การลงทะเบียนครุภัณฑ์โรงเรียน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การลงทะเบียนครุภัณฑ์(แท็บเล็ต)ในระบบ OBEC E-Office

การลงทะเบียนครุภัณฑ์(แท็บเล็ต)ในระบบ OBEC E-Office


วิธีการลง e GP ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

วิธีการลง e GP ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง


พัสดุโรงเรียน 9 จัดซื้อ/จัดจ้าง ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สินเก็บไว้

พัสดุโรงเรียน 9 จัดซื้อ/จัดจ้าง ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สินเก็บไว้ - เป็นวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.05 อธิบาย...


พัสดุโรงเรียน 12 การตรวจสอบพัสดุประจำปี

พัสดุโรงเรียน 12 การตรวจสอบพัสดุประจำปี - เป็นวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.05 อธิบาย...


โครงการพิเศษ ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ โรงเรียนศรีพฤฒา

โครงการพิเศษ ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ โรงเรียนศรีพฤฒา - คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ โรงเรียนศรีพฤฒา จัดทำโด...


การลงทะเบียนรับหนังสือ OBEC E office

การลงทะเบียนรับหนังสือ OBEC E office


การลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า คืออะไร

การลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า คืออะไร


Load  แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข)

Load แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข) - แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข)...


พัสดุ อปท. 12 จัดทำบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง

พัสดุ อปท. 12 จัดทำบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียน พ.ด.1 และ...


พัสดุโรงเรียน 8 จัดซื้อ/จัดจ้าง ขั้นตอนที่ 2 โอนใบเสร็จลงทะเบียน

พัสดุโรงเรียน 8 จัดซื้อ/จัดจ้าง ขั้นตอนที่ 2 โอนใบเสร็จลงทะเบียน - เป็นวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.05 อธิบาย...


ฐานข้อมูล ระบบลงทะเบียนนักศึกษา

ฐานข้อมูล ระบบลงทะเบียนนักศึกษา


วิธีการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์แบบ FSN ง่ายๆและไม่ต้องเปิดหนังสือ

วิธีการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์แบบ FSN ง่ายๆและไม่ต้องเปิดหนังสือ - เทคนิคและวิธีการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์แบบ FSN (Federal Stock Number) ทั้งครุภัณฑ์สำนัก...


จัดทำข้อมูลฐานข้อมูล ie.vec.go.th ปี  2557

จัดทำข้อมูลฐานข้อมูล ie.vec.go.th ปี 2557 - ส่วนที่ต้องจัดทำเพิ่มเติม 1. ข้อมูลครุภัณฑ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ทั้งหมด...


พัสดุโรงเรียน 1 สอน/ติดตั้ง/แก้ปัญหา โปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ต

พัสดุโรงเรียน 1 สอน/ติดตั้ง/แก้ปัญหา โปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ต - เป็นวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.05 อธิบาย...


พัสดุโรงเรียน 7 จัดซื้อ/จัดจ้าง ขั้นตอนที่ 1 แก้ไขใบเสร็จ

พัสดุโรงเรียน 7 จัดซื้อ/จัดจ้าง ขั้นตอนที่ 1 แก้ไขใบเสร็จ - เป็นวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.05 อธิบาย...


สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 9 - การรับหนังสือจากภายนอก

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 9 - การรับหนังสือจากภายนอก - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


พัสดุโรงเรียน 10 จัดซื้อ/จัดจ้าง ขั้นตอนที่ 4 ทำรายงานขอซื้อ-ขอจ้าง

พัสดุโรงเรียน 10 จัดซื้อ/จัดจ้าง ขั้นตอนที่ 4 ทำรายงานขอซื้อ-ขอจ้าง - เป็นวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.05 อธิบาย...


พัสดุโรงเรียน 5 จัดซื้อ/จัดจ้าง ตอนที่ 1 จัดการระบบ

พัสดุโรงเรียน 5 จัดซื้อ/จัดจ้าง ตอนที่ 1 จัดการระบบ - เป็นวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.05 อธิบาย...


โครงการรอบรั้วสร้างสรรค์แบ่งปันรอยยิ้ม(ฉบับสมบูรณ์)

โครงการรอบรั้วสร้างสรรค์แบ่งปันรอยยิ้ม(ฉบับสมบูรณ์) - จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดตาลล้อม อ.เมือง จ.ชลบุรี โดย นิสิตสาขาการศึกษาปฐม...


e office school 5 งานสารบรรณกลาง การส่งหนังสือ

e office school 5 งานสารบรรณกลาง การส่งหนังสือ - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเล็กทรอนิคส์ (e-office) ระดับโรงเรียน...


More การลงทะเบียนครุภัณฑ์โรงเรียน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)