การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ - การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ สื่อ-กิจกรรม ค่ายกัลยาณมิตร ๑ ค่ายเรียนรู้ก...


การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านระยะยาว

การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านระยะยาว - ขอขอบคุณ..นพ.กำชัย รังสิมันต์ไพบูลย์ พญ.สรวงสุดา และทีมงานเวชกรร...


สูงวัย ใส่ใจช่องปาก

สูงวัย ใส่ใจช่องปาก - กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งใจนำเสนอวิดีโอ การดูแลสุ...


2 7 คำแนะนำทั่วไปสำหรับ การดูแลร่างกายและจิตใจในผู้สูงอายุ apple

2 7 คำแนะนำทั่วไปสำหรับ การดูแลร่างกายและจิตใจในผู้สูงอายุ apple


สุดยอดผู้สูงอายุ 80 ปี ชีวีมีสุข

สุดยอดผู้สูงอายุ 80 ปี ชีวีมีสุข - เวลา 16.08 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร...


วิดีทัศน์ ตำบลต้นแบบระยะยาว

วิดีทัศน์ ตำบลต้นแบบระยะยาว - นำเสนอวิดิทัศน์ ตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว.


การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด - การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดต้องทำอย่างไร? เราเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแล...


สมองเสื่อม โรคของผู้สูงอายุ

สมองเสื่อม โรคของผู้สูงอายุ - อาการขี้หลงขี้ลืมไม่ใช่โรคสมองเสื่อม นพ.ไพศาล วชาติมานนท์ แพทย์ผู้เช...


เทคนิคการบริหานกาย 14  ท่า สำหรับผู้สูงอายุ 1 3

เทคนิคการบริหานกาย 14 ท่า สำหรับผู้สูงอายุ 1 3


02_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบเต็ม 10 นาที)

02_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบเต็ม 10 นาที) - แอนิเมชั่นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ Posted : สำนักส...


สิทธิมนุษยชนผู้สูงอายุ

สิทธิมนุษยชนผู้สูงอายุ - ทำขึ้นมาเพื่อส่งอาจารย์และได้สรุปความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนผู้ส...


การดูแลสุขภาพช่องปากโดยการแปลงฟัน

การดูแลสุขภาพช่องปากโดยการแปลงฟัน - การดูแลสุขภาพช่องปากโดยการแปลงฟัน.


การดูแลสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์

การดูแลสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ - จัดทำโดยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอ...


กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ตอนที่1

กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ตอนที่1


2 2 การดูแลตนเองให้มีความสุขในวัยผู้สูงอายุ apple

2 2 การดูแลตนเองให้มีความสุขในวัยผู้สูงอายุ apple


รวยหุ้นกับ 7 เมกะเทรนด์: สังคมผู้สูงอายุ

รวยหุ้นกับ 7 เมกะเทรนด์: สังคมผู้สูงอายุ - รวยหุ้นกับ 7 เมกะเทรนด์: สังคมผู้สูงอายุ กับ ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ติดตาม...


สังคมสำคัญ ตอน ขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Part 1

สังคมสำคัญ ตอน ขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Part 1


การดูแลเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน

การดูแลเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน - บัญญัติ 10 ประการ การดูแลเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน อำนวยการผลิตโดย โรงพยาบาล...


01_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบย่อ 3 นาที)

01_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบย่อ 3 นาที) - แอนิเมชั่นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ Posted : สำนักส...


สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

สูงวัยใส่ใจสุขภาพ - วัยทอง คือวัยที่จะต้องดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษ ทั้งการกิน และการออกกำ...


More การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด