การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

จิตสังคมผู้สูงอายุ:) | guntima iadchootong

จิตสังคมผู้สูงอายุ:) | guntima iadchootong วิธีการที่ผู้สูงอายุจะสร้าง

คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | Resource Center ศูนย์ ...

คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | Resource Center ศูนย์ ... หนังสือ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและเครือข่ายผู้สูงอายุ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและเครือข่ายผู้สูงอายุ ว่าด้วยผู้สูงอายุ

งานนำเสนอ"การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR THE ELDERLY) รศ ...

งานนำเสนอ"การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR THE ELDERLY) รศ ... การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน : คณะพยาบาลศาสตร์ - เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน : คณะพยาบาลศาสตร์ - เกี่ยวกับภาควิชา ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

ห้องสมุด

ห้องสมุด ผู้สูงอายุหรืออาจเรียกว่า

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน : คณะพยาบาลศาสตร์ - เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน : คณะพยาบาลศาสตร์ - เกี่ยวกับภาควิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

More การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ - การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ สื่อ-กิจกรรม ค่ายกัลยาณมิตร ๑ ค่ายเรียนรู้ก...


การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านระยะยาว

การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านระยะยาว - ขอขอบคุณ..นพ.กำชัย รังสิมันต์ไพบูลย์ พญ.สรวงสุดา และทีมงานเวชกรร...


สูงวัย ใส่ใจช่องปาก

สูงวัย ใส่ใจช่องปาก - กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งใจนำเสนอวิดีโอ การดูแลสุ...


การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง


สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

สูงวัยใส่ใจสุขภาพ - วัยทอง คือวัยที่จะต้องดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษ ทั้งการกิน และการออกกำ...


สมองเสื่อม โรคของผู้สูงอายุ

สมองเสื่อม โรคของผู้สูงอายุ - อาการขี้หลงขี้ลืมไม่ใช่โรคสมองเสื่อม นพ.ไพศาล วชาติมานนท์ แพทย์ผู้เช...


สุดยอดผู้สูงอายุ 80 ปี ชีวีมีสุข

สุดยอดผู้สูงอายุ 80 ปี ชีวีมีสุข - เวลา 16.08 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร...


สิทธิมนุษยชนผู้สูงอายุ

สิทธิมนุษยชนผู้สูงอายุ - ทำขึ้นมาเพื่อส่งอาจารย์และได้สรุปความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนผู้ส...


ติวสอบสภา การพยาบาลจิตเวช Part1

ติวสอบสภา การพยาบาลจิตเวช Part1 - คลิปนี้ทำขึ้นเป็นครั้งแรก อาจไม่ค่อยดีนักแต่จะพยายามปรับปรุงให้ดีข...


โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ - โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ นายแพทย์วีระ อัศวิศราภรณ์ (อายุรแพทย์ผู้เชี...


02_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบเต็ม 10 นาที)

02_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบเต็ม 10 นาที) - แอนิเมชั่นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ Posted : สำนักส...


กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ตอนที่1

กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ตอนที่1


2 2 การดูแลตนเองให้มีความสุขในวัยผู้สูงอายุ apple

2 2 การดูแลตนเองให้มีความสุขในวัยผู้สูงอายุ apple


การวางแผนครอบครัว

การวางแผนครอบครัว - การวางแผนครอบครัวจริงๆ แล้วไม่ได้มีแค่เรื่องการคุมกำเนิดอย่างเดียว...


การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด - การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดต้องทำอย่างไร? เราเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแล...


วิดีทัศน์ ตำบลต้นแบบระยะยาว

วิดีทัศน์ ตำบลต้นแบบระยะยาว - นำเสนอวิดิทัศน์ ตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว.


สังคมสำคัญ ตอน ขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Part 1

สังคมสำคัญ ตอน ขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Part 1


การดูแลเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน

การดูแลเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน - บัญญัติ 10 ประการ การดูแลเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน อำนวยการผลิตโดย โรงพยาบาล...


โรคอ้วนลงพุง

โรคอ้วนลงพุง - เราเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยในทุกสิทธิ์การรักษา ไม่ว่าจะเป...


More การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Sites (click here to hide/see results)

More การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด