กองการเจ้าหน้าที่ มข

Search Media :
powered by

Relate Keyword for กองการเจ้าหน้าที่ มข

Images (click here to hide/see results)

กอง

กอง กองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ มข. ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ ” การ

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ มข. ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ ” การ กองการเจ้าหน้าที่

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ...

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ... อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย โครงสร้างองค์กร กองการ

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมคณะ

worldmap.gif

worldmap.gif กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน

ม.อ.เป็นเจ้าภาพ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.” ครั้งที่ 5 ...

ม.อ.เป็นเจ้าภาพ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.” ครั้งที่ 5 ... และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.

More กองการเจ้าหน้าที่ มข

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Leader Talk ด่วนที่สุด ชี้แจงการปรับเงินเดือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น - YouTube

Leader Talk ด่วนที่สุด ชี้แจงการปรับเงินเดือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น - YouTube


กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล - YouTube

กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล - YouTube


Leader Talk ระบบตรวจสอบภาระผูกพันกับทางราชการ - YouTube

Leader Talk ระบบตรวจสอบภาระผูกพันกับทางราชการ - YouTube


Leader Talk บ้านพักสวัสดิการของบุคลากร - YouTube

Leader Talk บ้านพักสวัสดิการของบุคลากร - YouTube


มมส จัดประชุมชี้แจง “วิธีปฏิบัติโครงการบำนาญจ่ายตรงและระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ” - YouTube

มมส จัดประชุมชี้แจง “วิธีปฏิบัติโครงการบำนาญจ่ายตรงและระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ” - YouTube


มมส พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารหลักสูตรกฎหมายปกครอง - YouTube

มมส พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารหลักสูตรกฎหมายปกครอง - YouTube


สัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานฯ - YouTube

สัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานฯ - YouTube


มมส จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2557 (วันแรก 4 ก.พ. 57) - YouTube

มมส จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2557 (วันแรก 4 ก.พ. 57) - YouTube


More กองการเจ้าหน้าที่ มข

Google+ (click here to hide/see results)