การประกวด อสม.ดีเด่น

Search Media :
powered by

Relate Keyword for การประกวด อสม.ดีเด่น

Images (click here to hide/see results)

นวัตกรรม อสม.และการประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดชัยภูมิ

นวัตกรรม อสม.และการประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดชัยภูมิ ดีเด่นระบอำเภอเข้าประกวดผลงาน

สำนัก

สำนัก ในการประกวดอสม.ดีเด่น

สำนัก

สำนัก ดีเด่นสาขาการส่งเสริมสุขภาพของ

ตัวแทน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดชัยภูมิ 10 สาขา เข้าร่วมประกวด อสม.ดี ...

ตัวแทน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดชัยภูมิ 10 สาขา เข้าร่วมประกวด อสม.ดี ... มีการจัดนิทรรศการ จากทั้ง

ศูนย์ข่าวพระอาทิตย์: ประกวด อสม. ดีเด่นระดับชาติ

ศูนย์ข่าวพระอาทิตย์: ประกวด อสม. ดีเด่นระดับชาติ ประกวด อสม. ดีเด่นระดับชาติ

ครอบครัวแก้วอาสา...อสม.ดีเด่นสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน - GotoKnow

ครอบครัวแก้วอาสา...อสม.ดีเด่นสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน - GotoKnow คณะกรรมการประกวดอสม.

ภาพกิจกรรม ประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

ภาพกิจกรรม ประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ... ภาพกิจกรรม ที่นี่

กลุ่ม

กลุ่ม การประกวดและคัดเลือก อสม.

More การประกวด อสม.ดีเด่น

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การประกวด อสม. ดีเด่น ระดับชาติ 24/2/57

การประกวด อสม. ดีเด่น ระดับชาติ 24/2/57


ประกวดอสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2554

ประกวดอสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2554


ประกวด อสม.ดีเด่นระดับโซน

ประกวด อสม.ดีเด่นระดับโซน


ประกวด อสม.อำเภอลืออำนาจ

ประกวด อสม.อำเภอลืออำนาจ


การประกวด อสม.ดีเด่น 2555

การประกวด อสม.ดีเด่น 2555


ประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต 9 ม.ค.2556

ประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต 9 ม.ค.2556


ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ 2557

ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ 2557


ประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 13 ธ.ค.2556

ประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 13 ธ.ค.2556


ประกวด อสม.ดีเด่น 4ธ.ค.2555

ประกวด อสม.ดีเด่น 4ธ.ค.2555


ประกวด อสม.ดีเด่นระดับโซน 6 ธ.ค.2555

ประกวด อสม.ดีเด่นระดับโซน 6 ธ.ค.2555


ประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น ๒๕๕๒

ประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น ๒๕๕๒


อสม.ดีเด่นอุทัยธานี

อสม.ดีเด่นอุทัยธานี


งานเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่นตำบลวังหลวง ปี 2557

งานเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่นตำบลวังหลวง ปี 2557


อสม ดีเด่น57

อสม ดีเด่น57


จ.นราธิวาส ร่วมประกวด อสม. ดีเด่นประจำปี

จ.นราธิวาส ร่วมประกวด อสม. ดีเด่นประจำปี


พิธีมอบใบประกาศ อสม.ดีเด่นปี 2554

พิธีมอบใบประกาศ อสม.ดีเด่นปี 2554


ประกวด อสม ดีเด่นระดับเขต 27ม ค 2554 ณ มหาวิทยาลัยอีสาน จ ขอนแก่น 6

ประกวด อสม ดีเด่นระดับเขต 27ม ค 2554 ณ มหาวิทยาลัยอีสาน จ ขอนแก่น 6


คัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับชาติ (01).MPG

คัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับชาติ (01).MPG


บรรยากาศการประกวด รพ.สต. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2556 รพ.สต.บ้านเขาเพดาน จังหวัดตรัง

บรรยากาศการประกวด รพ.สต. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2556 รพ.สต.บ้านเขาเพดาน จังหวัดตรัง


รับการประเมิน อสม.ดีเด่นระดับชาติ

รับการประเมิน อสม.ดีเด่นระดับชาติ


More การประกวด อสม.ดีเด่น

Google+ (click here to hide/see results)