กองทุนหลักประกันสุขภาพ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล - กองทุันหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือที่เรารู้จัก...


เข้าใจกองทุน ver.1

เข้าใจกองทุน ver.1 - วีดีโอเรียนรู้และเข้าใจกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.และเทศบาล.


การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2558

การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2558 - บรรยายการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศ...


เรียนรู้การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต โนนธาตุ

เรียนรู้การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต โนนธาตุ


วิดีทัศน์กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วิดีทัศน์กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ - ตัวอย่างกิจกรรมของกองทุนสุขภาพฯ.


อบต.หินโคน(ค่ายเยาวชน 2558/...โดย..กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หินโคน)

อบต.หินโคน(ค่ายเยาวชน 2558/...โดย..กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หินโคน)


ศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ห้วยงู

ศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ห้วยงู - ศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ห้วยงู.


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำสวย

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำสวย - คณะกรรมการกองทุนและโครงการปี 2556.


กำแพงเพชร, กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม พิจารณา 8 โครงการ ดูแลฟัน เหา เด็กนักเรียน

กำแพงเพชร, กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม พิจารณา 8 โครงการ ดูแลฟัน เหา เด็กนักเรียน - กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม พิจารณา 8 โครงการ ดูแลฟัน เหา เด็กนักเรียน.


งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านโคก

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านโคก


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ - ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นายสมพร ติ้นหนู...


การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ - มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้...


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ - ภาพการอบรมตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค กลุ่ม Metabolic ในประ...


11 3 57 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

11 3 57 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมพั...


แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อ หนองสองห้อง part 3

แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อ หนองสองห้อง part 3


การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปี 2556 part 3

การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปี 2556 part 3 - วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้เข้ารับการตรวจประเมินประเมิ่นกองทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ.


ทต.บางปู ดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม.สุไหงโก-ลก

ทต.บางปู ดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม.สุไหงโก-ลก


พิธีลงนามความร่วมมือกองทุนหลักประกันสุขภาพ

พิธีลงนามความร่วมมือกองทุนหลักประกันสุขภาพ - สปสช เขต9 นครราชสีมา ร่วมกับ อบต.มะเกลือเก่า จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ภายใต้โครงการ พัฒนาวิทยากรศูนย์การเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล อบต จังหวัดน...


กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  2552-53

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2552-53 - 26-4-2555 นายเจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส รับทราบงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ...


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ


More กองทุนหลักประกันสุขภาพ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด