การลงทะเบียนครุภัณฑ์โรงเรียน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

พัสดุโรงเรียน 10 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

พัสดุโรงเรียน 10 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุโรงเรียน 11 รายงานทะเบียนคุมทรัพย์สิน

พัสดุโรงเรียน 11 รายงานทะเบียนคุมทรัพย์สิน - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุโรงเรียน 4 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เก่า/จ้างเหมา

พัสดุโรงเรียน 4 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เก่า/จ้างเหมา - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุโรงเรียน 2 จัดซื้อแบบตกลงราคา

พัสดุโรงเรียน 2 จัดซื้อแบบตกลงราคา - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุโรงเรียน 1 ภาพรวมโปรแกรม

พัสดุโรงเรียน 1 ภาพรวมโปรแกรม - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


e-office 2557 งานครุภัณฑ์

e-office 2557 งานครุภัณฑ์ - การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office (งานครุภัณฑ์)...


พัสดุโรงเรียน 9 ทะเบียน/ประเภท/ชนิด

พัสดุโรงเรียน 9 ทะเบียน/ประเภท/ชนิด - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุโรงเรียน 3 จ้างทำของใหม่ตกลงราคา

พัสดุโรงเรียน 3 จ้างทำของใหม่ตกลงราคา - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุโรงเรียน 5 ซื้อ/จ้างแบบอื่นๆ

พัสดุโรงเรียน 5 ซื้อ/จ้างแบบอื่นๆ - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุโรงเรียน 8 เริ่มต้นทุกปีงบประมาณใหม่

พัสดุโรงเรียน 8 เริ่มต้นทุกปีงบประมาณใหม่ - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุโรงเรียน 7 เริ่มค้นบางปีงบประมาณใหม่

พัสดุโรงเรียน 7 เริ่มค้นบางปีงบประมาณใหม่ - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


ครุภัณฑ์สำรวจ

ครุภัณฑ์สำรวจ - ให้บริการ จำหน่ายและรับซ่อมครุภัณฑ์สำรวจทุกประเภท.


ป.ป.ท.ตรวจพิรุธงบสร้างสนามฟุตซอลภาคอีสาน-เหนือ

ป.ป.ท.ตรวจพิรุธงบสร้างสนามฟุตซอลภาคอีสาน-เหนือ - ธิดารัตน์ ษิณปักษา ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสรายงานว่า โครงการก่อสร้างสน...


พัสดุ อปท. 2 ติดตั้งโปรแกรม/แก้ปัญหาติดตั้งไม่ได้

พัสดุ อปท. 2 ติดตั้งโปรแกรม/แก้ปัญหาติดตั้งไม่ได้ - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียน พ.ด.1 และ...


พัสดุโรงเีรียน 6 กำหนดบาร์โค้ด

พัสดุโรงเีรียน 6 กำหนดบาร์โค้ด - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิ...


พัสดุ อปท. 12 จัดทำบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง

พัสดุ อปท. 12 จัดทำบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียน พ.ด.1 และ...


พัสดุ อปท. 9 ทะเบียน/ประเภท/ชนิด คือ อะไร

พัสดุ อปท. 9 ทะเบียน/ประเภท/ชนิด คือ อะไร - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียน พ.ด.1 และ...


พัสดุ อปท. 26 ตัวอย่าง จัดจ้าง จ้างเหมา ตกลงราคา

พัสดุ อปท. 26 ตัวอย่าง จัดจ้าง จ้างเหมา ตกลงราคา - ได้หลักฐาน บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,ถาวร,ทะเบียนครุภัณฑ์,ทะเบียน พ.ด.1 และ...


ผ้าป่า การศึกษา ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ชุด2

ผ้าป่า การศึกษา ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ชุด2 - วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้อเครื่องจักรพ...


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ absolute solutions

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ absolute solutions - วีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ที่เกี่ย...


More การลงทะเบียนครุภัณฑ์โรงเรียน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด