การทําบายศรี

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายของการใส่ชุดพิธีการในฐานะปี4 ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่รับขวัญน้องใหม่มาตลอด3ปี #พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ #อัตลักษณ์นิสิตมศว

ครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายของการใส่ชุดพิธีการในฐานะปี4 ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่รับขวัญน้องใหม่มาตลอด3ปี #พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ #อัตลักษณ์นิสิตมศว
More การทําบายศรี

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ขั้นตอนการขึ้นตัวแม่บายศรีแม่สิบหก

ขั้นตอนการขึ้นตัวแม่บายศรีแม่สิบหก


ตัวแม่บายศรีพญานาค24/62

ตัวแม่บายศรีพญานาค24/62 - พับใบตองแบบยกยอหลายชั้นพร้อมกระหนกประกอบเป็นตัวแม่สำหรับเข้าตัวบา...


กรวยจีบ27/62

กรวยจีบ27/62 - พับใบตองเป็นจีบพีททเย็บเรียงกันพับม้วนเป็นกรวยสำหรับใช้ในพานบายศร...


ขั้นตอนการม้วนลูกบายศรี

ขั้นตอนการม้วนลูกบายศรี


การทำดอกไม้บายศรี ตอนที่ 2

การทำดอกไม้บายศรี ตอนที่ 2


จัดทำบายศรีพยานาค

จัดทำบายศรีพยานาค - จัดทำบายศรีพยานาค.


งานบายศรี  ร้านธนพร  tanapol_flower

งานบายศรี ร้านธนพร tanapol_flower - เพลง สุดใจ พงษ์สิทธิ์ บายศรีสวย ๆ.


ตัวลูกบายศรียกยอ11/62

ตัวลูกบายศรียกยอ11/62 - ตัวลูกบายศรียกยอเป็นตัวลูกบายศรีที่พับกลีบน้ิวมือนางเก็บชายก่อนแล...


การทำดอกไม้บายศรี ตอนที่ 1

การทำดอกไม้บายศรี ตอนที่ 1


ทำบายศรีสู่ขวัญสวยมาก

ทำบายศรีสู่ขวัญสวยมาก - สืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ประธานวีดีโอการขับเคลื่อนเผยแผ่พระพุ...


ทำบายศรีสู่ขวัญสวยมาก

ทำบายศรีสู่ขวัญสวยมาก - สืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ประธานวีดีโอการขับเคลื่อนเผยแผ่พระพุ...


ขั้นตอนการปั่นกรวยบายศรี

ขั้นตอนการปั่นกรวยบายศรี


การทำดอกไม้บายศรี ตอนที่ 3

การทำดอกไม้บายศรี ตอนที่ 3


ขั้นตอนการประกอบและตกแต่งบายศรีเทพ

ขั้นตอนการประกอบและตกแต่งบายศรีเทพ


การทำบายศรี บธ.บ3.9กข

การทำบายศรี บธ.บ3.9กข - วิดีโอสื่อการสอนการทำบายศรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย โดย นักศึกษาช...


การทำบายศรี

การทำบายศรี


ขั้นตอนการประกอบบายศรีหลัก 5 ชั้น

ขั้นตอนการประกอบบายศรีหลัก 5 ชั้น


การจัดพานบายศรีสู่ขวัญ

การจัดพานบายศรีสู่ขวัญ - วันสงกรานต์.


ขั้นตอนการประกอบและตกแต่งบายศรีพรหม

ขั้นตอนการประกอบและตกแต่งบายศรีพรหม


การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ3/62 "การพับกลีบกรวย"

การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ3/62 "การพับกลีบกรวย" - วีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียนการประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ เรื่องที่...


More การทําบายศรี

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด