การร้อยมาลัยตุ้ม

Search Media :
powered by

Relate Keyword for การร้อยมาลัยตุ้ม

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มาลัยตุ้ม

มาลัยตุ้ม


มาลัยตุ้มดอกพุด46/62

มาลัยตุ้มดอกพุด46/62 - วิดิทัศน์ชุดการเรียนการประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ ประดิษฐ์มาลัยตุ้ม...


มาลัยตุ้มกุหลาบ23/62

มาลัยตุ้มกุหลาบ23/62 - ปลิดกลีบกุหลาบพับจับจีบร้อยลงเข็มร้อยมาลัยหรือลวดประดิษฐ์ดอกไม้ร้...


Eco korat ร้อยมาลัยตุ้มจัดช้อดอกไม้

Eco korat ร้อยมาลัยตุ้มจัดช้อดอกไม้


019B+6210158+ก+สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ การร้อยมาลัยซีก+vocp6+dl57t2

019B+6210158+ก+สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ การร้อยมาลัยซีก+vocp6+dl57t2


มาลัยซีกดอกพุด45/62

มาลัยซีกดอกพุด45/62 - วิดีทัศน์ชุดการเรียนการประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ การร้อยมาซีกดอกพุด...


การร้อยมาลัยโดย..ครูปรานอม

การร้อยมาลัยโดย..ครูปรานอม - การร้อยมาลัย.


มาลัยกุหลาบ22/62

มาลัยกุหลาบ22/62 - ปลิดกลีบดอกกุหลาบนำมาจับจีบร้อยเป็นพวงมาลัย ใช้ประดับตกแต่งพานบายศ...


ขั้นตอนการร้อยมาลัยแบนลายขนมเปียกปูนสอดไส้

ขั้นตอนการร้อยมาลัยแบนลายขนมเปียกปูนสอดไส้ - สนใจเรียนร้อยมาลัยผ้าหรือสั่งซื้อผ้าแพรแก้วและอุปกรณ์ร้อยมาลัย อุป...


019A+6210158+ก+สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ การร้อยมาลัยซีก+vocp6+dl57t2

019A+6210158+ก+สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ การร้อยมาลัยซีก+vocp6+dl57t2


การทำมาลัยตุ้ม

การทำมาลัยตุ้ม - วิดีโอที่สร้างด้วยแอ็พ Socialcam: http://socialcam.com.


การร้อยมาลัยตุ้มไม่มีลาย 9 ชั้น

การร้อยมาลัยตุ้มไม่มีลาย 9 ชั้น


งานคอม  เรื่องการร้อยมาลัยกลม ศุภดา เเละ วริศรา

งานคอม เรื่องการร้อยมาลัยกลม ศุภดา เเละ วริศรา - เสนอ ครูละออง.


103+910+p6+P6wor-550126_A+การร้อยมาลัยซีก+ตัวอย่างมาลัย อุปกรณ์ร้อยมาลัย เช่น กุหลาบ มะลิ

103+910+p6+P6wor-550126_A+การร้อยมาลัยซีก+ตัวอย่างมาลัย อุปกรณ์ร้อยมาลัย เช่น กุหลาบ มะลิ


019C+6210158+ก+สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ การร้อยมาลัยซีก+vocp6+dl57t2

019C+6210158+ก+สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ การร้อยมาลัยซีก+vocp6+dl57t2


มาลัยผ้าแพรแก้ว

มาลัยผ้าแพรแก้ว - http://www.facebook.com/NylonFabric?ref=hl.


มาลัย

มาลัย - วิธีขั้นตอนการร้อยมาลัยมือถือแบบราวๆคับ.....


วิชาเลือกเสรี"ร้อยมาลัยซีก"

วิชาเลือกเสรี"ร้อยมาลัยซีก" - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) วิทยากรโดยอาจารย์สล...


งานเครื่องสด อบรมการร้อยมาลัยซีกโคมญี่ปุ่น ของกลุ่มเรือนพิกุลแก้ว ชมรมพิพิธยาม

งานเครื่องสด อบรมการร้อยมาลัยซีกโคมญี่ปุ่น ของกลุ่มเรือนพิกุลแก้ว ชมรมพิพิธยาม - งานเครื่องสด อบรมการร้อยมาลัยซีกโคมญี่ปุ่น ของกลุ่มเรือนพิกุลแก้ว...


การร้อยพวงมาลัยจากกระดาษ

การร้อยพวงมาลัยจากกระดาษ - ความสามารถพิเศษ ในการสร้างสรรค์สิ่งที่อยู่รอบๆตัวให้เกิดประโยชน์สู...


More การร้อยมาลัยตุ้ม

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)