การทําปุ๋ยหมักจากใบไม้

Search Media :
powered by

Relate Keyword for การทําปุ๋ยหมักจากใบไม้

Images (click here to hide/see results)

ฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร – การทำปุ๋ยหมัก ...

ฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร – การทำปุ๋ยหมัก ... วัสดุที่ดีสำหรับทำปุ๋ยหมัก

ถาม

ถาม การทำปุ๋ยหมักจากเศษผักใน

ดอกเหงื่อ เพื่อแผ่นดิน(copy): วิธี

ดอกเหงื่อ เพื่อแผ่นดิน(copy): วิธี สูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยหมัก...จากใบไม้แห้ง... | บ้านสวนพอเพียง

ปุ๋ยหมัก...จากใบไม้แห้ง... | บ้านสวนพอเพียง หาที่ ทำกองปุ๋ยที่เหมาะสม.

ลด

ลด กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ความจำเป็นของการผลิตปุ๋ย

โครงการปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ ใบไม้ ใบหญ้า : โดย บ้านสารจอดร่องกลอง

โครงการปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ ใบไม้ ใบหญ้า : โดย บ้านสารจอดร่องกลอง 2816x2112

บ้านจะน่าอยู่ยิ่งขึ้น ... ถ้าทุกคนช่วยกันลดขยะบ้าน ลดขยะใจ ด้วย

บ้านจะน่าอยู่ยิ่งขึ้น ... ถ้าทุกคนช่วยกันลดขยะบ้าน ลดขยะใจ ด้วย การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้

More การทําปุ๋ยหมักจากใบไม้

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง [VCD PAL].mpg

ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง [VCD PAL].mpg - เป็นการกำจัดเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานและการประกอบอาหาร ลดขยะลดปัญหาโลกร้อน.


การทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ 4

การทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ 4 - นำเสนอโดย. ท.ทิวเทือกเขา http://www.kasetsomboon.org บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อการศึกษา สืบเนื่องมาจากมี ผู้ที่รับชมวีดีโอนี้แล้ว เข้...


ปุ๋ยอินทรีย์ วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 (แบบไม่ต้องพลิกกลับกอง)

ปุ๋ยอินทรีย์ วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 (แบบไม่ต้องพลิกกลับกอง) - นวัตกรรมใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ต้องพลิกกลับกอง "วิศวกรรมแม่โจ้ 1" ทางออกใหม่ของเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหายุ่งยากในการพลิกกลับกองปุ๋ย ...


ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง.mp4

ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง.mp4 - สาวออฟฟิต จากสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ช่วยกันกำจัดขยะเศษอาหารโดยนำไปหมักทำปุ๋ย บนอาคารชั้น 3 วิธีการแสนจะง่าย นำใบไม้แห้งใส่กระบะ วงบ่อ หรือตะกร้าพลาสติก ให้เกิ...


การทำปุ๋ยจากใบไม้ V2

การทำปุ๋ยจากใบไม้ V2


ปุ๋ยหมักอินทรีย์ใบไม้แห้ง.mp4

ปุ๋ยหมักอินทรีย์ใบไม้แห้ง.mp4


วิธีการทำปุ่ยหมักชีวภาพแบบแห้ง.mp4

วิธีการทำปุ่ยหมักชีวภาพแบบแห้ง.mp4 - อ.ดร. อรอุ.


การหมักปุ๋ยอินทรีย์.flv

การหมักปุ๋ยอินทรีย์.flv - มาดูการอธิบายหลักการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เป็นแบบ Video เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นครับ.


ชุมชนต้นแบบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ชุมชนต้นแบบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - ขอขอบคุณ - มูลนิธิโครงการหลวง - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) - มหาวิทยาลัยแม่โจ้.


การทำปุ๋ยอินทรีย์ วิศวกรรมแม่โจ้1

การทำปุ๋ยอินทรีย์ วิศวกรรมแม่โจ้1 - โดยปกติหลังฤดูการเก็บเกี่ยว เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรเช่น ฟางข้าว ข้าวโพด ฯลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย ซึ่งทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และยังส่งผลต่อ...


SARADEELANNA ตอนทำปุ๋ยจากใบไม้ พืชแห้ง

SARADEELANNA ตอนทำปุ๋ยจากใบไม้ พืชแห้ง - ปุ๋ยหมักแบบกองไม่พลิกกลับ สูตรแม่โจ้ 1 รายการสาระดีลานนา ทาง สทท 11 เชียงใหม่.


ปุ๋ยชีวภาพ ส่วนผสม  มูลวัวตากแห้ง ฟางข้าว เชื้อจุลินทรีย์ EM และกากน้ำตาล หมักทิ้งไว้ 1 เดือน

ปุ๋ยชีวภาพ ส่วนผสม มูลวัวตากแห้ง ฟางข้าว เชื้อจุลินทรีย์ EM และกากน้ำตาล หมักทิ้งไว้ 1 เดือน


เทคนิคทำปุ๋ยหมักดิน_อ.กมล พรหมมาก

เทคนิคทำปุ๋ยหมักดิน_อ.กมล พรหมมาก - เทคนิคทำปุ๋ยหมักดิน เป็นวิธีการทำปุ๋ยหมักปแบบง่ายๆ โดยการนำเศษหญ้าวัชพืชต่างที่เราถากออกมาหมักรวมกันหน้าดิน ทำไว้ในพื้นที่แปลงไม่ต้องขนย้ายไกล โดย อ.กมล พรหม...


ปุ๋ยหมักไม่กลับกองแม่โจ้1

ปุ๋ยหมักไม่กลับกองแม่โจ้1 - มาดูวิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่ทำได้ปริมาณมากที่ง่ายที่สุด ปุ๋ยหมักอินทรีย์สูตรวิศวกรรมแม่โจ้1.


น้ำหมักสะเดาไล่แมลง

น้ำหมักสะเดาไล่แมลง - น้ำหมักสะเดาไล่แมลง โดยกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนบ้านดอนเวียงจันทร์.


ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง

ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง - Maejo innovation.


More การทําปุ๋ยหมักจากใบไม้

Sites (click here to hide/see results)

More การทําปุ๋ยหมักจากใบไม้ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต

ป้ายเว็ปยอดฮิต