กาพย์พระไชยสุริยา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ขึ้นใหม่ในกน...กาพย์พระไชยสุริยา

ขึ้นใหม่ในกน...กาพย์พระไชยสุริยา - เอา กาพย์พระไชยสุริยา ของท่านสุนทรภู่ มาอ่าน แต่อ่านผิดไปหนึ่งจุด เลย...


สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย Part1/4

สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย Part1/4 - สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย (ทำนองกรมศิลปากร) โดยคณะวิทยากรจากรมศิลปากร...


CD,DVD การอ่านกาพย์(ประถม-ม.ต้น) วิธีอ่านกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์

CD,DVD การอ่านกาพย์(ประถม-ม.ต้น) วิธีอ่านกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ - ตัวอย่างบางตอนใน CD และ DVD สื่อนวัตกรรมการอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับป...


โอ้เอ้วิหารรายกาพย์ยานี๑๑

โอ้เอ้วิหารรายกาพย์ยานี๑๑ - บทสวดโอ้เอ้วิหารราย กาพยษยานี๑๑ แม่ ก กา อาจไม่เพราะนะครับเพราะเพิ่ง...


กาพย์พระไชยสุริยา

กาพย์พระไชยสุริยา - การแสดงละครสร้างสรรค์ร่วมกับคณะละครมรดกใหม่ แสดงโดยนักเรียนสังกัด...


minecraft กาพย์พระไชยสุริยา

minecraft กาพย์พระไชยสุริยา - เลียกันอย่างสนุกครับ.


CA3S - กาพย์พระไชยสุริยา V.PIXMAR

CA3S - กาพย์พระไชยสุริยา V.PIXMAR - คำเตือน !! ละครเรื่อง "กาพย์พระไชยสุริยา" เรื่องนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิช...


ไกรกร่างยางยูงสูงระหง

ไกรกร่างยางยูงสูงระหง - กาพย์พระไชยสุริยา ผู้แต่ง : สุนทรภู่ ไกรกร่างยางยูงสูงระหง ตะลิงปลิง...


กาพย์ยานี11 - รอนรอนอ่อนอัสดง

กาพย์ยานี11 - รอนรอนอ่อนอัสดง - กาพย์พระไชยสุริยา ประพันธ์โดย ท่านสุนทรภู่ ( อ่านผิดพลาดประการใด ขออภ...


กาพย์พระไชยสุริยา by ดอนมะโนรา @ ค่ายธนรัชต์ 28 พ.ย. 57

กาพย์พระไชยสุริยา by ดอนมะโนรา @ ค่ายธนรัชต์ 28 พ.ย. 57 - ทุ่มสุดตัวสำหรับนักแสดงทุกคน ขอบใจเด็กๆมากนะจ๊ะ....เลิฟ..เลิฟ.


เสียงอาขยานกาพย์สุรางคนางค์๒๘.wmv

เสียงอาขยานกาพย์สุรางคนางค์๒๘.wmv - วีดีโอเสียงนี้ใช้สำหรับฝึกอ่านออกเสียงอาขยานของนักเรียนชั้น ๔ โรงเร...


สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย Part2/4

สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย Part2/4


CA3S - พระไชยสุริยา[trailer1]

CA3S - พระไชยสุริยา[trailer1] - คำเตือน !! ละครเรื่อง "กาพย์พระไชยสุริยา" เรื่องนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิช...


กาพย์ยานี11ร้อยกรอง

กาพย์ยานี11ร้อยกรอง


การอ่านทำนองเสนาะ กาพย์ยานี ๑๑

การอ่านทำนองเสนาะ กาพย์ยานี ๑๑


โอ้เอ้วิหารรายสุรางค์นางค์๒๘.wmv

โอ้เอ้วิหารรายสุรางค์นางค์๒๘.wmv - บทนี้ใช้ลมเยอะมากในการออกเสียง ยากอยู่ครับ.


โอ้เอ้วิหารรายทำนองกาพย์ฉบัง๑๖

โอ้เอ้วิหารรายทำนองกาพย์ฉบัง๑๖ - โอ้เอ้วิหารรายนี้ผมไม่เก่งนะครับ แค่อยากรักษาไว้ สำหรับให้ทุกคนที่ฟ...


เพลง สุนทรภู่

เพลง สุนทรภู่ - เพลง สุนทรภู่ คำร้อง-ทำนอง : ศักดิ์ แวววิริยะ เรียบเรียงเสียงประสาน:...


กาพย์ฉบัง 16

กาพย์ฉบัง 16 - ฉันทลักษณ์ - กาพย์ฉบัง 16.


กาพย์ฉบัง16ร้อยกรอง

กาพย์ฉบัง16ร้อยกรอง


More กาพย์พระไชยสุริยา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด