การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | Resource Center ศูนย์ ...

คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | Resource Center ศูนย์ ... หนังสือ

คูู่

คูู่ ไวนิวงานส่งเสริมสุขภาพผู้

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน : คณะพยาบาลศาสตร์ - เกี่ยว

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน : คณะพยาบาลศาสตร์ - เกี่ยว การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

คูู่

คูู่ B-2-c.jpg

ห้องสมุด

ห้องสมุด ผู้สูงอายุหรืออาจเรียกว่า

จิตสังคมผู้สูงอายุ:) | guntima iadchootong

จิตสังคมผู้สูงอายุ:) | guntima iadchootong วิธีการที่ผู้สูงอายุจะสร้าง

การ

การ ข้อจำากัดในการดูแลช่องปาก

การ

การ ปัญหาโรคในช่องปากของผู้ป่วย

More การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว mp4

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว mp4


สุดยอดผู้สูงอายุ 80 ปี ชีวีมีสุข

สุดยอดผู้สูงอายุ 80 ปี ชีวีมีสุข - เวลา 16.08 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปย...


วิดีทัศน์ ตำบลต้นแบบระยะยาว

วิดีทัศน์ ตำบลต้นแบบระยะยาว - นำเสนอวิดิทัศน์ ตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว.


สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

สูงวัยใส่ใจสุขภาพ - วัยทอง คือวัยที่จะต้องดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษ ทั้งการกิน และการออกกำลังกาย วีดีโอการ์ตูนนี้จะนำเสนอ หลักการดูแลตัวเองง่ายๆ ทั้งการกินอาหารว่าควรกินอย่างไร และ...


ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ


กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ตอนที่1

กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ตอนที่1


วัยสูงอายุ.flv

วัยสูงอายุ.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-1552.html.


สังคมสำคัญ ตอน ขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Part 1

สังคมสำคัญ ตอน ขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Part 1


2 2 การดูแลตนเองให้มีความสุขในวัยผู้สูงอายุ apple

2 2 การดูแลตนเองให้มีความสุขในวัยผู้สูงอายุ apple


ADs_วันผู้สูงอายุ[by PLB]

ADs_วันผู้สูงอายุ[by PLB]


More การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ppt

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด