การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | Resource Center ศูนย์ ...

คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | Resource Center ศูนย์ ... หนังสือ

คูู่

คูู่ ไวนิวงานส่งเสริมสุขภาพผู้

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน : คณะพยาบาลศาสตร์ - เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน : คณะพยาบาลศาสตร์ - เกี่ยวกับภาควิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ห้องสมุด

ห้องสมุด ผู้สูงอายุหรืออาจเรียกว่า

ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การขับเคลื่อนการดูแลระยะยาว

old-man4.jpg

old-man4.jpg วิธีการที่ผู้สูงอายุจะสร้าง

คูู่

คูู่ B-2-c.jpg

การส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ

การส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ ข้อจำากัดในการดูแลช่องปาก

More การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สูงวัย ใส่ใจช่องปาก

สูงวัย ใส่ใจช่องปาก - กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งใจนำเสนอวิดีโอ การดูแลสุ...


สุดยอดผู้สูงอายุ 80 ปี ชีวีมีสุข

สุดยอดผู้สูงอายุ 80 ปี ชีวีมีสุข - เวลา 16.08 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร...


วิดีทัศน์ ตำบลต้นแบบระยะยาว

วิดีทัศน์ ตำบลต้นแบบระยะยาว - นำเสนอวิดิทัศน์ ตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว.


สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

สูงวัยใส่ใจสุขภาพ - วัยทอง คือวัยที่จะต้องดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษ ทั้งการกิน และการออกกำ...


ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ


01_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบย่อ 3 นาที)

01_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบย่อ 3 นาที) - แอนิเมชั่นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ Posted : สำนักส...


ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก ปี 2553.mpg

ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก ปี 2553.mpg - สาธิตวิธีการดูแลฟันสำหรับเด็กเล็ก จะมีประโยชน์ระยะยาวต่อการสร้างอุ...


วัยสูงอายุ.flv

วัยสูงอายุ.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-1552.html.


2 2 การดูแลตนเองให้มีความสุขในวัยผู้สูงอายุ apple

2 2 การดูแลตนเองให้มีความสุขในวัยผู้สูงอายุ apple


สังคมสำคัญ ตอน ขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Part 1

สังคมสำคัญ ตอน ขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Part 1


นักศึกษา มน   ทันตสุขศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ

นักศึกษา มน ทันตสุขศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ


วีดีทัศน์ประกวดรพ.สต.ดีเด่น จังหวัดนครพนม ปี 2557

วีดีทัศน์ประกวดรพ.สต.ดีเด่น จังหวัดนครพนม ปี 2557 - วีดีทัศน์นำเสนอประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น เขต 8 รพ.สต.ยอ...


กิจกรรมอสม.วังหว้า2554.flv

กิจกรรมอสม.วังหว้า2554.flv - ผลงานและกิจกรรมสร้างสุขภาพ อสม.วังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร...


More การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด