กาพย์พระไชยสุริยา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

วันวาน...ของบางกรูด (The Memory of Bangkrod) : กาพย์พระไชยสุริยา ...

วันวาน...ของบางกรูด (The Memory of Bangkrod) : กาพย์พระไชยสุริยา ... กาพย์พระไชยสุริยา

วันวาน...ของบางกรูด (The Memory of Bangkrod) : กาพย์พระไชยสุริยา ...

วันวาน...ของบางกรูด (The Memory of Bangkrod) : กาพย์พระไชยสุริยา ... ช่วยพระไชยสุริยาบริหาร

วันวาน...ของบางกรูด (The Memory of Bangkrod) : กาพย์พระไชยสุริยา ...

วันวาน...ของบางกรูด (The Memory of Bangkrod) : กาพย์พระไชยสุริยา ... พระไชยสุริยาและมเหสีต้องนอนไพร

ดาวน์โหลด.jpg?height=200&width=157

ดาวน์โหลด.jpg?height=200&width=157 กาพย์พระไชยสุริยา

กาพย์พระไชยสุริยา - กาพย์พระไชยสุริยา

กาพย์พระไชยสุริยา - กาพย์พระไชยสุริยา กาพย์พระไชยสุริยา

กาพย์พระไชยสุริยา เนื่องในวันสุนทรภู่ โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ : มติ ...

กาพย์พระไชยสุริยา เนื่องในวันสุนทรภู่ โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ : มติ ... องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ

เนื้อเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา

เนื้อเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา เนื้อเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา

เนื้อเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา

เนื้อเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา เนื้อเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา

More กาพย์พระไชยสุริยา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ขึ้นใหม่ในกน...กาพย์พระไชยสุริยา

ขึ้นใหม่ในกน...กาพย์พระไชยสุริยา - เอา กาพย์พระไชยสุริยา ของท่านสุนทรภู่ มาอ่าน แต่อ่านผิดไปหนึ่งจุด เลย...


046A+7120957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1

046A+7120957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1


สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย Part1/4

สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย Part1/4 - สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย (ทำนองกรมศิลปากร) โดยคณะวิทยากรจากรมศิลปากร...


CD,DVD การอ่านกาพย์(ประถม-ม.ต้น) วิธีอ่านกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์

CD,DVD การอ่านกาพย์(ประถม-ม.ต้น) วิธีอ่านกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ - ตัวอย่างบางตอนใน CD และ DVD สื่อนวัตกรรมการอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับป...


โอ้เอ้วิหารรายกาพย์ยานี๑๑

โอ้เอ้วิหารรายกาพย์ยานี๑๑ - บทสวดโอ้เอ้วิหารราย กาพยษยานี๑๑ แม่ ก กา อาจไม่เพราะนะครับเพราะเพิ่ง...


047A+7150957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1

047A+7150957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1


CA3S - กาพย์พระไชยสุริยา V.PIXMAR

CA3S - กาพย์พระไชยสุริยา V.PIXMAR - คำเตือน !! ละครเรื่อง "กาพย์พระไชยสุริยา" เรื่องนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิช...


minecraft กาพย์พระไชยสุริยา

minecraft กาพย์พระไชยสุริยา - เลียกันอย่างสนุกครับ.


กาพย์พระไชยสุริยา

กาพย์พระไชยสุริยา - การแสดงละครสร้างสรรค์ร่วมกับคณะละครมรดกใหม่ แสดงโดยนักเรียนสังกัด...


046C+7120957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1

046C+7120957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1


ไกรกร่างยางยูงสูงระหง

ไกรกร่างยางยูงสูงระหง - กาพย์พระไชยสุริยา ผู้แต่ง : สุนทรภู่ ไกรกร่างยางยูงสูงระหง ตะลิงปลิง...


048B+7160957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1

048B+7160957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1


048D+7160957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1

048D+7160957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1


โอ้เอ้วิหารรายทำนองกาพย์ฉบัง๑๖

โอ้เอ้วิหารรายทำนองกาพย์ฉบัง๑๖ - โอ้เอ้วิหารรายนี้ผมไม่เก่งนะครับ แค่อยากรักษาไว้ สำหรับให้ทุกคนที่ฟ...


สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย Part2/4

สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย Part2/4


047B+7150957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1

047B+7150957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1


047C+7150957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1

047C+7150957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1


048C+7160957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1

048C+7160957+ท+กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา+thaim1+dl57t1


กาพย์ยานี11 - รอนรอนอ่อนอัสดง

กาพย์ยานี11 - รอนรอนอ่อนอัสดง - กาพย์พระไชยสุริยา ประพันธ์โดย ท่านสุนทรภู่ ( อ่านผิดพลาดประการใด ขออภ...


เสียงอาขยานกาพย์สุรางคนางค์๒๘.wmv

เสียงอาขยานกาพย์สุรางคนางค์๒๘.wmv - วีดีโอเสียงนี้ใช้สำหรับฝึกอ่านออกเสียงอาขยานของนักเรียนชั้น ๔ โรงเร...


More กาพย์พระไชยสุริยา

Sites (click here to hide/see results)

More กาพย์พระไชยสุริยา ..

Google+ (click here to hide/see results)