การทําปุ๋ยหมักจากใบไม้

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร – การทำปุ๋ยหมัก ...

ฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร – การทำปุ๋ยหมัก ... วัสดุที่ดีสำหรับทำปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยหมัก...จากใบไม้แห้ง... | บ้านสวนพอเพียง

ปุ๋ยหมัก...จากใบไม้แห้ง... | บ้านสวนพอเพียง หาที่ ทำกองปุ๋ยที่เหมาะสม.

ลด

ลด กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง

ดอกเหงื่อ เพื่อแผ่นดิน(copy): วิธี

ดอกเหงื่อ เพื่อแผ่นดิน(copy): วิธี สูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์

หมู่บ้านพอ: การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง จากเกษตรฯ แม่

หมู่บ้านพอ: การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง จากเกษตรฯ แม่ การเจาะกองปุ๋ยเพื่อให้น้ำแก่

ปุ๋ยหมัก...กองที่สี่... | บ้านสวนพอเพียง

ปุ๋ยหมัก...กองที่สี่... | บ้านสวนพอเพียง ใช้ปุ๋ยที่หมักแล้วเติม

ถาม

ถาม การทำปุ๋ยหมักจากเศษผักใน

ปุ๋ยหมัก...จากใบไม้แห้ง... | บ้าน

ปุ๋ยหมัก...จากใบไม้แห้ง... | บ้าน อีกรูป เอาเศษใบไม้มาวางบนอีก

More การทําปุ๋ยหมักจากใบไม้

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง [VCD PAL].mpg

ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง [VCD PAL].mpg - เป็นการกำจัดเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานและการประกอบอาหาร ลดขยะลดปัญหาโลกร้อน.


การทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ 4

การทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ 4 - นำเสนอโดย. ท.ทิวเทือกเขา http://www.kasetsomboon.org บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อการศึกษา สืบเนื่องมาจากมี ผู้ที่รับชมวีดีโอนี้แล้ว เข้...


การทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ 1

การทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ 1 - นำเสนอโดย. ท.ทิวเทือกเขา http://www.kasetsomboon.org บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อการศึกษา สืบเนื่องมาจากมี ผู้ที่รับชมวีดีโอนี้แล้ว เข้...


ปุ๋ยอินทรีย์ วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 (แบบไม่ต้องพลิกกลับกอง)

ปุ๋ยอินทรีย์ วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 (แบบไม่ต้องพลิกกลับกอง) - นวัตกรรมใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ต้องพลิกกลับกอง "วิศวกรรมแม่โจ้ 1" ทางออกใหม่ของเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหายุ่งยากในการพลิกกลับกองปุ๋ย ...


ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง.mp4

ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง.mp4 - สาวออฟฟิต จากสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ช่วยกันกำจัดขยะเศษอาหารโดยนำไปหมักทำปุ๋ย บนอาคารชั้น 3 วิธีการแสนจะง่าย นำใบไม้แห้งใส่กระบะ วงบ่อ หรือตะกร้าพลาสติก ให้เกิ...


การทำปุ๋ยจากใบไม้ V2

การทำปุ๋ยจากใบไม้ V2


การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ - สอนการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ.


ชุมชนต้นแบบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ชุมชนต้นแบบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - ขอขอบคุณ - มูลนิธิโครงการหลวง - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) - มหาวิทยาลัยแม่โจ้.


วิธีการทำปุ่ยหมักชีวภาพแบบแห้ง.mp4

วิธีการทำปุ่ยหมักชีวภาพแบบแห้ง.mp4 - อ.ดร. อรอุ.


ปุ๋ยชีวภาพ ส่วนผสม  มูลวัวตากแห้ง ฟางข้าว เชื้อจุลินทรีย์ EM และกากน้ำตาล หมักทิ้งไว้ 1 เดือน

ปุ๋ยชีวภาพ ส่วนผสม มูลวัวตากแห้ง ฟางข้าว เชื้อจุลินทรีย์ EM และกากน้ำตาล หมักทิ้งไว้ 1 เดือน


ปุ๋ยหมักอินทรีย์ใบไม้แห้ง.mp4

ปุ๋ยหมักอินทรีย์ใบไม้แห้ง.mp4


การหมักปุ๋ยอินทรีย์.flv

การหมักปุ๋ยอินทรีย์.flv - มาดูการอธิบายหลักการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เป็นแบบ Video เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นครับ.


ปุ๋ยชีวภาพ รตอ สามารถ

ปุ๋ยชีวภาพ รตอ สามารถ


SARADEELANNA ตอนทำปุ๋ยจากใบไม้ พืชแห้ง

SARADEELANNA ตอนทำปุ๋ยจากใบไม้ พืชแห้ง - ปุ๋ยหมักแบบกองไม่พลิกกลับ สูตรแม่โจ้ 1 รายการสาระดีลานนา ทาง สทท 11 เชียงใหม่.


การทำปุ๋ยอินทรีย์ วิศวกรรมแม่โจ้1

การทำปุ๋ยอินทรีย์ วิศวกรรมแม่โจ้1 - โดยปกติหลังฤดูการเก็บเกี่ยว เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรเช่น ฟางข้าว ข้าวโพด ฯลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย ซึ่งทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และยังส่งผลต่อ...


ปุ๋ยหมักไม่กลับกองแม่โจ้1

ปุ๋ยหมักไม่กลับกองแม่โจ้1 - มาดูวิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่ทำได้ปริมาณมากที่ง่ายที่สุด ปุ๋ยหมักอินทรีย์สูตรวิศวกรรมแม่โจ้1.


น้ำหมักสะเดาไล่แมลง

น้ำหมักสะเดาไล่แมลง - น้ำหมักสะเดาไล่แมลง โดยกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนบ้านดอนเวียงจันทร์.


ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง

ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง - Maejo innovation.


More การทําปุ๋ยหมักจากใบไม้

Sites (click here to hide/see results)

More การทําปุ๋ยหมักจากใบไม้ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

ป้ายเว็ปยอดฮิต