การต่อกิ่ง

Search Media :
powered by

Relate Keyword for การต่อกิ่ง

Images (click here to hide/see results)

Wat

Wat

south-Dhutanga_473

south-Dhutanga_473

south-Dhutanga_499

south-Dhutanga_499

south-Dhutanga_470

south-Dhutanga_470

south-Dhutanga_477

south-Dhutanga_477

south-Dhutanga_407

south-Dhutanga_407

south-Dhutanga_489

south-Dhutanga_489

Nukleuz Photography - The man & The Fight for Hope

Nukleuz Photography - The man & The Fight for Hope

More การต่อกิ่ง

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การต่อกิ่ง

การต่อกิ่ง - "การต่อกิ่งจะต่างจากการติดตาตรงที่ การต่อกิ่งจะใช้กิ่งพันธุ์ดีที่มี...


การเสียบยอดมะม่วงทาบกิ่งมะม่วง C.1 (ยอดมะม่วงยักษ์มัน ต้นมะม่วงป่า)

การเสียบยอดมะม่วงทาบกิ่งมะม่วง C.1 (ยอดมะม่วงยักษ์มัน ต้นมะม่วงป่า) - วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการเสียบยอดมะม่วง (ยอดมะม่วงยักษ์มัน ต้นมะม่วง...


การต่อกิ่งชวนชม

การต่อกิ่งชวนชม - การต่อกิ่งชวนชม แบบเสียบลิ่มที่นิยม อัตราการติดสูง.


การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก

การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก - การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก.


การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก

การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก - กลุ่มที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ.


วิธีขยายพันธุ์มะม่วงโดยการทาบกิ่ง

วิธีขยายพันธุ์มะม่วงโดยการทาบกิ่ง - มะม่วง ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย สาม...


การขยายพันธ์ุพืชโดยการตอนกิ่ง การทาบกิ่ง การต่อกิ่ง

การขยายพันธ์ุพืชโดยการตอนกิ่ง การทาบกิ่ง การต่อกิ่ง - มาชมกันคะว่า เทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนั้น ทำได้อย่างไร?...


การขยายพันธุ์น้อยหน่า ด้วยกันต่อกิ่ง 4 วิธี.โดย.อาจารย์ เรื่องศักดิ์ กมขุนทด

การขยายพันธุ์น้อยหน่า ด้วยกันต่อกิ่ง 4 วิธี.โดย.อาจารย์ เรื่องศักดิ์ กมขุนทด - 1 ต่อกิ่งด้วยการผ่าลิ่ม 2 การต่อกิ่งแบบฝานบวบ 3 การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือ...


การทาบกิ่งมะม่วง(GRAFTING)

การทาบกิ่งมะม่วง(GRAFTING) - การขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่งมะม่วง โดย ใช้พันธุ์ที่เราต้องการ มาทาบก...


เกษตรไทยไอดอล ตอน ทาบกิ่งมะม่วง 14 กันยายน 2558

เกษตรไทยไอดอล ตอน ทาบกิ่งมะม่วง 14 กันยายน 2558


ลำไยมือหนึ่ง การต่อกิ่งลำไย

ลำไยมือหนึ่ง การต่อกิ่งลำไย


การต่อกิ่งมะม่วง AG 56

การต่อกิ่งมะม่วง AG 56


การต่อกิ่งแบบเข้าลิ้น

การต่อกิ่งแบบเข้าลิ้น - การต่อกิ่งแบบเข้าลิ้น.


ต่อกิ่ง เสียบยอด ติดตา มะนาวบนต้นตอมะสัง 3/3 (ติดยอดแล้ว)

ต่อกิ่ง เสียบยอด ติดตา มะนาวบนต้นตอมะสัง 3/3 (ติดยอดแล้ว) - ผ่านไป 30 กว่าวันของการทำ ต่อกิ่ง เสียบยอด ติดตา มะนาวบนต้นตอมะสัง ตอนน...


การเสียบกิ่งมะนาวบนตอมะขวิด.แม่โจ้63

การเสียบกิ่งมะนาวบนตอมะขวิด.แม่โจ้63 - เทคนิคการขยายพันธุ์มะนาวบนต้นตอมะขวิด.


การเสียบยอดและการทาบกิ่งมะม่วง

การเสียบยอดและการทาบกิ่งมะม่วง


มะขามเปรี้ยวยักษ์ การทาบกิ่ง เสียบยอด ฝานบวบ โทร.0819846526

มะขามเปรี้ยวยักษ์ การทาบกิ่ง เสียบยอด ฝานบวบ โทร.0819846526


วิธีทาบกิ่งทุเรียนเพื่อเปลี่ยนสายพันธุ์

วิธีทาบกิ่งทุเรียนเพื่อเปลี่ยนสายพันธุ์ - คุณลุงแฉล้ม เวชสรรเสริญ ชาวสวน ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี ผู้เชี่ยวชา...


วิธีการต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม  by ส ช

วิธีการต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม by ส ช - คำอธิบาย.


เรื่อง เทคนิคการติดตาต่อกิ่งและทาบกิ่งไม้ผลเพื่อการค้า

เรื่อง เทคนิคการติดตาต่อกิ่งและทาบกิ่งไม้ผลเพื่อการค้า


More การต่อกิ่ง

Google+ (click here to hide/see results)