การลงทะเบียนครุภัณฑ์โรงเรียน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การลงทะเบียนครุภัณฑ์(แท็บเล็ต)ในระบบ OBEC E-Office

การลงทะเบียนครุภัณฑ์(แท็บเล็ต)ในระบบ OBEC E-Office


พัสดุโรงเรียน 10 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

พัสดุโรงเรียน 10 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุโรงเรียน 11 รายงานทะเบียนคุมทรัพย์สิน

พัสดุโรงเรียน 11 รายงานทะเบียนคุมทรัพย์สิน - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุโรงเรียน 1 ภาพรวมโปรแกรม

พัสดุโรงเรียน 1 ภาพรวมโปรแกรม - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุโรงเรียน 4 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เก่า/จ้างเหมา

พัสดุโรงเรียน 4 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เก่า/จ้างเหมา - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุโรงเรียน 2 จัดซื้อแบบตกลงราคา

พัสดุโรงเรียน 2 จัดซื้อแบบตกลงราคา - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


e-office 2557 งานครุภัณฑ์

e-office 2557 งานครุภัณฑ์ - การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office (งานครุภัณฑ์)...


พัสดุโรงเรียน 9 ทะเบียน/ประเภท/ชนิด

พัสดุโรงเรียน 9 ทะเบียน/ประเภท/ชนิด - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุโรงเรียน 8 เริ่มต้นทุกปีงบประมาณใหม่

พัสดุโรงเรียน 8 เริ่มต้นทุกปีงบประมาณใหม่ - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


ระบบครุภัณฑ์1

ระบบครุภัณฑ์1


ทุจริตครุภัณฑ์อาชีวะ 2

ทุจริตครุภัณฑ์อาชีวะ 2 - ทุจริตครุภัณฑ์อาชีวะ 2 ที่นี่ไทยพีบีเอส.


จัดทำข้อมูลฐานข้อมูล ie.vec.go.th ปี  2557

จัดทำข้อมูลฐานข้อมูล ie.vec.go.th ปี 2557 - ส่วนที่ต้องจัดทำเพิ่มเติม 1. ข้อมูลครุภัณฑ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ทั้งหมด...


พัสดุโรงเรียน 3 จ้างทำของใหม่ตกลงราคา

พัสดุโรงเรียน 3 จ้างทำของใหม่ตกลงราคา - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุโรงเรียน 7 เริ่มค้นบางปีงบประมาณใหม่

พัสดุโรงเรียน 7 เริ่มค้นบางปีงบประมาณใหม่ - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุโรงเรียน 5 ซื้อ/จ้างแบบอื่นๆ

พัสดุโรงเรียน 5 ซื้อ/จ้างแบบอื่นๆ - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


ระบบครุภัณฑ์2

ระบบครุภัณฑ์2


14_เบิกครุภัณฑ์

14_เบิกครุภัณฑ์


ป.ป.ท.ตรวจพิรุธงบสร้างสนามฟุตซอลภาคอีสาน-เหนือ

ป.ป.ท.ตรวจพิรุธงบสร้างสนามฟุตซอลภาคอีสาน-เหนือ - ธิดารัตน์ ษิณปักษา ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสรายงานว่า โครงการก่อสร้างสน...


ครุภัณฑ์สำรวจ

ครุภัณฑ์สำรวจ - ให้บริการ จำหน่ายและรับซ่อมครุภัณฑ์สำรวจทุกประเภท.


พัสดุ อปท. 25 ตัวอย่าง จัดจ้าง จ้างซ่อมครุภัณฑ์เก่า ตกลงราคา

พัสดุ อปท. 25 ตัวอย่าง จัดจ้าง จ้างซ่อมครุภัณฑ์เก่า ตกลงราคา - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียน พ.ด.1 และ...


More การลงทะเบียนครุภัณฑ์โรงเรียน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)