การลงทะเบียนเรียน มสธ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

Home--สำนักทะเบียนและวัดผล ม

Home--สำนักทะเบียนและวัดผล ม ยังไม่เคยเป็นนักศึกษา มสธ.

ใบสมัครฟรี

ใบสมัครฟรี 1.

มสธ. รับนักศึกษาใหม่ป.ตรี เปิดให้เลือก 12 สาขาวิชา

มสธ. รับนักศึกษาใหม่ป.ตรี เปิดให้เลือก 12 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย - ความเป็นมาการศึกษา มสธ.ของผู้ต้องขัง

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย - ความเป็นมาการศึกษา มสธ.ของผู้ต้องขัง ประกอบการสมัครเรียนด้วย

มสธ. รับสมัครหลักสูตร วทบ. เทคโนโลยี

มสธ. รับสมัครหลักสูตร วทบ. เทคโนโลยี มสธ. รับสมัครหลักสูตร วทบ.

เรียนปริญญาโท ปี 54 กับ มสธ.

เรียนปริญญาโท ปี 54 กับ มสธ. การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต

Home--สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.

Home--สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. ยังไม่เคยเป็นนักศึกษา มสธ.

การลงทะเบียนเรียน--สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.

การลงทะเบียนเรียน--สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Home; รู้จักเรา

More การลงทะเบียนเรียน มสธ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การสมัครเรียน การลงทะเบียนเรียน

การสมัครเรียน การลงทะเบียนเรียน - http://dou.us/ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (Dhammakaya Open University) | การสมัครเรียน, การลงทะเบียนเรียน.


แนะนำการลงทะเบียน มมส

แนะนำการลงทะเบียน มมส


เรื่องที่ 7 ประสบการณ์และวิธีการเรียน

เรื่องที่ 7 ประสบการณ์และวิธีการเรียน


เรื่องที่ 5 การสอบของ มสธ..flv

เรื่องที่ 5 การสอบของ มสธ..flv - วีดิทัศน์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554.


กว่าจะเป็นนักศึกษานิติศาสตร์มสธ.1/2

กว่าจะเป็นนักศึกษานิติศาสตร์มสธ.1/2 - วิดิโอต่อไปนี้จัดทำขึ้นเป็นกำลังใจแด่เพื่อน ๆ ทุกท่านที่หมดกำลังใจในการเรียน มสธ. ผมอยากบอกว่า เรียนทางไกลกับ มสธ.ไม่ยากอย่างที่คิด.


วิธีการประเมินการเรียนการสอน มมร.อส สำหรับนักศึกษา

วิธีการประเมินการเรียนการสอน มมร.อส สำหรับนักศึกษา


วิธีลงทะเบียนเรียนออนไลน์ HCU

วิธีลงทะเบียนเรียนออนไลน์ HCU - รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.


MOU มสธ.+กศน.+โรงแรมตวันนา

MOU มสธ.+กศน.+โรงแรมตวันนา - (13 มิถุนายน 2556) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาแบบพหุภาคีสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระหว่าง ...


ขั้นตอนการสมัครเรียน  ม.เวสเทิร์น by ศูนย์เซียร์รังสิต

ขั้นตอนการสมัครเรียน ม.เวสเทิร์น by ศูนย์เซียร์รังสิต - เรียนผ่านระบบเครือข่ายค่ะ login เรียนได้ตลอดเวลา 24 ชม.ค่ะ *เรียน 2 เดือน จะสอบ 1 ครั้งค่ะ *สอบที่ศูนย์สอบใกล้บ้านค่ะ 39 ศูนย์ทั่วประเทศ *ของเรามีคะแนนเก็บกว...


เรื่องที่ 4 การลงทะเบียนเรียน.flv

เรื่องที่ 4 การลงทะเบียนเรียน.flv - วีดิทัศน์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554.


การลงทะเบียนเรียน 15/06/54

การลงทะเบียนเรียน 15/06/54 - การลงทะเบียนเรียน.


งานกิจการนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส.- Finish Video Full

งานกิจการนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส.- Finish Video Full - งานกิจการนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการ.


สอนเสริม มสธ แพ่ง 1 (01/10)

สอนเสริม มสธ แพ่ง 1 (01/10) - กฎหมายแพ่ง 1 บุคคล นิติกรรม สัญญา.


บัณฑิต มสธ. สุทร บัญชาศักดิ์ 77ปี

บัณฑิต มสธ. สุทร บัญชาศักดิ์ 77ปี - นายสุนทร บัญชาศักดิ์ อายุ 77 ปี บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์ จบปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 30.


การรับสมัครนักศึกษา(วุฒิ ปวส.)มทร.ธ

การรับสมัครนักศึกษา(วุฒิ ปวส.)มทร.ธ - สอบตรง เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นหลักสูตรเทียบ ใน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 600 คน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 500 ค...


280113 Thai Homeschool - แนวการจัดบ้านเรียน Experiences Approach

280113 Thai Homeschool - แนวการจัดบ้านเรียน Experiences Approach - เวทีบ้านเรียนสัญจร ภูเก็ต โดยความร่วมมือของเครือข่ายบ้านเรียนภูเก็ต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 28 มกราคม 2556 I created this video with th...


04 Home school การเรียนรู้ทางเลือกไร้ขีดจำกัด

04 Home school การเรียนรู้ทางเลือกไร้ขีดจำกัด - ผลงานประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 รอบที่ 1 ครั้งที่ 4 เรื่อง Home school การเรียนรู้ทางเลือกไร้ขีดจำกัด ทีม SMART CHIC ภาควิชาเทคโนโ...


เรื่องที่ 2 แนะนำ มสธ..flv

เรื่องที่ 2 แนะนำ มสธ..flv - วีดิทัศน์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554.


เรื่องที่ 3 การเรียนในระบบการศึกษาทางไกล

เรื่องที่ 3 การเรียนในระบบการศึกษาทางไกล


หลักสูตรการเรียนรู้ทางไกล

หลักสูตรการเรียนรู้ทางไกล


More การลงทะเบียนเรียน มสธ

Sites (click here to hide/see results)

More การลงทะเบียนเรียน มสธ ..

Google+ (click here to hide/see results)