การต่อกิ่ง

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

grafting - MyFirstBrain.

grafting - MyFirstBrain. ต้นที่นำกิ่งพันธุ์มาเสียบ

การทาบกิ่ง | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธยมศึกษา และ ...

การทาบกิ่ง | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธยมศึกษา และ ... การทาบกิ่ง

ต่อกิ่งแบบ เสียบลิ่ม | บ้าน

ต่อกิ่งแบบ เสียบลิ่ม | บ้าน ต่อกิ่งแบบ เสียบลิ่ม

การต่อกิ่ง | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธยมศึกษา และ ...

การต่อกิ่ง | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธยมศึกษา และ ... จาก

วิธีติดตาต่อกิ่ง (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) - อ่าน

วิธีติดตาต่อกิ่ง (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) - อ่าน วิธีติดตาต่อกิ่ง,

ขั้น

ขั้น การต่อกิ่งหรือเปลี่ยนยอด

การเสียบยอด | โรงเรียน

การเสียบยอด | โรงเรียน การเสียบยอด

127.jpg

127.jpg การต่อกิ่ง

More การต่อกิ่ง

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การต่อกิ่งแบบเข้าลิ้น

การต่อกิ่งแบบเข้าลิ้น - การต่อกิ่งแบบเข้าลิ้น.


การต่อกิ่ง.asf

การต่อกิ่ง.asf


การขยายพันธ์ุพืชโดยการตอนกิ่ง การทาบกิ่ง การต่อกิ่ง

การขยายพันธ์ุพืชโดยการตอนกิ่ง การทาบกิ่ง การต่อกิ่ง - มาชมกันคะว่า เทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนั้น ทำได้อย่างไร? ไม้ชนิดใดเหมาะกับการขยายพันธุ์แบบไหน? การเลือกกิ่งพันธ์ุที่เหมาะสมพิจารณาจากอะไร?


การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก

การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก - การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก.


การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก

การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก - กลุ่มที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ.


การต่อกิ่งชวนชม

การต่อกิ่งชวนชม - การต่อกิ่งชวนชม แบบเสียบลิ่มที่นิยม อัตราการติดสูง.


การต่อกิ่งแบบเสียบข้าง

การต่อกิ่งแบบเสียบข้าง - การต่อกิ่งแบบเสียบข้าง.


การต่อกิ่ง

การต่อกิ่ง - "การต่อกิ่งจะต่างจากการติดตาตรงที่ การต่อกิ่งจะใช้กิ่งพันธุ์ดีที่มีหลายตา" การต่อกิ่ง มี 3 วิธี คือ 1)การต่อกิ่งแบบต่อยอด (ใช้กับต้นตอที่ไม่สามารถลอกเปลือกได...


ลำไยมือหนึ่ง การต่อกิ่งลำไย

ลำไยมือหนึ่ง การต่อกิ่งลำไย


การต่อกิ่ง แบบเสียบยอด

การต่อกิ่ง แบบเสียบยอด


การต่อกิ่งมะม่วง AG 56

การต่อกิ่งมะม่วง AG 56


การเสียบกิ่งชวนชม แบบนั่งแท่น ตอนที่1

การเสียบกิ่งชวนชม แบบนั่งแท่น ตอนที่1 - จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผุ้สนใจในการปลุกเลี้ยงชวนชม แสดงขั้นตอนการเสียบกิ่ง เปลี่ยนสีใหม่ที่สวยงามขี้น เป้นบริการหลังการขาย ของทางสวนแก้ววิชิตครับ สนใจเยี่ย...


การต่อกิ่งแบบเสียบข้าง ม 5l4

การต่อกิ่งแบบเสียบข้าง ม 5l4 - การต่อกิ่งแบบเสียบข้างจัดทำโดยนักเรียนชั้น ม. 5/4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ.


การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม

การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม - การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม.


การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม

การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม - สาขาเกษตรศาสตร์ คบ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาขายพันธุ์พืช.


การต่อกิ่งแบบเสียบข้าง 5/3 สช.

การต่อกิ่งแบบเสียบข้าง 5/3 สช. - การสาธิตการขยายพันธุ์พืช การต่อกิ่งแบบเสียบข้าง โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เลขที่ 44 ,45 ,46 ,48 และ 49.


การเสียบยอดมะนาว (ในกรณีที่มียอดพันธุ์ดีจำกัด)

การเสียบยอดมะนาว (ในกรณีที่มียอดพันธุ์ดีจำกัด) - เป็นการเสียบยอดมะนาว ในกรณีที่มียอดพันธุ์อย่างจำกัด ไม่ใช่ไปขโมยมาอย่างที่บอกนะครับ แต่ก็เอาเหอะบางคนอาจจะไปขโมยมา 55.


การต่อกิ่งแบบเสียบข้าง 5/10 รร สตรีชัยภูมิ

การต่อกิ่งแบบเสียบข้าง 5/10 รร สตรีชัยภูมิ - การต่อกิ่งแบบเสียบข้าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 รร สตรีชัยภูมิ.


5/5 การต่อกิ่งแบบฝานบวบ ST57

5/5 การต่อกิ่งแบบฝานบวบ ST57


ST "5/5" การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม

ST "5/5" การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม - ST "5/5" การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม เสนอ คุณครู อิศรา พบแก้ว น.ส วราภรณ์ งามกระบวน เลขที่ 6 น.ส นัดดา ชุ่มนาเสียว เลขที่ 40 น.ส จารุวรรณ พงษ์สุพรรณ์ เลขที่ 45 น....


More การต่อกิ่ง

Sites (click here to hide/see results)

More การต่อกิ่ง ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด