การทําปุ๋ยหมักจากใบไม้

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง [VCD PAL].mpg

ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง [VCD PAL].mpg - เป็นการกำจัดเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานและการประกอบอาหาร ลดขยะ...


การทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ 4

การทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ 4 - นำเสนอโดย. ท.ทิวเทือกเขา http://www.kasetsomboon.org บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ...


ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง.mp4

ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง.mp4 - สาวออฟฟิต จากสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ช่วยกันกำจัดขยะเศษอาหารโดยนำไปหมั...


การทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ 1

การทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ 1 - นำเสนอโดย. ท.ทิวเทือกเขา http://www.kasetsomboon.org บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ...


ปุ๋ยอินทรีย์ วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 (แบบไม่ต้องพลิกกลับกอง)

ปุ๋ยอินทรีย์ วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 (แบบไม่ต้องพลิกกลับกอง) - นวัตกรรมใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ต้องพลิก...


ปุ๋ยหมักอินทรีย์ใบไม้แห้ง.mp4

ปุ๋ยหมักอินทรีย์ใบไม้แห้ง.mp4


การทำปุ๋ยใบไม้

การทำปุ๋ยใบไม้ - สำนักงานเขตหลักสี่ ขอเสนอ "การทำปุ๋ยใบ้ไม้" หลังจากชมวีดีโอแล้ว ขอเชิ...


ชุมชนต้นแบบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ชุมชนต้นแบบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - ขอขอบคุณ - มูลนิธิโครงการหลวง - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การม...


ปุ๋ยหมักไม่กลับกองแม่โจ้1

ปุ๋ยหมักไม่กลับกองแม่โจ้1 - มาดูวิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่ทำได้ปริมาณมากที่ง่ายที่สุด ปุ๋ยหม...


การทำปุ๋ยจากใบไม้ V2

การทำปุ๋ยจากใบไม้ V2


ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง

ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง - Maejo innovation.


การทำปุ๋ยยูเรียน้ำ

การทำปุ๋ยยูเรียน้ำ - อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ สาธิตการทำปุ๋ยยูเรียน้ำแก่ผู้นำชุมชน อ.เชียงแส...


วิธีการทำปุ่ยหมักชีวภาพแบบแห้ง.mp4

วิธีการทำปุ่ยหมักชีวภาพแบบแห้ง.mp4 - อ.ดร. อรอุ.


การทำปุ๋ยอินทรีย์ วิศวกรรมแม่โจ้1

การทำปุ๋ยอินทรีย์ วิศวกรรมแม่โจ้1 - โดยปกติหลังฤดูการเก็บเกี่ยว เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะกำจัดเศษวัสดุทางกา...


น้ำหมักสะเดาไล่แมลง

น้ำหมักสะเดาไล่แมลง - น้ำหมักสะเดาไล่แมลง โดยกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ความร...


More การทําปุ๋ยหมักจากใบไม้

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด