การทําบายศรี

Search Media :
powered by

Relate Keyword for การทําบายศรี

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น - การทำบายศรี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น - การทำบายศรี - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2.


ขั้นตอนการขึ้นตัวแม่บายศรีแม่สิบหก

ขั้นตอนการขึ้นตัวแม่บายศรีแม่สิบหก


การเย็บแบบกลีบบัว

การเย็บแบบกลีบบัว - สามารถใช้ตกแต่งบายศรี.


การทำบายศรี

การทำบายศรี


การทำดอกไม้บายศรี ตอนที่ 2

การทำดอกไม้บายศรี ตอนที่ 2


แมงดายอดบายศรี

แมงดายอดบายศรี


การเข้าตัวแม่บายศรี

การเข้าตัวแม่บายศรี - วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อสาธิตขั้นตอนการเข้าตัวแม่บายศรี เป็นส่วนหนึ...


การทำบายศรี

การทำบายศรี - การทำลูกบายศรีและขั้นตอนการประกอบแม่บายศรี จัดทำทำคลิปนี้เพราะมีคว...


ขั้นตอนการประกอบและตกแต่งบายศรีพรหม

ขั้นตอนการประกอบและตกแต่งบายศรีพรหม


สกู๊ป การทำบายศรีจากใบตอง

สกู๊ป การทำบายศรีจากใบตอง


สาธิต การทำบายศรีต้นกดเบ้า (แบบโบราณ),(ตอน1ยังไม่ได้ตกแต่ง)

สาธิต การทำบายศรีต้นกดเบ้า (แบบโบราณ),(ตอน1ยังไม่ได้ตกแต่ง) - วิธีการสาธิตการทำบายศรีต้นกดเบ้า แบบโบราณ แผนกคหกรรมศาสตร์ สาขางาน...


การทำบายศรี บธ.บ3.9กข

การทำบายศรี บธ.บ3.9กข - วิดีโอสื่อการสอนการทำบายศรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย โดย นักศึกษาช...


บายศรีปากชาม (วิธีทำ -การม้วนตัวบายศรี การห่มบายศรี และการประกอบบายศรี)

บายศรีปากชาม (วิธีทำ -การม้วนตัวบายศรี การห่มบายศรี และการประกอบบายศรี) - สั้นๆ ง่ายๆ แต่ได้ใจความนะคะ แสดงการม้วนตัวบายศรี การห่มบายศรี และกา...


ขั้นตอนการม้วนลูกบายศรี

ขั้นตอนการม้วนลูกบายศรี


ขั้นตอนการปั่นกรวยบายศรี

ขั้นตอนการปั่นกรวยบายศรี


ไทยท้าทาย EP 43 : ท้าทำบายศรีเข้าประกวดงานประเพณีบุญเดือน6

ไทยท้าทาย EP 43 : ท้าทำบายศรีเข้าประกวดงานประเพณีบุญเดือน6 - ไทยท้าทาย EP 43 : ท้าทำบายศรีเข้าประกวดงานประเพณีบุญเดือน6 รายการเรียลริ...


ขั้นตอนการประกอบและตกแต่งบายศรีเทพ

ขั้นตอนการประกอบและตกแต่งบายศรีเทพ


บายศรีสู่ขวัญสู่วัฒนธรรมแดนอีสาน

บายศรีสู่ขวัญสู่วัฒนธรรมแดนอีสาน


สาธิต การทำบายศรีต้นกดเบ้า แบบโบราณ (ต่อจากตอน1),(ตอน2การตกแต่งและประกอบ เสร็จสมบรูณ์)

สาธิต การทำบายศรีต้นกดเบ้า แบบโบราณ (ต่อจากตอน1),(ตอน2การตกแต่งและประกอบ เสร็จสมบรูณ์) - ตอนนี้ต่อจากต่อ1 ของขั้นตอนการตกแต่งและประกอบ อย่างเสร็จสมบรูณ์ ผู้ส...


การประดิษฐ์กรวยบายศรีผ้า 4/16

การประดิษฐ์กรวยบายศรีผ้า 4/16 - การพับกรวยบายศรีผ้า วีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียนการประดิษฐ์บายศรีจาก...


More การทําบายศรี

Google+ (click here to hide/see results)