การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | Resource Center ศูนย์ ...

คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | Resource Center ศูนย์ ... หนังสือ

B-1-c.jpg

B-1-c.jpg ไวนิวงานส่งเสริมสุขภาพผู้

-1-638.jpg?cb=1350704807

-1-638.jpg?cb=1350704807 สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน : คณะพยาบาลศาสตร์ - เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน : คณะพยาบาลศาสตร์ - เกี่ยวกับภาควิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ห้องสมุด

ห้องสมุด ผู้สูงอายุหรืออาจเรียกว่า

จิตสังคมผู้สูงอายุ:) | guntima iadchootong

จิตสังคมผู้สูงอายุ:) | guntima iadchootong วิธีการที่ผู้สูงอายุจะสร้าง

B-3-c.jpg

B-3-c.jpg B-3-c.jpg

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน : คณะพยาบาลศาสตร์ - เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน : คณะพยาบาลศาสตร์ - เกี่ยวกับภาควิชา ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

More การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สูงวัย ใส่ใจช่องปาก

สูงวัย ใส่ใจช่องปาก - กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งใจนำเสนอวิดีโอ การดูแลสุ...


วิดีทัศน์ ตำบลต้นแบบระยะยาว

วิดีทัศน์ ตำบลต้นแบบระยะยาว - นำเสนอวิดิทัศน์ ตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว.


เทคนิคการบริหานกาย 14  ท่า สำหรับผู้สูงอายุ 1 3

เทคนิคการบริหานกาย 14 ท่า สำหรับผู้สูงอายุ 1 3


สมองเสื่อม โรคของผู้สูงอายุ

สมองเสื่อม โรคของผู้สูงอายุ - อาการขี้หลงขี้ลืมไม่ใช่โรคสมองเสื่อม นพ.ไพศาล วชาติมานนท์ แพทย์ผู้เช...


สุดยอดผู้สูงอายุ 80 ปี ชีวีมีสุข

สุดยอดผู้สูงอายุ 80 ปี ชีวีมีสุข - เวลา 16.08 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร...


การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด - การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดต้องทำอย่างไร? เราเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแล...


สิทธิมนุษยชนผู้สูงอายุ

สิทธิมนุษยชนผู้สูงอายุ - ทำขึ้นมาเพื่อส่งอาจารย์และได้สรุปความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนผู้ส...


กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ตอนที่1

กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ตอนที่1


2 2 การดูแลตนเองให้มีความสุขในวัยผู้สูงอายุ apple

2 2 การดูแลตนเองให้มีความสุขในวัยผู้สูงอายุ apple


02_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบเต็ม 10 นาที)

02_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบเต็ม 10 นาที) - แอนิเมชั่นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ Posted : สำนักส...


การดูแลผู้ป่วยที่มีColostomy

การดูแลผู้ป่วยที่มีColostomy - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ หอผูป่วยศัลยกรรม รพ.ตากสิน.


สังคมสำคัญ ตอน ขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Part 1

สังคมสำคัญ ตอน ขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Part 1


Ads.โฆษณาวันผู้สูงอายุ [by PLB]

Ads.โฆษณาวันผู้สูงอายุ [by PLB] - ทำขึ้นเพื่อรณรงค์เนื่องในวันผู้สูงอายุ หวังว่าทุกคนคงมีความสุขกับก...


รวยหุ้นกับ 7 เมกะเทรนด์: สังคมผู้สูงอายุ

รวยหุ้นกับ 7 เมกะเทรนด์: สังคมผู้สูงอายุ - รวยหุ้นกับ 7 เมกะเทรนด์: สังคมผู้สูงอายุ กับ ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ติดตาม...


สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

สูงวัยใส่ใจสุขภาพ - วัยทอง คือวัยที่จะต้องดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษ ทั้งการกิน และการออกกำ...


01_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบย่อ 3 นาที)

01_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบย่อ 3 นาที) - แอนิเมชั่นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ Posted : สำนักส...


การดูแลเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน

การดูแลเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน - บัญญัติ 10 ประการ การดูแลเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน อำนวยการผลิตโดย โรงพยาบาล...


การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย.wmv

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย.wmv - แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขออนุโมทนาคุณสุภาพร เครือข่ายพุทธิก...


What is 'Green Health Project' by Bangkok Hospital Group?

What is 'Green Health Project' by Bangkok Hospital Group? - Green Health เปิดโครงการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็นโครงการ CSR ของบริษัทฯ มีการท...


การบริหารเท้าในผู้เป็นเบาหวาน

การบริหารเท้าในผู้เป็นเบาหวาน - การบริหารเท้าในผู้เป็นเบาหวาน โรงพยาบาลชลบุรี สำหรับฝึกปฏิบัติตามได...


More การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Sites (click here to hide/see results)

More การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด