การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สูงวัย ใส่ใจช่องปาก

สูงวัย ใส่ใจช่องปาก - กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งใจนำเสนอวิดีโอ การดูแลสุ...


วัยสูงอายุ.flv

วัยสูงอายุ.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-1552.html.


สุดยอดผู้สูงอายุ 80 ปี ชีวีมีสุข

สุดยอดผู้สูงอายุ 80 ปี ชีวีมีสุข - เวลา 16.08 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร...


วิดีทัศน์ ตำบลต้นแบบระยะยาว

วิดีทัศน์ ตำบลต้นแบบระยะยาว - นำเสนอวิดิทัศน์ ตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว.


2 2 การดูแลตนเองให้มีความสุขในวัยผู้สูงอายุ apple

2 2 การดูแลตนเองให้มีความสุขในวัยผู้สูงอายุ apple


สังคมสำคัญ ตอน ขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Part 1

สังคมสำคัญ ตอน ขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Part 1


01_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบย่อ 3 นาที)

01_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบย่อ 3 นาที) - แอนิเมชั่นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ Posted : สำนักส...


รวยหุ้นกับ 7 เมกะเทรนด์: สังคมผู้สูงอายุ

รวยหุ้นกับ 7 เมกะเทรนด์: สังคมผู้สูงอายุ - รวยหุ้นกับ 7 เมกะเทรนด์: สังคมผู้สูงอายุ กับ ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ติดตาม...


สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

สูงวัยใส่ใจสุขภาพ - วัยทอง คือวัยที่จะต้องดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษ ทั้งการกิน และการออกกำ...


ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ


Aการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ1 จัตุรัส

Aการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ1 จัตุรัส


ADs_วันผู้สูงอายุ[by PLB]

ADs_วันผู้สูงอายุ[by PLB]


กิจกรรมอสม.วังหว้า2554.flv

กิจกรรมอสม.วังหว้า2554.flv - ผลงานและกิจกรรมสร้างสุขภาพ อสม.วังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร...


การใช้ยาสามัญประจำบ้าน

การใช้ยาสามัญประจำบ้าน


More การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด