วบุตตา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...


Leader Talk ระบบตรวจสอบภาระผูกพันกับทางราชการ

Leader Talk ระบบตรวจสอบภาระผูกพันกับทางราชการ - Leader Talk สัปดาห์นี้พบกับ รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนายสถิตย์ แก้วบุตตา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...


More กองการเจ้าหน้าที่ มข

Sites (click here to hide/see results)

More กองการเจ้าหน้าที่ มข ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต